Geld terugvorderen ex over samenwoon periode, kan dat?

Mijn ex en ik hebben samengewoond terwijl zij in de wsnp zat. Over die hele periode heeft zij niks meebetaald qua woonlasten (huur, gwl en belastingen).
Nu kwam ik papieren van haar tegen en het blijkt dat haar VTLB is aangepast aan de uitgaven voor de woonlasten, alleen heeft zij mij dat nooit verteld.
(hoe stom kan je zijn!)
Nu wil ik het geld wat zij wel behoorde te betalen over deze periode bij haar terugvorderen. Een kleine rekensom gaat het om een bedrag van ruim 7000 euro (de helft van alle uitgaven)
Zij stond op dit adres in geschreven, ik kan dus aantonen dat zij hier daadwerkelijk heeft gewoond.

Kan ik dit bedrag bij haar terugvorderen? En op welke grond kan ik dit doen? (ze is inmiddels uit de WSNP en heeft een schone lei gekregen)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als twee mensen samenwonen dan wordt geacht dat men over en weer een gemeenschappelijke huishouding voert tenzij er nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in een zgn. samenlevingscontract. Is dat er niet dan geldt in principe dat men t.o.v. elkaar geen verplichtingen heeft in de relatie, maar ook geen rechten. (principe van gelijke vrijblijvendheid) Als de relatie dan strandt dan kan achteraf geen der partijen rechten op elkaar doen gelden. Het enkele feit dat je ex op jouw woonadres ingeschreven is geweest, is op zich geen verplichting tot (mede)betaling in de woonlasten. Daarvoor zouden dan duidelijke afspraken moeten zijn gemaakt waarmee je ex heeft ingestemd en dit schriftelijk vastgelegd moeten zijn. (bijvoorbeeld door bijschrijving als mede huurd(st)er op het huurcontract) Of, als het om een koophuis gaat, mede aansprakelijkheid in de verleende hypotheek en bijschrijving als mede eigena(a)r(es) met hoofdelijke aansprakelijkheid in de akte van eigendom. Het feit dat je ex ten tijde van de relatie in de schuldhulpverlening zat en dat de wsnp in de schuldregeling rekening hield met woonlasten heeft je ex enig voordeel opgebracht in haar vrij te laten inkomen. Maar nogmaals, ook daar kun je geen rechten op doen gelden als niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Aan te nemen of eenvoudig aannemelijk te maken is dat zij deze meerinkomsten mede gebruikt heeft in jullie gezamenlijke huishouding. (bijvoorbeeld de wekelijkse boodschappen betaald.) Daarnaast is ook eenvoudig aannemelijk te maken dat prestaties in natura ( huishouden doen, wassen strijken enz.enz.) gedaan door je ex, ook meetellen als bijdrage in de gezamenlijk gevoerde huishouding waaraan een geldelijke waarde kan worden toegekend. Als je het al tot een vordering op je ex wil laten aankomen dan zou je eerst moeten beginnen met een normaal verzoek (mondeling of schriftelijk) aan je ex om de kwestie op te lossen. Wordt dat geweigerd dan zou je via een civiel rechterlijke procedure de vordering gemotiveerd aan de rechter kunnen voorleggen. Maar daar zijn hoge kosten aan verbonden en MOET je daarvoor een advocaat in de arm nemen waarvan je de kosten zelf moet dragen. Je kunt GEEN beroep doen op een eventuele rechtsbijstandverzekering want je bent EISER. De rechtsbijstandverzekering staat alleen GEDAAGDEN bij. Dus, kort samengevat, tenzij waterdicht alles goed was vastgelegd en er een samenlevingscontract bestond heeft je vordering geen kans van slagen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100