Kan ik een incassobureau houden aan een betalingsregeling?

Ik ben recent door een incassobureau benaderd ivm een schuld van 1500 euro. Hierop heb ik verzocht om een betalingsregeling van 100 euro per maand, conform het vrij te laten bedrag. Het incassobureau heeft toen laten weten dit voorstel te verwerpen, en minimaal 500 euro per jaar te willen ontvangen (het stond echt letterlijk in de brief, dat ik voor januari 2013 minimaal 500 moest aflossen, en niet per maand). Dit was dus minder dan ik voorstelde, en ik ben 100 euro per maand gaan aflossen.

Toen werd mij plotseling te verstaan gegeven dat ik de regeling niet was nagekomen en deze weer volledig opeisbaar was. Ik heb toen geantwoord dat ze 500 euro per jaar vroegen en ik hieraan ruimschoots heb voldaan door 100 euro per maand over te maken. De reactie op mijn brief was dat het hun spijt dat er onduidelijkheid was onstaan, de sommatie was vervallen maar dat ik met ingang van heden wel 500 euro per maand dien af te lossen.

Ik heb geen 500 euro per maand. Volgens het vtlb kan ik maximaal 100 p/m missen. Nu is mijn vraag of ik het incassobureau kan houden aan hun brief (die was ondertekend) waarin een regeling werd bevestigd van minimaal 500 euro per maand. En als ze de vordering toch naar de deurwaarder sturen, kan ik mij dan beroepen op hun brief en extra kosten verwerpen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Uit de context van de brief kon je begrijpen dat ze zich vergisten. Daar kun je hen dus niet aan houden. Het is correct van het incassobureau dat ze bevestigen dat dit een verschrijving is, waarbij ze hun standpunt nu wel goed verwoorden. Of hun eis op zich redelijk is kan ik niet beoordelen, en is voor het antwoord op je vraag ook niet relevant.

Een antwoord op uw vraag, Nee. Doch u geeft zelf al aan dat er sprake is van een vtlb. Is deze Vtlb verbonden met een failisement? Zo ja, waarom heeft de betrokken schuldeiser zich niet gemeld bij de curator. Is deze Vtlb verbonden met een WSNP, dan heeft de schuldeiser een schrijven gehad van uw bewindvoerder. Ik moet wat meer info hebben voor wat betreft de VTLB en de achtergrond daarvan eer ik hier iets over kan zeggen. Dit mag publiekelijk maar ook via PB

Vraag: "Kan ik een incassobureau houden aan een betalingsregeling?" In beginsel wel, een betalingsregeling is een overeenkomst : als je een regeling treft en jij houdt je aan de afspraken dan mag het incassobureau niet eenzijdig de afspraak wijzigen. Maar bij overeenkomsten geldt ook dat als het gebaseerd is op een misverstand (dwaling), dan is die vernietigbaar. Jij stuurt een voorstel van €1200 per jaar, zij maken daar €500 per jaar van terwijl ze eerst 500 per maand wilden, dan is er duidelijk sprake van een misverstand. "En als ze de vordering toch naar de deurwaarder sturen, kan ik mij dan beroepen op hun brief en extra kosten verwerpen?" Ze mogen niet meer buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze wordt (meestal) vastgesteld aan de hand van een standaardtabel. Deze tabel is niet bindend, maar er wordt in de praktijk nauwelijks vanaf geweken omdat ook de kantonrechter deze gebruikt. Jij hebt het incassobureau duidelijk schriftelijk laten weten dat jij €100 per maand betaalt. Meer kan niet. Als zij extra kosten maken om jou meer te laten betalen, dan mogen ze die niet bij jou in rekening brengen, omdat zij weten dat jij toch niet meer gaat betalen. (Dit is de zogenaamde redelijkheidstoets van buitengerechtelijke incassokosten: zij moeten wel redelijkerwijs weten dat het maken van deze kosten nuttig is). Zij mogen wel de keuze maken om het aan de rechter voor te leggen. De kosten die daaruit voortvloeien moet je wel dragen. Daarbij horen ook de kosten voor de ambtelijke taken van de gerechtsdeurwaarder, zoals het dagvaarden en het betekenen van het vonnis. Ook de griffierechten en het salaris van de gemachtigde van je schuldeiser moet je betalen. Het advies is om maar gewoon star de €100 per maand te blijven betalen. En hopen dat het incassobureau jouw zaak dan steeds weer onderop de stapel blijft stoppen.

Het incassobureau zou een beroep kunnen doen op dwaling, maar alleen als dit overduidelijk is. Als je zelf voorgesteld hebt 100 per maand te betalen en dit braaf doet, ondanks hun lagere eis, dan zal de rechter erg weinig medelijden met hen hebben. Hierin weegt mee dat je van een incassobureau mag verwachten dat ze meer verstand van incassotrajecten hebben dan u heeft en dat het dus wel heel onwaarschijnlijk is dat men daar een fout in zou maken. Laat ze je maar voor de rechter roepen, dan kost het ze alleen maar nog meer. En u hebt toch niets, dus verliezen kun je niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100