Mag een potentiële werkgever vragen stellen over je zorgverzekering?

Een potentiële werkgever mag geen vragen stellen over je gezondheid, maar mag die wel vragen stellen over je zorgverzekeringen?
Voorbeeld:
Kom je elk jaar boven je eigen risico heen?
Hoe hoog is jouw eigen risico?
Hoe vaak maak je aanspraak op je zorgverzekering?
Heb je aanvullende zorgverzekering? En gebruik je die ook?
Ik snap dat een werkgever voldoende informatie wil inwinnen, maar waar de grens ligt is niet zo duidelijk.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dit soort vragen mag niet gesteld worden. Het zijn indirecte vragen naar de gezondheid. Gezondheidsvragen mogen alleen tijdens aanstellingskeuringen aan bod komen en van zo'n keuring kan slechts in bijzondere omstandigheden sprake zijn. Toegevoegd na 2 minuten: (Ik hoop dat deze vragen niet werkelijk gesteld zijn maar sta nergens meer van te kijken...)

Deze vragen mogen alleen voorkomen bij een medische keuring en dat is maar voor enkele beroepen noodzakelijk. Voor de rest mag het niet gevraagd worden omdat het betrekking heeft op uw privé- en gezondheidszaken. Hij kan wel vragen of u bepaalde taken kan uitvoeren die bij de betreffende functie horen. Bijvoorbeeld: "Als callcenter-medewerker moet u teksten van het beeldscherm kunnen lezen. Bent u in staat om een groot deel van de dag met een beeldscherm te werken?" In alle andere gevallen hoeft u hier dus geen antwoord op te geven.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ge...

Klip en klaar: NEE! Een werkgever (of diens personeelsmanager) die zich aan zulke trucs schuldig maakt verdient het om aangemeld te worden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wegens ongeoorloofde inwinning van privé gevoelige informatie. Het gaat de werkgever geen snars aan waar je verzekerd of hoe je verzekerd bent voor je zorgverzekering. Het is idd. een verkapte manier om er achter te komen hoe vaak je ziek bent en zoja, hoe ernstig en dat is ten enen male VERBODEN! Als een werkgever enige mate van zekerheid wil hebben omtrent je gezondheidsrisico dan mag hij een aanstellingskeuring laten uitvoeren door zijn bedrijfsarts of een arbo-dienst. De keurende arts heeft echter wel een geheimhoudingsplicht waar het gaat om jouw medische gegevens die tijdens de keuring aan het licht komen. De arts mag alleen een aanstellingsadvies aan de werkgever uitbrengen maar geen details over de gezondheid van de sollicitant. Dat kan een positief advies zijn of een negatief advies. Het uit te brengen advies bespreekt de keuringsarts wel met de persoon in kwestie zelf. Als bijvoorbeeld de keuringsarts een veel te hoge bloeddruk heeft vastgesteld, dan kan zijn advies zijn aan de sollicitant: ga naar je huisarts en laat dat behandelen, dan is voor mij je aanstelling in orde en aan de werkgever luidt zijn advies dan: kandidaat geschikt voor de functie. Meer niet! Meer mag ook niet, al gaat de werkgever op zijn kop staan. (dit is een puur hypothetisch voorbeeld, het advies kan naar gelang de te bekleden functie ook anders luiden en tot afkeuring leiden) Ik zou mij afvragen of ik bij zo'n werkgever zou willen werken. Want niet alleen ben je dan voorwerp van wantrouwen omtrent je gezondheid, ieder incident zal je bij zo'n baas aangerekend worden.

De werkgever mag de vraag wel stellen, maar het dient wel een duidelijk doel te hebben. En een werknemer dient ook vrij zijn om geen antwoord geven en de werkgever dient dat ook duidelijk te maken dat wel of niet antwoorden geen gevolgen heeft. Een redelijk doel is vragen naar de naam van de zorgverzekering om in kaart te brengen of er een collectief belang is om korting te krijgen bij een zorgverzekering. Of sluit de verzekering van de werknemer aan de verzekering van de werkgever of zit er te veel overlap in. De werkgever is wel verplicht om te vermelden welke verzekeringen er afgesloten zijn voor de werknemers, maar omgekeerd is daar niet de verplichting. De vragen mogen dus wel, maar de verwerking van de antwoorden dienen niet aan de personen gekoppeld opgeslagen of geregisterd worden. Om het geheel neutraal te laten verlopen zouden dit type vragen via de bedrijfsartsdienst te lopen. Deze kan en mag omgaan met medische gevoelige gegevens en is in staat om te filteren welke informatie de werkgever wel en niet mag vragen en weten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100