Mag een werkgever voor zijn personeel tassencontrole verplicht stellen?

Mag een werkgever per mail afkondigen dat tassencontrole voor het personeel op het hoofdkantoor verplicht wordt gesteld? Mag ik dit weigeren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat mag ik toch hopen van niet! Om een tas van iemand te doorzoeken moet diegene minimaal de bevoegdheid van opsporingsambtenaar hebben. Daarnaast dient er nog een "redelijk vermoeden" te bestaan. Zo mag ook een politieagent niet zonder aanleiding bijvoorbeeld een tas doorzoeken.

Zeker mag dat. Als er al gestolen is en er is een vermoeden dat het personeel steelt. Maar je kunt en mag altijd weigeren. Visitatie is het instellen van een onderzoek in aanwezige tassen, koffers en dergelijke. De inhoud van bijvoorbeeld handbagage, tassen en verpakkingsmiddelen wordt gecontroleerd. Wat is de rol van de OR en waar moet je op letten? Het komt wel eens voor dat visitatie plaatsvindt bij de ingang van een warenhuis, waarbij de bewaking bij het afgaan van het alarm aan de winkelende mensen vraagt om in hun tas te mogen kijken. Dit is een bekende situatie. Maar hoe zit het op het werk? Mag iedereen dan zo maar in je tas kijken? En wanneer dan? Wat je rechten als werknemer zijn is niet duidelijk bij wet geregeld. Visitatie komt doorgaans niet uit de lucht vallen en zal door een werkgever over het algemeen alleen worden gebruikt als er sprake is van diefstal van bedrijfsgoederen. Wat is visitatie? Visitatie is het instellen van een onderzoek (inspectie) in aanwezige tassen, koffers en dergelijke. De inhoud van bijvoorbeeld handbagage, tassen en verpakkingsmiddelen wordt gecontroleerd. Visitatie is niet bij wet geregeld. De werkgever kan zich hierbij wel beroepen op artikel 7:660 Burgerlijk Wetboek (BW), dat bepaalt dat de werknemer de bedrijfsvoorschriften “ter bevordering van de goede orde binnen de onderneming” moet navolgen. Als een werknemer van mening is dat zijn privacy ernstig wordt geschonden, kan hij zich ook beroepen op het BW, daar waar het gaat om "goed werkgeverschap" (7:611 BW) en "onrechtmatige daad" (6:162 BW). De vraag die centraal staat is of de visitatie in verhouding staat met de concrete situatie en het individuele belang van de werknemer. http://www.fnvformaat.nl/Producten%20en%20diensten/Kennisbank/Sociaal%20beleid%20en%20arbeidsvoorwaarden/Visitatie.aspx

Ja dit mag. Bij ons op het werk is het standaard. Je mag hier wel zelf bij zijn en zelf allea uit je tas te halen. Dit is zelfs aan te raden want anders kan een vingervlug iemand iets in je tas planten.

Het mag met jouw toestemming. Je mag weigeren. Als je dat weigert bij bijvoorbeeld een warenhuis of supermarkt dan kan het zijn dat ze je in de toekomst de toegang ontzeggen (dat mag). Bij een werkgever staat het vaak in de huisregels waarbij je er vaak voor tekent dat je toestemming geeft. Artikel 56 en 59 wetboek van strafvordering gaan erover dat je bij verdenking gefouilleerd en een tassencontrole kan krijgen. Op mijn werk hebben de mensen doorzichtig plastic tasjes die verplicht zijn. Hopelijk ben je een beetje geholpen.

Ja, de werkgever mag het verplicht stellen (al is de manier waarop hij dit nu gedaan heeft niet netjes, had beter de OR om instemming kunnen vragen). En ja, je mag weigeren maar denk wel na over de mogelijke gevolgen. Wat is visitatie? Visitatie is het instellen van een onderzoek (inspectie) in aanwezige tassen, koffers en dergelijke. De inhoud van bijvoorbeeld handbagage, tassen en verpakkingsmiddelen wordt gecontroleerd. Visitatie is niet bij wet geregeld. De werkgever kan zich hierbij wel beroepen op artikel 7:660 Burgerlijk Wetboek (BW), dat bepaalt dat de werknemer de bedrijfsvoorschriften “ter bevordering van de goede orde binnen de onderneming” moet navolgen. Als een werknemer van mening is dat zijn privacy ernstig wordt geschonden, kan hij zich ook beroepen op het BW, daar waar het gaat om "goed werkgeverschap" (7:611 BW) en "onrechtmatige daad" (6:162 BW). De vraag die centraal staat is of de visitatie in verhouding staat met de concrete situatie en het individuele belang van de werknemer. Visitatie is in dit verband geen fouillering. Er vindt geen onderzoek plaats aan het lichaam of de kleding. Wie mag visiteren? Dat mogen alleen medewerkers, die daarvoor zijn aangewezen door de werkgever, of medewerkers van een door de werkgever inghuurd beveiligingsbedrijf. Vooraf moet altijd toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker. Voorwerpen in de tassen moeten door de te visiteren medewerker zelf uitgepakt worden. In artikel 27 lid 1 WOR staat visitatie als instemmingsplichtig onderwerp niet opgesomd. Wel is duidelijk dat sprake is van controle en van inbreuk op de privacy van werknemers. Dit zijn elementen van “voorzieningen die gericht zijn op controle op gedrag van de in de onderneming werkzame personen” (artikel 27 lid 1l WOR) en regelingen “omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen” (artikel 27 lid 1k WOR). Bij het invoeren van visitatiemaatregelen hoort ook een protocol of een visitatiereglement met afspraken over wie bevoegd is, wanneer en hoe visitatie plaatsvindt en waarom, en eventuele consequenties voor medewerkers. Werknemers zijn verplicht zich aan (redelijke) ordevoorschriften van de werkgever te houden, maar visitatie kan niet worden afgedwongen. Bij weigering van de visitatie kan deze niet plaatsvinden. Toegevoegd na 3 minuten: N.B.: vaak staat een visitatieregeling in een personeelshandboek, dat verbonden met de getekende arbeidsovk. Dan heb je er al mee ingestemd.

Bronnen:
http://www.fnvformaat.nl/Producten%20en%20...

Nee dat mag niet zomaar. Jouw privacy is behoorlijk gewaarborgd. Echter indien het wordt of is opgenomen als bedrijfsregel en de controle wordt door vooraf afgesproken personen en manier uitgevoerd kan het wel. (vastgelegde procedures) Een werkgever die jouw dit zomaar een keer vraagt. Dat mag niet. Indien de werkgever een dringende reden heeft om aan te nemen dat jij iets mee neemt zonder toestemming kan de politie bellen. Maar zelfs die doen het dan niet enkel omdat de werkgever dat wil. Jouw werkgever heeft dezelfde rechten als elke andere Nederlander op straat. Ons personeel wordt altijd 24/7 gefilmd. EN alleen de politie mag dit via de Officier van justitie op eisen. En zelfs als die band dan gekopieerd wordt mag de werkgever de band niet bekijken! Reden? Privacy!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100