moet je altijd aan alle voorwaarden voldoen bij een WWB uitkering als de gemeente hierom vraagt ?

ik heb een wwb uitkering aangevraagd mijn gemeente stelt dat mijn vrouw die een en/of rekening heeft met haar bejaarde moeder deze rekening moet wijzigen in een die alleen op de naam van haar moeder mag dat ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een en/of rekening rechtvaardigt de vooronderstelling dat het op die rekening staande tegoed een bestanddeel vormt van het vermogen waarover hij / zij beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. De rekeninghouders kunnen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk over het tegoed kunnen beschikken. In een dergelijke situatie is het aan de betrokkene (uw vrouw) om aannemelijk te maken dat het tegendeel het geval is. Uitsluitend moeder moet het tegoed hebben ingebracht. Uw vrouw zal dus met afschriften e.d. moeten kunnen bewijzen dat er uitsluitend betalingsverkeer op de en/of rekening is geweest voor en door moeder.

Bronnen:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc...
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc...

Ja, in principe wel. De gemeentelijke sociale dienst volgt de reglementering die is vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand waarin iedere aanspraak op eigen vermogen gesteld wordt boven bijstand. Dat houdt dus ondermeer in dat zodra er enig verband is met toegang tot vermogensbestanddelen van bijv. familieleden, deze meetellen in de beoordeling tot toekenning van een bijstandsuitkering. Het hebben van een en/of bankrekening van je echtgenote met haar moeder betekent dus expliciet dat je vrouw toegang heeft tot een bedrag (vermogen) waarover ook zij kan beschikken, waardoor geacht wordt dat het gezinsinkomen boven de bijstandsgerechtigde grens ligt. Als je vrouw deze en/of rekening met haar moeder heeft om de financiële zaken van haar moeder te behartigen, bijv. om periodieke betalingen te kunnen doen uit naam van haar moeder, dan zal ze deze relatie moeten beëindigen om in aanmerking te komen voor een WWB uitkering voor jullie gezin. Het klinkt misschien hard en onrechtvaardig, op veel definities is de WWB dat ook, maar er is dan geen andere optie. Hooguit kan je vrouw de financiële zaken van haar moeder blijven regelen, zolang zij maar niet zelfstandig zonder toestemming over het vermogen van haar moeder kan beschikken. Dat vereist dus een eigen handtekening van haar moeder onder iedere transactie die in het vervolg moet worden gedaan van haar bankrekening of het afgeven van machtigingen door haar moeder aan de bevoegde instanties. .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100