Hoe komt het dat de economie groeit?

De economie groeit (normaal gesproken) in de meeste westerse landen. Dit leidt tot inflatie en daardoor wordt de totale hoeveelheid geld in die landen dus groter. Betekent dat dat economische groei alleen kan bestaan ten koste van de economie in andere landen of wordt er gewoon elk jaar geld bijgedrukt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Even een paar misverstanden recht zetten. Groei leidt niet tot inflatie. Groei betekent dat de totale hoeveelheid geld en goederen stijgt, maar er is alleen sprake van inflatie als de geldhoeveelheid sterker stijgt dan de hoeveelheid goederen. Als er meer geld is, gaan de mensen - simpel gezegd - tegen elkaar opbieden en stijgen de prijzen. Als er meer geld in omloop is, maar je kunt er ook meer voor kopen, is er nog geen inflatie. We zijn alleen rijker geworden. De hoeveelheid geld groeit niet alleen als er meer wordt bijgedrukt. Het overgrote deel van het geld is niet in de vorm van munten en biljetten, maar staat op rekeningen. Als ik elektronisch betaal, komt er geen papiergeld aan te pas. Banken kunnen geld scheppen door merkwaardige fenomenen als "wederzijdse schuldaanvaarding". Simpel gezegd: een bank kan geld uitlenen zonder dat hij al dat geld ook zelf heeft. Dat uitgeleende geld kan worden uitgegeven of geïnvesteerd: zo komt er meer geld zonder dat de drukpersen er aan te pas komen. Onze welvaart neemt toe als we meer produkten maken, maar ook als er meer geld wordt gemaakt op de manier die ik net beschreef. Daar is wel een risico aan: als er steeds meer geld ontstaat door leningen, zonder dat daar produkten tegenover staan, is het nepgeld. Het bestaat alleen maar voorzover we die leningen vertrouwen. Als dat vertrouwen wegvalt, klapt de zeepbel. Dat is wat er de laatste paar jaar gebeurt. Men leent alleen nog maar tegen hoge rente (om het risico af te dekken) of niet meer.

Even een uitleg over wat je onder economische groei moet verstaan. Een economische groei is een toename van economische activiteit vergeleken met een eerder meetpunt. In Nederland is de meest gebruikte indicator de berekening van de procentuele toename van het bruto nationaal product (BNP) of bruto binnenlands product (BBP), uitgedrukt per hoofd van de bevolking over een bepaalde periode (maand, kwartaal of jaar). Vaak wordt de economische groei gemeten over het hele land. De uitkomst wordt echter wel gecorrigeerd voor inflatie. Hierdoor is er sprake van reële groei. Indien de uitkomst niet gecorrigeerd is voor inflatie, dan is er sprake van nominale groei. Let op, de uitkomst hoeft niet te betekenen dat de koopkracht van de bevolking is toegenomen. Immers de bevolking kan toegenomen of afgenomen zijn. Het tegengestelde van de economische groei is de economische krimp. Dit wordt aangeduid als er een negatieve groei is. De economische activiteit vertoont in dat geval een afname vergeleken met een eerder meetpunt.

Volgens Thomas Piketty is de economische groei gelijk aan arbeidsrendement. Met andere woorden, als het rendement op arbeid toeneemt, door bijvoorbeeld modernisatie, dan vertaalt dat zich in economische groei. Zie ook artikel over zijn boek.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitaal_in_...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100