Mag je als je in de bijstand zit een erfenis verwerpen?

Ik zit in de bijstand en mochten mijn ouders overlijden dan overweeg ik om de erfenis te verwerpen. Een groot deel van hun bezit zit in onroerend goed gedekt door een hypotheek en dus zouden er in het ergste geval jarenlang hypotheeklasten gemaakt moeten worden waar ik voor verantwoordelijk zou zijn. En de belastingdienst eist natuurlijk al gauw de sterfbelasting op. Hier heb ik zoals men kan begrijpen geen geld voor dus zou ik me in de schulden ervooor moeten steken. En de opbrengsten zou ik eerst moeten opeten totdat ik weer terug in de bijstand zou kunnen komen.

Door te verwerpen heb ik dit probleem niet. De erfenis gaat dan over naar mijn broers die een vast inkomen en meer geld dan ik hebben en dus de kosten kunnen opbrengen.

Maar mocht nou blijken dat er toch nog geld overblijft kan de sociale dienst mij dan betichten van uitkeringsfraude omdat ik ze geld heb gekost voor de tijd waarin ik anders de erfenis zou hebben zitten opeten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn 3 mogelijkheden: 1. zuiver aanvaarden (met de lusten en de lasten), 2. beneficiair aanvaarden (ofwel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving). Dat betekent dat je de erfenis alleen aanvaardt als de baten de lasten overtreffen. 3. verwerpen. Zeker met een huis waarop een (flinke) hypothecaire lening rust is een dergelijke erfenis in de huidige marktomstandigheden mogelijk een twijfelachtig bezit. Daarom is mogelijkheid 2 de aangewezen weg. Dit kost circa € 120 aan leges om dit bij de rechtbank te deponeren. Als meerdere erfgenamen dit samen doen betaal je dit bedrag samen en eenmaal. Er zijn dan wel talrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen om toch niet als erfgenaam onder voorwaarde 1 te worden aangemerkt. Stel je tijdig op de hoogte. Bovendien zadel je bij keuze 2 dan je (minderjarige?) kinderen niet bloot aan dezelfde keuzemogelijkheden en rompslomp. Al zij minderjarig zijn dan MOETEN zij, dus hun ouder(s), de erfenis wettelijk onder voorwaarde 2 aanvaarden Toegevoegd na 4 minuten: Verduidelijking: Als je verwerpt dan komen de (klein)kinderen, jouw kinderen en de kinderen van je broer(s) en zuster(s), in beeld. Toegevoegd na 17 uur: Belangrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen om niet alsnog de schuldeisers "op je nek" te kunnen krijgen als je de erfenis beneficiair hebt aanvaard of verworpen zijn. Niets doen dat een aanwijzing is dat je de erfenis aanvaardt, dus bij voorbeeld niet de inboedel opruimen, verdelen, of bij het afval zetten, niet de zaken van de overledene ter hand nemen en afwerken. Daaronder zou niet vallen de spoedeisende zaken afhandelen zoals de uitvaart regelen. Stel je tijdig op de hoogte bij voorkeur bij een notaris of een andere echte en ervaren deskundige.

Ja. Dat kan zonder meer. Jij en je broers zouden er trouwens sowieso verstandig aan doen de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat betekent, dat je kunt kiezen achteraf: dat je accepteert ( desgewenst) als je erfdeel positief uitvalt en je hem verwerpt als de erfenis negatief uitpakt. Zo komen de erfgenamen niet in de schulden. Ieder voor zich beslist of hij zijn erfdeel beneficiair aanvaardt of niet. Als je zonder meer accepteert kan je met een schuldenlast worden opgezadeld en als je verwerpt zou het jammer zijn als achteraf blijkt dat het niet had gehoeven. Info kun je bij elke notaris krijgen. Erfbelasting betaal je alleen als de erfenis positief uitpakt; een kleine erfenis ie vrijgesteld van erfbelasting. Toegevoegd na 1 minuut: De bijstand heeft dus niets te maken met erven, er is geen verplichting te accepteren; sommige mensen weigeren een erfenis omdat ze de erflater een vervelend persoon vonden, om maar iets te noemen..

Ik lees net deze vraag en de antwoorden, ik ben zelf ook op zoek geweest naar de juiste informatie. En ik zie bij antwoorden die gegeven zijn wat dingen die niet helemaal correct zijn. Zoals het nu is (december 2016): Men is, wanneer men een bijstandsuitkering via de gemeente heeft of een aanvullende toeslag via het UWV, WETTELIJK VERPLICHT de erfenis (beneficiair) te aanvaarden. ALLE uitkeringen zijn vrij van de vermogenstoets, BEHALVE de bijstand! Wat ook belangrijk is om te vermelden: De erfenis gaat in op het moment van overlijden van de erflater, ook al kan het nog veel langer duren voordat er daadwerkelijk wordt uitbetaald. De bijstandsuitkering wordt dan in die tussentijd wel doorbetaald als zijnde een lening, die ook weer terugbetaald moet worden. Alles wat boven het vrij te laten bedrag van € 5920,00 (voor een alleenstaande) komt (en € 11.840,00 voor samenwonenden) is men in principe kwijt, want de uitkering wordt gestopt of gekort. Ook bezittingen tellen mee. Eerst alles opeten en na de gestelde tijd mag men, indien nodig, opnieuw bijstand aanvragen. Ook zal de uitkerende instantie bepalen hoe lang men erover mag doen om de erfenis 'in te teren'. Daar gebruiken ze bepaalde rekenformules voor zodat men ongeveer anderhalf maal de bijstandsnorm per maand mag opmaken. Daar wordt streng op toegezien en gecontroleerd en men zal moeten bewijzen waar het geld aan besteed wordt, het is zeer wijs om alle bonnetjes, afschriften e.d. goed te bewaren. En dit kan dus járen duren! Men mag ook niet zomaar nieuwe spulletjes aanschaffen (wasmachine e.d.), eerst moet bewezen zijn dat e.e.a. niet meer te repareren is (bewijs op papier van de reparateur). Verder moet er ook rekening mee gehouden worden, dat afhankelijk van de hoogte van de erfenis, ook alle toeslagen en kwijtscheldingen wegvallen. Dus met anderhalf maal de bijstandsnorm zal het zeker geen vetpot zijn. En zeker het 1e jaar zal de huurtoeslag volledig gestopt worden, omdat de erfenis als inkomen wordt gezien. Na dat jaar kan men weer opnieuw een aanvraag voor huurtoeslag indienen, hetzelfde geldt voor de zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. En bij een erfenis van minder dan € 20.000,00 betaalt men in eerste instantie geen successierechten, maar in de jaren daarna gaat men wel belasting betalen. Want door de erfenis heeft men opeens een (veel) hoger jaarinkomen (en vermogen) en valt men in een andere box.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100