Van welke gegevens gaat de belastingdienst uit bij het toekennen van kinderopvangtoeslag bij partner in reintegratietraject?

Partner heeft WIA, werkt aantal uren onbetaald in het kader van reintegratie. Er is geen documentatie van het UWV waar deze re-integratie in is vastgelegd.
Hoe weet ik zeker of we recht hebben op kinderopvangtoeslag? Je wil niet moeten terugbetalen.
(ps, belastingtelefoon bellen kan ook, weet ik, maar misschien weet hier iemand het?)

Weet jij het antwoord?

/2500

Als u 100% zeker wilt zijn van de kinderopvangtoeslag zult u dit moeten nagaan bij uw gemeente. Gemeenten maken gebruik van de informatie zoals doorgegeven door het inlichtingenbureau. Lees de informatie hieronder en in de bron. De gang van zaken is als volgt. Voor de juiste uitbetaling van de kinderopvangtoeslag is de Belastingdienst/Toeslagen afhankelijk van de informatievoorziening van de gemeente. Het niet correct en actueel registreren van de informatie kan doelgroepouders voor financiële problemen plaatsen. Doelgroepouders zijn ouders die niet werken, maar toch aanspraak maken op kinderopvangtoeslag omdat zij deelnemen aan een traject naar werk, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een geregistreerde instelling. De Belastingdienst Toeslagen kent namelijk geen toeslagen toe met terugwerkende kracht. (behoudens 3 maanden met terugwerkende kracht) Gemeenten stellen 4x per jaar via het Inlichtingenbureau informatie beschikbaar ten behoeve van kinderopvangtoeslag, te weten uiterlijk 10 werkdagen na afloop van het betreffende kwartaal. Het Inlichtingenbureau zorgt vervolgens voor samenvoeging en doorzending aan de Belastingdienst.Het Inlichtingenbureau ondersteunt dus gemeenten bij deze informatieplicht. De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regelt dat de Belastingdienst per 1 januari 2013 bevoegd is tot het verkrijgen van informatie van gemeenten m.b.t. de gevolgde re-integratieprojecten van doelgroepouders. Deze bevoegdheid leidt tot de opdracht aan gemeenten om voorzieningen in te richten die een vierjaarlijkse gegevensuitwisseling met de Belastingdienst Toeslagen in dit verband ondersteunt. Gangbaar is dat de Belastingdienst aan het begin van het jaar het voorschotbedrag vaststelt voor het hele jaar en dat deelt door het aantal maanden waarop de doelgroepouder recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dit recht is gekoppeld aan de periode dat de doelgroepouder een re-integratieproject volgt. Toegevoegd na 12 uur: De hierbovengenoemde driemaandentermijn voor het aanvragen van toeslagen betreft alleen de kinderopvangtoelag. Andere toeslagen kunnen met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 september van het jaar na afloop belastingjaar.

Bronnen:
http://www.inlichtingenbureau.nl/cms/publi...

De belastingdienst wil weten of het re-integratie traject verplicht is of niet. (Hier is sprake van een niet verplichte re-integratie.) Ook van belang is het aantal uren van opvang. En hoeveel uur er gewerkt wordt door beide. En hoogte van het gezinsinkomen. Op basis van deze gegevens wordt de hoogte van de toeslag berekend.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100