Wat kun je doen tegen pesten op het werk?

Wat als je als man gepest word op je werk door je leidinggevende en je dus niet naar je leidinggevende kan stappen?
Ontslag nemen en een andere baan zoeken is geen optie.
Heeft iemand tips?
(vraag dit voor een vriend van me, hij zit er erg mee en ik ben een beetje door de ideeen heen)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik besef dat degene die gepest wordt dit in eerste instantie een bizar antwoord zal vinden doch ik schrijf het toch maar want deze visie en de daaraan gekoppelde methode werkt écht. Bedenk dat de pester enkel kan pesten als de gepeste zich in de rol van gepeste blijft plaatsen. Die vriend van jou zou zich ook aan die 'slachtofferrol' kunnen onttrekken door zich assertiever op te stellen. Niets belet hem om zich af te vragen wat hij hieruit leren kan. Van werk veranderen is geen optie schrijf je, nou dan zit er niets anders op dan dit euvel aan te pakken, toch? Niets belet jouw vriend om zich elke dag opnieuw voor te nemen om de pester geen voeding meer te geven voor zijn gedrag. Niets belet jouw vriend om elke dag opnieuw in woord of gedachte de intentie te plaatsen om voortaan als Gelijkwaardig element in deze samenleving naar het werk te gaan. Het is een kwestie van Consequent keuzes te maken aangaande wat je WEL wil en dus is het belangrijk dat jouw vriend dit heel duidelijk weet te formuleren voor zichzelf. Gedachten en/of Intenties zijn namelijk Electro-Magnetische Krachten. Je activeert via de Gedachte dus Manifestatie-Impulsen voor een specifiek fenomeen in Jouw realiteit. Denk je voortdurend aan pesten dan trek jij zowel informatie als ervaringen aan die met Pesten te maken hebben. Je maakt van jezelf als het ware een Magnetische schietschijf voor pesters. Het klinkt gek maar als je stopt met denken aan pesten dan geef je het Electro-Magnetisch Interactie-sysyteem van de pester geen voeding meer. Glimlachen helpt om te stoppen met 'doem'-denken en zet aan tot Win-Win-Denken en/of versneld Oplossingsgericht denken. Ga hier heel bewust mee aan de slag en hou het Consequent vol door enkel nog te focussen op hetgeen je WEL wil aantrekken. De pester zal automatisch mee veranderen als jouw vriend van Gedachte en/of van Activatie-impulsen verandert. Hij hoeft niet eens ingelicht te worden, het veranderingsproces voltrekt zich onuitgesproken tussen het Electro-Magnetisch Veld beide personen. Dit wonderlijke Glimlach-Communicatie & Win-Win-Gedachte-proces werkt voor eender welk fenomeen of conflict. Het heeft altijd zo gewerkt doch het wordt ons pas na x-aantal Noodzakelijke Ervaringen duidelijk 'hoe' het werkt. Succes!

Bronnen:
www.oriconet.com

Er is altijd nog iemand boven de leidinggevende dus de baas van de leidinggevende en dan moet je zorgen dat niet haar/ zijn woord tegen het jouwe is

Wie is verantwoordelijk voor de leidinggevende? Deze zal toch ook iemand boven zich hebben? Hij zou dus met die persoon kunnen spreken. Als het een groot bedrijf is, met een aparte P&O afdeling, dan kan hij met hoofd P&O hierover spreken. Een andere optie is om met de Arbodienst een gesprek aan te gaan. Mocht hij er helemaal niet uitkomen, dan is het verstandig om informatie in te winnen bij het Juridisch Loket.

tja wat speelt er allemaal ? moet er iemand uit worden gepest omdat ze hem niet kunnen ontslaan ? Wat voor bedrijf is het meerdere afdelingen dan is er toch altijd wel een vertrouwenpersoon. anders de vakbond huisarts ? bedrijfarts ?

Bij de meeste bedrijven is er een vertrouwenspersoon. Je kan vaak ook terecht bij een p&o adviseur. Praten helpt! Vaak kan de p&o'er je ook verder helpen. Eventueel een gesprek bijwonen met je leidinggevende. Afspraken maken. Probeer als het echt niet langer gaat intern verder te solliciteren. Wellicht dat je dan weer beter op je plek zit. Het is altijd balen als zoiets gebeurt. Succes met je vriend.

Pesten op de werkvloer gebeurd vaker dan wij denken. In 45 procent van de gevallen is de leidinggevende de schuldige, vermoedelijk om zich populair te maken bij zijn ondergeschikten. Pesten op het werk valt onder de noemer ‘onplezierige arbeidsomstandigheden'. Je voelt je niet veilig of wordt vernederd op je werk. Sinds 1994 vallen pestgedrag en seksuele intimidatie onder de Arbo-wet. In artikel 4, lid 2 staat dat de werkgever binnen het algemene arbobeleid een beleid dient te voeren met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld. Onder agressie en geweld verstaat de wet voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. En dit onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Pestgedrag wordt in de Arbo-wet dus opgevat als een vorm van agressie en geweld. Ook het Burgerlijk Wetboek (boek 7) kan de werkgever aansporen iets tegen pesten te doen. Zo staat in artikel 611 dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Er staat dus van alles in de wet. Toch is het voor individuele slachtoffers vaak moeilijk om hier iets mee te doen. Want hoe maak je aannemelijk dat je gepest wordt? Zeker als iedereen op de afdeling dit tegenspreekt. Voordat je besluit om de juridische weg te bewandelen is het goed om je van te voren voor te laten lichten. Als vakbondslid bijvoorbeeld door een jurist van de FNV. Wat kan de vakbond doen? Pesten op het werk wordt nog maar kort als serieus probleem gezien. Dus ook voor de vakbeweging is het een tamelijk nieuw verschijnsel. Word je gepest, dan kun je in ieder geval bij de bond waar je lid van bent aankloppen voor steun of gewoon om je hart te luchten. De bond kan met je bedrijf contact opnemen om te overleggen welke stappen ondernomen moeten worden om het pesten te stoppen. Eventueel kan de bond je ook juridisch ondersteunen. De FNV vindt dat er veel meer aan preventie, het voorkomen van pesten, moet worden gedaan. Bonden en ondernemingsraden kunnen stimuleren dat dit beleid van de grond komt.

Bronnen:
www.fnv.nl

- alvast orienteren op ander werk, als de situatie onoplosbaar blijkt; - melden bij bedrijfsarts (gepest worden leidt vaak tot verzuim); - melden bij vakbond (als je tenminste lid bent); - grotere bedrijven hebben voor dit soort zaken ene vetrouwenspersoon, soms ook instrumenten als mediation. Als het om een notoire pestkop gaat, weet de vertrouwenspersoon dat meestal ook; - Als je het bij bovenstaande personen/instanties hebt gemeld en het peste gaat door, jezelf dan ziek melden; - voor jezelf nagaan wat jouw aandeel is in deze situatie (de pester zit altijd fout en heeft geen enkel excuus. Maar het kan voor jezelf van belang zijn om te voorkomen dat je weer in zo'n situatie raakt);

Zorg ervoor dat hij naar de betreffende man toegaat en precies benoemd waar hij mee zit, ik weet zeker dat de 'pester' ophoudt en meer respect voor deze man krijgt. Het komt erop neer dat de gepeste man voor zichzelf op moet komen. Het is erg moeilijk op het moment zelf maar daarna loont het zich zeker weten!! Groetjess

Vaak wordt een zwakke eruit gepakt om te kunnen pesten, zeker volwassen pesters zijn niet de stoerste. Lange termijn oplossingen: mentaal: -assertiviteitstraining fysiek: -fitness -vechtsport, dit is eigenlijk meer mentaal, want het is geen goed idee de leidinggevende een pak slaag te geven. Winnen met armpjedrukken lijkt me wel een goed idee, wel zeker weten dat je wint, hier kan je specifiek op trainen in de sportschool.

Pesten op het werk wordt nog maar kort als serieus probleem gezien. Dus ook voor de vakbeweging is het een tamelijk nieuw verschijnsel. Word je gepest, dan kun je in ieder geval bij de bond waar je lid van bent aankloppen voor steun of gewoon om je hart te luchten. De bond kan met je bedrijf contact opnemen om te overleggen welke stappen ondernomen moeten worden om het pesten te stoppen. Eventueel kan de bond je ook juridisch ondersteunen. De FNV vindt dat er veel meer aan preventie, het voorkomen van pesten, moet worden gedaan. Bonden en ondernemingsraden kunnen stimuleren dat dit beleid van de grond komt. Dit moet ernstig worden genomen!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100