Betaal je door de heffingskorting en arbeidskorting minder AOW premie?

Weet jij het antwoord?

/2500

IN een bepaald opzicht wel, omdat de korting wordt afgetrokken van de te betalen belasting en premies. Echter de bedragen van de heffingskortingen worden niet uitgesplitst in die voor belasting en die voor premies en zodoende valt een directe vermindering niet te vinden. Op het aanslagbiljet staat wel de totale premie volksverzekeringen apart van de belasting vermeld, maar dan zonder aftrek van de bijbehorende heffingskorting.

Nee, de te betalen belasting (inkomstenbelastingdeel en premiedeel / alleen in de eerste twee schijven) is uitsluitend afhankelijk van het belastbaar loon c.q. belastbaar inkomen box 1. De algemene heffingskorting is gerelateerd aan het belastbaar inkomen box 1. Aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrekposten verminderen het belastbaar inkomen box 1 en beïnvloeden derhalve de algemene heffingskorting. De arbeidskorting is gerelateerd aan het inkomen uit werk. Op een pensioen of uitkering wordt geen arbeidskorting gegeven. N.a.v. het belastbaar inkomen box 1 (verzamelinkomen box 1) wordt de te betalen belasting vastgesteld. De heffingskortingen worden in mindering gebracht op de te betalen belasting. Er is wel een verband tussen de hoogte van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting en de te betalen AOW-premie. Dit geldt alleen voor de eerste 2 belastingschijven. In de schijven 3 en 4 is er immers geen AOW-premie te betalen. Samengevat: 1. het inkomen wordt vastgesteld 2. Over dit inkomen moet belasting worden betaald. 3. De heffingskortingen (gerelateerd aan inkomen) worden in mindering gebracht op de te betalen belasting. Info: zoals waarschijnlijk bekend is sinds 2014 (na aantreden van de VVD / PVDA regering) de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk geworden. jaar 2017) De volledige algemene heffingskorting wordt gegeven bij een inkomen tussen € 6000 a € 7000 en bouwt af bij een inkomen boven € 19.982 (schijf 1) Bij een hoger inkomen dan € 67.068 is de algemene heffingskorting € 0 De arbeidskorting bouwt op tot een inkomen van € 20.108, blijft maximaal tot € 32.444 en bouwt daarna af naar € 0 bij een hoger inkomen dan €121.972

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100