Ongeval na werktijd op de werkvloer - word dit vergoed door de verzekering van de baas?

Mijn man heeft donderdag 10 minuten na werktijd op de werkvloer een ongeluk gehad waarbij een stuk van zijn kroon (voortand) is afgeknapt. Om dit op te knappen zal dit 1500 euro kosten. Kan dit ook vergoed worden door de baas, of door de verzekering van de baas?

Weet jij het antwoord?

/2500

ik neem aan dat er wel iets soortgelijks in het contact van uw man zou staan.. in mijn contract wat ik hier heb liggen (flex-model E) staat dat dit wel word vergoed, voor de zekerheid dus even het contract doorlezen of het even aan de baas vragen :)

Was het voorval aan het bedrijf te verwijten? Had hij daar nog iets te zoeken op dat moment? Of de baas (zijn verzekering) aansprakelijk is hangt af van dat soort factoren. Als hij in alle redelijkheid daar moest zijn, en het ongeval de verantwoording van het bedrijf is zit het goed. Als hij met collega's buiten werktijd in de bedrijfshal aan het voetballen (of zo) was ligt het waarschijnlijk een beetje anders...

"Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval of bedrijfsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg vallen daarmee onder de definitie van een arbeidsongeval. Er is in de regel geen sprake van een arbeidsongeval als het letstel ontstaat tijdens de rit van of naar het werk (woon-werkverkeer)." Het ongeval lijkt hieraan te beantwoorden. In zeer veel gevallen is dan de werkgever aansprakelijk maar niet per definitie. Niet bijv. als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van een werknemer, bjiv. wanneer een werkgever allerlei veiligheidsmiddelen ter beschikking stelt, daarover regelmatig duidelijke instructie geeft, toezicht houdt op het gebruik en de werknemer desondanks alle voorschriften hieromtrent willens en wetens aan zijn laars lapt. Zie ook onderstaande: "Uit een uitspraak van het Hof Leeuwarden d.d. 14 december 2010, welke onlangs is gepubliceerd, blijkt het wetsartikel dat een aansprakelijkheid geeft voor de werkgever voor bedrijfsongevallen (art. 7:658 BW) geen absolute waarborg geeft aan de werknemer dat zijn schade bij bedrijfsongevallen altijd door de werkgever dient te worden vergoed. In het uitspraak ging het om een situatie waarbij bij het verwijderen van een stalen kozijn door een werknemer een koevoet gebruikt werd, die uitschoot tegen het gebit van de werknemer. Een werkgever is voor bedrijfsongevallen aansprakelijk indien komt vast te staan dat hij zijn zorgplicht ten opzichte van de werknemer heeft geschonden, met andere woorden als hij vereiste veiligheidsmaatregelen niet had genomen of niet voldoende gewaarschuwd had tegen gevaar. In dit geval oordeelde de rechter dat er sprake van een uitschieten met de koevoet, terwijl dit werktuig op zichzelf niet direct gevaarlijk was en het uitschieten ook bepaald een uitzondering was. De rechter vond dat er geen sprake was van een voortdurende en gevaarzettende situatie die dit anders maakt. De stelling van de werkgever dat de werkgever hem een gezichtsbeschermend masker ter beschikking had moeten stellen en dat de werkgever, nu hij dit niet had gedaan, aansprakelijk was voor de schade, werd daarom van de hand gewezen. (...)" Zie http://advies-letselschade-advocaat.nl/?p=65

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100