Kan demente oudere weduwe onder curatele worden gesteld?

Situatie: Weduwe 88 jr. Alleen de buurman weet van haar financiën en regelt verder alle geldzaken voor haar. De familie weet nergens van. Het is dus alles in goed vertrouwen dat de buurman alles regelt. Maar de familie begint te twijfelen aan de juistheid van deze situatie. De weduwe weet zelf niets meer van haar financiële situatie. Wat zijn de mogelijkheden voor de familie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

ja dat kan, er zijn verschillende mogelijkheden. Mentor of curator. De curator Iedere meerderjarige, bijvoorbeeld de partner of een familielid, kan curator zijn. Daarnaast kan ook een professionele curator worden ingeschakeld. Een rechtspersoon, bijvoorbeeld een accountantskantoor, kan geen curator zijn. De taken van de curator Een curator heeft op niet-financieel gebied dezelfde taken als de mentor. De taken op financieel gebied gaan verder dan bewindvoering. De persoon die onder curatele is gesteld, is met deze maatregel handelingsonbekwaam geworden en kan zonder toestemming van de curator en soms die van de kantonrechter geen overeenkomsten aangaan. De curator stuurt binnen enkele weken na de uitspraak van de kantonrechter een overzicht van de goederen die onder de curatele vallen naar de kantonrechter. Ook houdt hij de boekhouding bij. Als de betrokkene geen eigen rekening heeft dan opent de curator die, zodat daar de inkomsten en uitgaven over kunnen lopen. Jaarlijks moet er verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter. Hoe wordt u curator? De aanvraag voor curatele dient de betrokkene zelf, diens partner, naaste familie of officier van justitie in bij de kantonrechter. U kunt daarbij aangeven dat u, eventueel samen met iemand anders, curator van deze persoon wilt worden. U kunt ook aangeven dat u voorkeur hebt voor een professionele curator. De kantonrechter benoemt de curator. Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie en een verwijzing naar formulieren voor het aanvragen van curatele. Vergoeding De curator kan een vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten en een beloning voor de werkzaamheden. De hoogte van de beloning is in beginsel 5% van de netto-opbrengst van het vermogen. In de praktijk wordt vaak een standaardvergoeding gehanteerd.

Bronnen:
http://www.alzheimer-nederland.nl/informat...

Onder curatele laten stellen is wel heel zwaar, beter kun je als familie een bewindvoerder aan laten stellen door de kantonrechter, deze wijst een bewindvoerder aan die de financiële zaken voor haar gaat regelen. Meestal is hier een verklaring van een arts voor nodig. Toegevoegd na 2 uur: Maar je kunt de keus maken haar onder curatele te laten stellen, al zou dat niet mijn keus zijn.

Bronnen:
http://www.clifa.nl/ClifaCuratele-Bewind-M...

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene. Een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap kan worden gedaan bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. Curatele, bewind of mentorschap wordt meestal aangevraagd door de betrokkene zelf of de familie.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cu...

Maak een afspraak met de buurman, dat hij b.v. eens in de maand verantwoording aan één van jullie aflegt. Als hij ter goeder trouw is, zal hij de billijkheid hiervan inzien.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100