Als iemand mij elke maand 100 euro geeft om schuld af te lossen, en ik heb WWB uitkering, zien ze dat als inkomen?

met andere woorden, moet ik die 100 euro opgeven en word het dan alsnog van mijn uitkering afgetrokken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Grote giften zul je wel moeten aangeven, zeker als ze op je bankrekening komen ;-) Giften worden tot op zekere hoogte vrijgelaten. Bij periodieke giften (zoals in dit geval) wordt maximaal 50% van de voor jou geldende bijstandsnorm vrijgelaten. werkinstructie sociale dienst Rotterdam: Giften van instellingen en personen worden in beginsel buiten beschouwing gelaten voor zover dit, gezien de bestemming en de hoogte van de giften, verantwoord is. Als door giften het bestedingsniveau van de klant aanmerkelijk hoger wordt dan voor bijstandsontvangenden gebruikelijk is, zal het redelijk zijn deze giften in aanmerking te nemen. Betreft het echter giften voor specifieke kosten die niet kunnen worden geacht in de algemene bijstand te zijn begrepen, dan is er in principe geen bezwaar deze buiten beschouwing te laten. Periodieke giften van instellingen en personen mogen in principe voor maximaal 50% van de norm buiten beschouwing worden gelaten. De giften dienen een onverplicht karakter te hebben.

als dit een vast bestanddeel word van het inkomen is het ook een inkomen voor je uitkering,en die moet je dan ook opgeven. Of de schuldsanering (zo kun je het noemen)word afgetrokken van je uitkering is afhankelijk van de uitvoerende instantie en woonplaats. Maar onder voorwaarden zou je vermoedelijk een afspraak daarover kunnen maken.