Mag 'n werkgever je handtas ongevraagd controleren ?

Mijn werkgever heeft mijn handtas ongevraagd doorzocht toen er iets verdwenen was op kantoor, kan dit zomaar ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Neen, daarin ging jou werkgever te ver! De tas is jouw eigendom, daar moet ieder ander vanaf blijven. Als hij het je had gevraagd, zou ik het persoonlijk toegestemd hebben, gewoon om mijn eerlijkheid te bevestigen. Maar als je hem dan gevraagd had om je gewoon te vertrouwen zonder de tas te onderzoeken, had je ook niets verkeerds gedaan.

Een werkgever mag niet zonder jouw toestemming je tas controleren. Heeft hij een verdenking, dan moet hij de politie inschakelen, die wel jouw tas mag controleren.

De politie heeft niet eens de bevoegdheid om zonder een bevel of zonder jouw toestemming in je spullen te rommelen, laat staan je werkgever! Als hij mensen verdenkt van diefstal zou hij dat toch echt aan moeten geven bij de politie, die maken daar werk van. Het domme van jouw werkgever is nu dat jij hem terug kan en mag pakken op gebied van privacyschending.

Beste mensen: niet zo maar geloven in uw recht op privacy! Nederlanders denken vaak makkelijk dat privacy heilig is, maar de werkelijkheid is anders: een werkgever mag bij zwaarwegende belangen wel degelijk besluiten tot controle van uw tas (maar niet van uw lichaam). Het mag niet zó maar, maar het mag wel bij "zwaarwegend belang" ter beoordeling aan de werkgever. Dit kan eventueel ACHTERAF aangevochten worden... Hij mag het natuurlijk sowieso altijd (ook zonder zwaarwegend belang) VRAGEN maar dan mag je weigeren. Zie bijvoorbeeld: http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/Werkofuitkering/Controle_werknemer/Pages/Post_fouilleren_doorzoeken_werkplek.aspx -=-=-=-=-=-=-=- Post openen Wanneer poststukken op het werk geopend mogen worden, is niet zonder meer te zeggen. Het is namelijk afhankelijk van de situatie binnen uw organisatie. In elk geval mogen brieven waarop ‘vertrouwelijk’ of ‘persoonlijk’ staat, niet worden geopend door een ander dan de geadresseerde. Voor het overige geldt dat er intern werkafspraken kunnen worden gemaakt over het al dan niet openen van poststukken. Fouilleren Uw werkgever kan niet zelf voor politieagent spelen. Fouilleren is een aantasting van uw lichamelijke integriteit en mag niet tenzij uw werkgever een zeer zwaarwegend belang heeft. Voor bepaalde functies bij een bank of diamantslijperij kan het fouilleren en controleren van tassen een onderdeel vormen van het beveiligingsbeleid. In andere situaties mag uw werkgever dit alleen doen als hij daar een zeer zwaarwegend belang bij heeft. Bijvoorbeeld na een reeks van diefstallen. Uw werkgever kan u altijd vragen of hij u mag fouilleren en u verzoeken uw tassen en jaszakken leeg te maken. U heeft wel het recht dit te weigeren. Doorzoeken werkplek Voor het doorzoeken van uw werkplek moet een concrete verdenking (op feiten gebaseerd, geobjectiveerd vermoeden) tegen u zijn. Ook moet het doorzoeken, indien mogelijk, in aanwezigheid van de ‘verdachte’ werknemer plaatsvinden. Het doorzoeken van alle werkplekken is in de meeste gevallen niet toegestaan. -=-=-=-=-=-=-

Nee, het kan niet zomaar zonder te vragen en al helemaal niet als je er zelf niet bij bent. Hij kan je aanspreken en vragen je tas en zakken leeg te halen. Je kan en mag dit weigeren maar als je niets te verbergen hebt werkt het alleen maar in je voordeel hier aan mee te werken.

Er is geen duidelijk Ja of Nee hiervoor, want het hangt onder andere erg af van je eigen arbeidscontract wat je getekend hebt. Zo kan ik me herinneren dat toen ik bij een grote winkelketen werkte dat de werkgever het recht had om in mijn tas & jas te kijken op het moment dat je diensttijd er op zat. Ook mensen van bv een bank of gelddrukkerij zullen ongetwijfeld dit soort bedingingen in hun contract hebben staan.

Hij mag het wel doen, hij moet het alleen wel laten weten aan jou dat hij het gaat doen. Als jij er niets van afweet mag hij het niet doen. Winkeliers mogen namelijk ook je tassen doorzoeken. Op diefstal etc

Hij mag het niet ongevraagd controleren, je moet wel toestemming geven. Als je niet toestemt, dan kan hij de politie jouw tas laten onderzoeken. Wie zegt je dat de werkgever niet het gestolen waar in jouw tas stopt, zodat hij een reden heeft om jou te ontslaan?

Niet zomaar maar er zijn wel mogelijkheden voor werkgevers. Het hangt ook af van het soort bedrijf waar je werkt en het beleid van het bedrijf. Er zijn genoeg bedrijven die een standaard controle systeem hebben waarbij mensen willekeurig gecontroleerd worden. Dit is voornamelijk in bedrijven waar veel met waardevol materiaal gewerkt wordt dat gemakkelijk gestolen kan worden (bv bedrijven die zich met edelmetalen bezig houden maar ook recycling bedrijven). Daarbij moet nog wel worden opgemerkt dat voorwaarde voor werken in een dergelijk bedrijf is dat je akkoord gaat met fouilleren. Je werkgever moet wel een gedegen reden hebben om dit te doen. In een geval van een werknemer die een bedrijfslaptop zonder toestemming naar huis had genomen voor privégebruik heeft de rechter bepaald dat de werkgever deze laptop niet had mogen controleren (ondanks dat de laptop dus bedrijfseigendom was en zonder toestemming meegenomen was). Er moeten beduidend zwaarwegende redenen zijn. Daarbij kan je vragen stellen bij het nut van een dergelijke zoekactie. Als je er van overtuigd bent dat het gestolen is mag je aannemen dat het niet meer in het pand is en is de zoekactie nutteloos. Als je aanneemt dat het nog wel in het pand is mag je ook aannemen dat het domweg misplaatst is ipv gestolen en ook dan heeft zoeken weinig zin. Dus tenzij het om iets specifiek waardevol gaat denk ik niet dat je als bedrijf hard kan maken dat er zwaarwegende belangen zijn. Een verdwenen nietmachine zal niet aangenomen worden als een zwaarwegend belang. Zelfs in het geval dat er een goede reden is voor de zoekactie heb je alle recht om te weigeren. De werknemer moet dan de politie inschakelen als die toch wil dat je persoonlijke eigendommen onderzocht worden. Zonder jouw toestemming jouw persoonlijke spullen doorzoeken mag niet en is strafbaar. Alleen de politie en marechaussee mogen dit *onder bepaalde omstandigheden en binnen strikte regels* tegen jouw wil doen.

Bronnen:
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=4060

Dat hangt van je arbeidsvoorwaarden af. In het ambtenarenreglement van gemeenteambtenaren staat bijvoorbeeld dat de werkgever dat mag, en ook mag fouilleren. Toegevoegd na 3 minuten: Ambtenarenwet Artikel 125d De ambtenaar is verplicht tijdens het verblijf op zijn werk zich te onderwerpen aan een in het belang van de dienst door het bevoegde gezag gelast onderzoek aan zijn lichaam of aan zijn kleding of van zijn daar aanwezige goederen. Het bevoegd gezag, op wiens last het onderzoek plaatsheeft, neemt de nodige maatregelen ten einde daarbij een onredelijke of onbehoorlijke bejegening te voorkomen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100