Kunnen bovenwettelijke vakantiedagen verlopen bij een jaarcontract?

Ik heb een jaarcontract sinds aug 2013. Mijn werkgever zegt nu dat mijn bovenwettelijke vakantiedagen per 1 juli 2014 vervallen. Kan dit wel, ik heb toch een jaarcontract met vakantiedagen die in principe ook 1 jaar geldig zijn? Nu verloopt een deel na 10 maanden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De bovenwettelijke vervallen (nog) niet. Die vervallen pas aan het eind van de vijf jaren na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke dagen die je opbouwde over de periode 08-2013 t/m 12-2013 (8 1/3 dag bij een fulltime werkweek) moet je inderdaad voor 01/07/2014 opgenomen hebben, anders vervallen ze. Die regel geldt overigens niet als je redelijkerwijs niet in staat bent geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijv. omdat je werkgever je niet met vakantie liet gaan. De regel geldt ook niet als in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement staat dat de werkgever een langere vervaltermijn hanteert dan de wettelijke termijn van 6 maanden. In dit geval is het voor het jaar 2013 (naar mijn mening) redelijk dat de werkgever je een langere termijn geeft dan de wettelijke. Je hebt geen recht op die langere termijn maar je kunt er wel om vragen. Mijn redenering: In de wet staat over het vakantieverlof: "Artikel 638 (BW) 1. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft. 2. Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. (...)." Als ik er voor het gemak vanuit ga, dat er geen verplichte bedrijfssluiting is in de vakantieperiode zal het vakantieverlof dat jij aanvraagt (in principe) moeten worden gehonoreerd. De meeste mensen nemen hun 2 (of 3) weken vakantie in juli of augustus. Stel dat jij drie weken vakantie op wilt nemen. Dan kom je zeer krap in de dagen te zitten als de dagen die je dit jaar hebt opgebouwd al vervallen zijn op 01-07-2014. Want in de periode januari 2014 t/m juli 2014 bouw je maar 12 wettelijke dagen op. Je schrijft: "Kan dit wel, ik heb toch een jaarcontract met vakantiedagen die in principe ook 1 jaar geldig zijn? " In jouw geval pakt de wet inderdaad negatief uit. Als je jaarcontract was begonnen op 1/1 dan waren de vakantiedagen (gemiddeld) een jaar 'geldig' geweest. Want ze worden opgebouwd in de loop van het jaar.

Sinds 1 januari 2012: de nieuwe vakantiewet De vakantiewetgeving is in 2012 veranderd. Sinds dat moment heb je in totaal nog maar 1,5 jaar beschikking over je wettelijke vakantiedagen. Er gaat dan namelijk een vervaltermijn gelden van een half jaar, te rekenen vanaf het einde van het opbouwjaar. Dat zit zo: Stel: je bouwt vakantie op van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. Deze vakantiedagen moet je dan opmaken vóór 1 juli van het kalenderjaar dat daarop volgt. Dit om te voorkomen dat je deze vakantiedagen helemaal kwijt raakt. Toegevoegd na 1 minuut: De wet geeft elke werknemer per jaar minimaal recht op vier weken doorbetaalde vakantie. Bij een werkweek van veertig uur heb je ten minste recht op 160 uur of 20 dagen doorbetaalde vakantie. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen. Wat je daarbovenop krijgt, via een cao, bedrijfsreglement of individuele arbeidsovereenkomst zijn je bovenwettelijke vakantiedagen. Krijg je bij een werkweek van veertig uur bijvoorbeeld 25 dagen vakantie, dan is dat aantal opgebouwd uit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100