Een solvabiliteit van 0,25 (25%), is it aan de lage kant? En kun je met het nettowerkkapitaal de solvabiliteit omhoog krikken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Standaardwaarde is tussen 0.25 en 0.5, dus het minimum eigenlijk. Maar het ligt aan het soort onderneming, het hoeft niet per se slecht te zijn omdat het een momentopname is. Maar als dit voor school is: Ja dan is het aan de lage kant. Als je een hogere nettowerkkapitaal hebt, heb je meer eigen vermogen dus dan verandert de deelsom en gaat je solvabiliteit inderdaad omhoog. Solvabiliteit wil zeggen hoe sterk een onderneming in staat is aan zijn schulden te voldoen. Hoe beter, des te hoger de ratio. En als je dan meer activa hebt, heb je dus meer eigen vermogen.

Nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Solvabiliteit (in formule) eigen vermogen/totaal vermogen of eigen vermogen/vreemd vermogen Je kunt met maatregelen in het werkkapitaal de solvabiliteit verbeteren waardoor bij gelijkblijvend eigen vermogen minder vreemd vermogen nodig zal zijn. * Maatregelen nemen waardoor debiteuren sneller betalen (kortere betaaltermijn geven, snelle actie bij uitblijven tijdige betaling) * Vlot factureren nadat de order is geplaatst. * Ervoor zorgen dat voorraden niet groter zijn dan noodzakelijk. Zorgen voor juiste waardering van de voorraden. De solvabiliteit verbetert ook als je besluit 'winst' niet uit te keren maar toe te voegen aan de reserves. De verhouding ev/vv wordt dan gunstiger en door een groter 'appeltje voor de dorst' wordt het ook weer gemakkelijker om krediet aan te trekken bij de bank.

een eenvoudige boekhoudcursus geeft inzicht in de belangrijkste informatiebronnen binnen de onderneming. De solvabiliteit kan inderdaad op een eenvoudige wijze beinvloed worden. Daarom maken ondernemers (meerjaren)begrotingen en sturen daar vervolgens op.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100