Mijn vrouw zit volledig in de WIA en volgend jaar krijgt ze prepensioen, wordt dit verrekend met je uitkering?

Vul een omschrijving van je vraag in...

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, artikel 18a noch artikel 38a (tekst 2004) van de Wet LB bevat een verbod op samenloop of een verplichting tot inbouw van de WAO- of WIA-uitkering. De genoemde verzekeringen en pensioenregelingen voorzien in vervangende inkomsten wegens arbeidsongeschiktheid, respectievelijk ouderdom. Op het moment dat de arbeidsongeschikte werknemer de pensioendatum bereikt, treedt het ouderdomspensioen of het prepensioen als inkomensvervangende uitkering in werking en vervalt het belang van de WAO- of de WIA-voorziening. De WAO- en WIA-uitkeringen eindigen echter pas op 65 jaar. In de WAO- en WIA is evenmin als in de fiscale pensioenwetgeving een anticumulatiebepaling opgenomen voor de samenloop met een ouderdomspensioen vóór 65 jaar of met een prepensioen. Terzijde zij het volgende opgemerkt. In de praktijk blijkt bij samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met ouderdoms- of prepensioen soms de behoefte te bestaan om de ingangsdatum van het ouderdoms- of prepensioen uit te stellen. Dit is evenwel niet toegestaan op grond van artikel 18a, vierde lid, 1º en 2º, dan wel artikel 38a, tweede lid, onderdeel b, 2º, (tekst 2004) van de Wet LB. Owel, allen inkomsten uit arbeid van de arbeidsongeschikte werknemer zelf hebben invloed op de WIA. (Pre-)pensioen dus niet.

Je vrouw krijgt dan prepensioen en geen wia meer

Prepensioen wordt niet gekort op de wia-uitkering, tenzij deze in de plaats komen van inkomsten uit arbeid die gekort worden op de wia-uitkering. Bij een volledige wia wordt er dus niet gekort; het pensieonfonds zal echter wel rekening houden met de wia-uitkering!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100