Waren kinderen in het oude systeem t/m 2005 (particuliere verzekering/ziekenfonds) gratis verzekerd tegen ziektekosten? Zo ja, tot welke leeftijd.

Weet jij het antwoord?

/2500

In de Ziekenfondswet waren die 'meeverzekerd' zoals dat heette, als ze geen inkomen hadden. Dat was geregeld in onderstaande bepalingen uit de bron. Gratis. (Er werd althans niet extra betaald voor kinderen maar het geld zal wel voldoende zijn geweest om de zorg aan kinderen te dekken.) De "kostwinner" betaalde een inkomensonafhankelijke nominale premie aan het ziekenfonds, verder werd een procentuele inkomensafhankelijke premie geheven van de werknemer en tenslotte betaalde de werkgever een bepaald percentage van het brutoloon. Laatstgenoemde twee componenten werden aan de 'Centrale Kas' afgedragen. Art. 4. [Medeverzekerden] -1. Medeverzekerde is de echtgenote of de echtgenoot van de verzekerde indien deze jonger is dan 65 jaar en behoort tot het huishouden van de verzekerde en de verzekerde als haar of zijn kostwinner is aan te merken. -2. Medeverzekerden zijn voorts de eigen en aangehuwde kinderen en de pleegkinderen van de verzekerde, voor wie de verzekerde als kostwinner is aan te merken en die: a. jonger dan 16 jaar zijn en tot zijn huishouden behoren; b. jonger dan 16 jaar zijn, niet tot zijn huishouden behoren en die in belangrijke mate op zijn kosten worden onderhouden; c. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, wier voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding en die in belangrijke mate op zijn kosten worden onderhouden, tenzij het kind studiefinanciering geniet ingevolge de Wet studiefinanciering 2000; d. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat zijn om 55 procent te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen, (...); e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 18 jaar zijn, werkloos zijn en die in belangrijke mate op zijn kosten worden onderhouden; f. 18 jaar of ouder doch jonger dan 21 jaar zijn, na beëindiging van de studie of de beroepsopleiding werkloos zijn, dan wel na vestiging in of terugkeer naar het Rijk werkloos zijn en die in belangrijke mate op zijn kosten worden onderhouden.

Bronnen:
http://www.st-ab.nl/wetzfw.htm#4

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100