Mag ik mijn Rijbewijs C met vakbekwaamheid aftrekken van de belastingen?

Momenteel ben ik bezig met mijn rijbewijs C zelfstandig te halen. Mijn theorie heb ik al en dat heeft me 200 euro gekost. 75 euro voor de oogarts , 75 eeuro voor het medisch onderzoek voor dit rijbewijs De rijlessen (zonder examencentrum kosten) 1915,75 euro en per examen op het examencentrum +- 180 euro

Zou ik dit kunnen aftrekken van de belastingen? Want C met vakbekwaamheid is nodig om het beroep te doen?

En als het kan hoeveel?

(Ik ben 20 jaar alleenwonend netto inkomen 1170 euro de maand)
Dus je begrijpt als ik er van de 1ste keer niet door ben dat ik het nooit niet meer kan doen zonder tussenkomst vb belastingen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De basisregel Voor studiekosten geldt het algemeen principe van beroepskosten: de kosten zijn pas aftrekbaar als ze gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 1992). De fiscale administratie stelt meer bepaald dat studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn indien zij rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid die de belastingplichtige uitoefent op het ogenblik van de studie en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan, hetzij onmiddellijk, hetzij in de toekomst. Studiekosten die onafhankelijk zijn van de op het ogenblik van de studie uitgeoefende beroepswerkzaamheid zijn niet fiscaal aftrekbaar. Wilt u dus een nieuw beroep gaan uitoefenen en volgt u hiervoor een opleiding, dan zijn deze kosten niet fiscaal aftrekbaar. Noodzakelijk verband met de beroepswerkzaamheid Het is niet altijd zwart-wit te bepalen of de kost van een opleiding zijn oorsprong vindt in de beroepswerkzaamheid. De rechtbanken hebben al heel wat geschillen moeten beslechten, zowel in het voordeel als in het nadeel van de belastingplichtige. De fiscus beweert vaak dat studiekosten maar aftrekbaar zijn indien er zonder die kosten geen supplementaire belastbare inkomsten zouden zijn. Deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is echter een opportuniteitsoordeel dat door rechtsleer en rechtspraak meermaals verworpen werd. Rechtbanken stellen dat het volstaat dat er een verband bestaat tussen de kost en de inkomsten. Zo mag een boekhouder de kosten voor bijkomende studie in boekhouding en fiscaliteit als beroepskost aftrekken omdat deze bijkomende opleiding zijn fiscale kennis verhoogt en hem moet helpen in zijn beroepswerkzaamheid en omdat hij hierdoor later het bijkomend diploma van accountant kan verwerven (Bergen, 4 februari 1994). Een werkloos gediplomeerd (vracht)piloot, die nooit het beroep van piloot uitoefende, kan zijn opleiding niet aftrekken, omdat hij daarmee zijn kans op werk niet vergroot. Het zal er dus om hangen of je wel of niet af kunt trekken van de belasting. Het ligt eraan of je er daadwerkelijk mee aan de slag kan. Neem even contact op met de belastingdienst, voor de voorwaarden.

Bronnen:
http://www.taxworld.be/taxworld/fiscale-af...

Dit zijn gewoon studiekosten en als die nodig zijn voor het beroep kun je de studiekosten gewoon aftrekken ,neem anders even kontakt op met en de belastingdienst en het arbeidsbureau daar krijg je alle info die je nodig hebt en eventueel een verklaring dat deze oppleiding nodig is om een baan te vinden of te houden

Belastingaftrek Handig om te weten is dat deze opleiding een aftrekpost (opleidingskosten) bij de belastingaangifte kan zijn. Hoeveel u kunt aftrekken is van uw situatie afhankelijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst. (0800- 0543) http://www.allroad.nl/allroad-opleidingen/rijbewijs-c-en-ce-vrachtauto.html

Crea verwijst naar een oude wet uit 1992. Lees artikel 6.27 lid 3, wet IB 2001 Artikel 6.27. Scholingsuitgaven 1. Scholingsuitgaven zijn de uitgaven die wegens het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan voor: a. lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld als bedoeld in artikel 7.44 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of promotiekosten; b. door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. 2. Als scholingsuitgaven worden mede aangemerkt uitgaven ter zake van het volgen van een procedure erkenning verworven competenties waarvoor een verklaring is afgegeven door een bij ministeriële regeling aangewezen instantie. De vraag is dus: is rijbewijs C met vakbekwaamheid een door de overheid aangewezen 'verworven competentie'? Zo ja, dan is deze aftrekbaar.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100