hoe krijg ik mijn pensioengeld mee?

Vorige werkgever hield pensioen in maar droeg het niet af aan pensioenfonds. Strafbaar inderdaad. Morgen teken ik een contract bij nieuwe werkgever. Hoe krijg ik mijn achtergehouden geld van vorige werkgever terug/in nieuwe pensioen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je kunt eerst proberen met je vorige werkgever alsnog tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan geldt het volgende: Heb je een geschil met je pensioenuitvoerder of werkgever, dan kun je naar de rechter stappen. Daarbij zul je bijna altijd juridische hulp moeten inschakelen. Toegevoegd na 6 minuten: Schrijf uw werkgever een brief waarin staat welke bedragen u nog van hem tegoed heeft (bij voorkeur aangetekend).

Bronnen:
http://www.pensioenkijker.nl/home/klachten...
http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_wer...

"Komt de werkgever zijn verplichting om de pensioenovereenkomst te realiseren niet na, dan kan een werknemer een vordering indienen. Dat doet hij bij de kantonrechter, als het gaat om een (verplichte) deelneming bij een pensioenfonds. De rechtbank beslist in eerste aanleg wanneer het gaat om een verzekering (7.). De vordering kan dusdanig ingediend en toegewezen worden dat de werkgever een dwangsom verbeurt, als hij de aanspraak op pensioen niet realiseert. Verzuimt een werkgever om binnen de daarvoor geldende termijn de premies af te dragen, dan kan het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij nakoming vorderen. Het pensioenfonds moet aan de verzekeringskamer doorgeven dat de werkgever in gebreke is, waarna de verzekeringskamer er op toeziet dat het pensioenfonds stappen onderneemt tegenover de werkgever. Van deze meldingsplicht heeft het pensioenfonds mogelijk ontheffing verkregen van de verzekeringskamer, op voorwaarde dat er een goede interne regeling is om de werkgever tot betaling te dwingen en er voorzieningen worden getroffen om de pensioenreserveringen te garanderen. Is een werkgever een maand of langer in gebreke, dan moet hij dit melden aan de betrokken medewerkers. Meent een medewerker dat een pensioenuitvoerder zijn verplichtingen niet nakomt, dan zal daarvoor doorgaans een interne regeling bestaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om een procedure om bezwaar aan te tekenen en mogelijk om een regeling waarbij een medewerker het geschil aan een geschillencommissie kan voorleggen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan een medewerker in veel gevallen een vordering indienen bij de kantonrechter of het college van beroep voor het bedrijfsleven. Voor het in strijd handelen met bepaalde bepalingen van de Pensioenwet bestaan naast het toezicht en maatregelen van de Verzekeringskamer (4.3.2.2.) mogelijk ook strafrechtelijke sancties, zoals het opleggen van een boete."

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/niet-nakomen-...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100