Wat doet de economische crisis met de sociale zekerheid?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik wil graag het variante antwoord schrijven voor België (RSZ = Rijksdienst Sociale Zekerheid): Wat betreft de inhoudingen op het bruto loon van de werknemer (13,07% bij bedienden, bij arbeiders 13,07% op 108% van bruto berekend), verandert er niets tenzij veel mensen hun werk verliezen. Wat betreft de werkgeversbijdragen (patronale bijdragen genoemd bij ons), is dit zo'n 30 à 50% boven de bruto wedde en de bedrijven krijgen het extra zwaar om dit te dragen. Getuige daarvan de vele processen van de RSZ voor de rechtbank wegens niet geïnde bijdragen waarbij dan ook nog RPV (rechtsplegingsvergoedingen) als straf volgen en die het advocatenapparaat spijzen waardoor bedrijven nog dieper wegglijden. Dan heb je nog het de heel belangrijke sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen op hun inkomen van drie jaar geleden en daar gebeurt iets absurds in België: Zij betalen op dit moment liefst 25% op hun netto inkomen van drie jaren terug, naast bijv. de schijf van meer dan 50% personenbelastingen en aanvullende gemeentebelastingen die ze al betaalden daarop als ze in hogere schijven zitten, en dat was nochtans vroeger maar zo'n ruime 17% zo'n vijftal jaren geleden. Dit brengt de economie werkelijk in het slop en nu heb je mensen die hun omzet zien terugvallen en TOCH die hele dure sociale bijdragen moeten betalen omdat ze drie jaar geleden gouden jaren hadden en zo zwarte sneeuw zien i.p.v. witte (meestal zijn ze te fier om dit zelfs te vermelden aan de boekhoudkundige vertrouwenspersonen waar ik toe behoor, maar ik merk dit zelf actief op). Dit wordt ook gezien door de overheid, maar die wacht af tot binnen drie jaren als de slechte omzetten (en de recordfaillissementen van januari en februari 2013 misschien vervolgd worden) zullen leiden tot een enorme daling van die sociale bijdragen en dan gaat men dat hervormen. Jammer genoeg is het voor België een heel pijnlijke vraag die je stelt. PS: Het boek ZZP 2011 van Thijs van den Boomen legt dit heel helder uit. Ik probeer hiervan ook een Belgische versie ZZP 2014 België te schrijven waarin ik ga proberen naast de kritiek zelf positieve voorstellen te doen om het tij te doen keren. Wie dit leest en ook tips heeft, dit is super welkom op info@logocom.be (zowel Nederlandse als Belgische). Ik heb geen wetswijzigingen nodig om positieve adviezen op te maken. Dank je voor de vraag dus.

De sociale zekerheid wordt hierdoor afgebroken en wordt daar door dus minder toegankelijk en duurder.

Die zet de sociale zekerheid zwaar onder druk. En de plannen van het kabinet liegen er niet om er zijn allerlei maatregelen te verwachten waardoor uitkeringen zullen worden verlaagd. Er wordt meer inzet verwacht van degenen die een uitkering krijgen. Duidelijk wordt er op ingezet op dat je iets moet gaan doen om nog een uitkering te krijgen en alleen mensen die echt niet op een of andere manier kunnen worden ingezet nog beschermd worden. De belangrijkste maatregel die al is genomen is de verhoging van AOW-leeftijd in stap(jes)pen naar 67 jaar. WW wordt beperkt tot 2 jaar maximaal (nu nog 36 maanden), waarvan het laatste jaar 70% van het minimumloon. Bijstands- en WAO-uitkeringen gaan (geleidelijk) omlaag Wajong-regeling voor jonggehandicapten verdwijnt voor nieuwe gevallen. De zorgtoeslag gaat fors omlaag. En het eind is nog niet in zicht. Je kunt dus zeggen hoewel sommige maatregelen altijd weer worden teruggedraaid of aangepast onder druk van de oppositie in de tweede kamer: de sociale zekerheid gaat helemaal op de schop.

Ik neem aan dat je bedoelt: In Nederland. Niet zo veel! Sociale zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Dat blijft allemaal gewoon in stand. Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_zekerheid_(Nederland) Misschien dat het allemaal - of op onderdelen - wat minder riant wordt. Wat minder makkelijk toegankelijk. Regels wat strenger toegepast. Uitkeringsbedragen wat minder snel omhoog.

Het versobert ! Dat klinkt politiek het beste . Het verschrompelt is wat dat de bonden zouden zeggen . Feit is indien er meer mensen een aanspraak op moeten maken , en minder mensen (die werken ) er voor betalen wordt het heel lastig . Ook bij bedrijven (zeker het m k b ) is de premie druk (belasting ) enorm ! Premie 's verhogen lijkt makkelijk maar door hogere werkgevers lasten krimpt de werkgelegenheid daar direct met als gevolg meer ww . of bijstand uitkering's aan vragen . Het is een vicieuze cirkel :( . De A O W werkt ook via een omslag stelsel . Dus de werkenden moeten betalen voor de ontvangende , indien de beroeps bevolking terug loopt en er meer mensen een aanspraak maken wordt het heel lastig . De leeftijds opbouw Vd bevolking en daar de gevolgen van Vd AOW werden in de jaren 70 vorige eeuw wel gezien maar was een politiek taboe . In dien belasting inkomsten terug lopen , aardgas inkomsten ook , de beroeps bevolking kleiner wordt , en nieuwe Europese financiële verplichtingen er boven op komen !!! Daarbij de overheid niet meer dan zo 3 % teveel mag uitgeven , ja dan wordt het kiezen of onderwijs , of de zorg , defensie , kunst en cultuur , of en de sociale zekerheid . In Nederland hebben wij ondanks ons geklaag ( misschien terecht ) tot nu toe een heel mooi systeem , maar of dat zo blijft heeft zeker te maken met de economische mogelijkheden maar ook met een soort solidair zijn . Men moet het dus met elkaar overeind willen houden dat sociale zekerheid stelsel .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100