Kan je werkgever onbeperkt verplichte verlofdagen per jaar vaststellen? Ik moet dit jaar 5 dagen reserveren!

het gaat om vrijdag na hemelvaart en 4 dagen na de kerst. hou ik nog maar 19 dagen over voor dit jaar!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

onbeprkt niet, moet schriftelijk geburen, vaak gebeurd dit in een C AO zie deze tekst bijvoorbeeld met een uitleg Het is de vraag of je werkgever in bovengenoemde situatie rechtsgeldig éénzijdig jouw vakantie mag vaststellen. De wet is hierover niet geheel duidelijk: er bestaat geen bepaling waarin duidelijk is gesteld dat je werkgever niet over mag gaan tot een éénzijdige vaststelling van je vakantie. Uit het systeem van de wet en de wetsgeschiedenis kan echter het tegenovergestelde worden afgeleid. Het uitgangspunt van de wetgever is namelijk dat de werknemer zelf bepaalt of en wanneer en hoe lang vakantie wordt opgenomen. Dit uitgangspunt komt naar voren in artikel 7:638 lid 2 BW, waarin wordt bepaald dat je werkgever de vakantie dient vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer, jij dus (behoudens zwaarwegend bedrijfseconomisch belang). Het vaststellen van vakantie tegen de wens van de werknemer in is volgens artikel 7:638 lid 2 BW slechts mogelijk, indien dit bij schriftelijke overeenkomst en/of CAO is geregeld. Het is dus mogelijk om rechtsgeldig overeen te komen dat de werknemer gedurende een bepaalde periode verplicht vakantie dient op te nemen. Dit moet echter wel schriftelijk overeengekomen worden/zijn.

Bronnen:
http://www.gratisadviseurs.nl/question.php...

Het gaat hier om zgn. brugdagen, en "brugdagen juridisch" levert op Google voldoende info op...