Ik heb roerende inkomsten genoten waarop de Belgische staat 25% heeft ingehouden. Moet ik nu code 1440 aankruisen?

Het totaal bedraagt echter (veel) minder dan 20200€.
Op spaarboekjes heb ik minder dan 1830€ belastingvrij genoten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit heb ik voor u gevonden. http://financien.belgium.be/nl/binaries/FAQ_1440_NL_tcm306-225679.pdf 1. Moet ik de de code 1440/2440 aankruisen indien ik interesten op mijn Belgische zichtrekening(en) heb verkregen (de internetzichtrekening(en) inbegrepen)? Ja. Indien u interesten hebt ontvangen op uw zichtrekening(en)(internetrekeningen of andere), dient u de code 1440/2440 verplicht aan te kruisen ongeacht of u die inkomsten hebt aangegeven of niet. 2. Moet ik de code 1440/2440 (vak VII, rubriek A.3) aankruisen in het geval mijn interesten en dividenden niet meer dan 20.020 € bedragen? Ja, behalve wanneer u zich bevindt in het geval zoals bedoeld in punt 6, B hierna. Hierdoor verklaart u dat u, buiten de aangegeven inkomsten, geen roerende inkomsten hebt verkregen die aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4 %. Let op dat u verklaring en aangifte niet verwart. Wanneer u de codes 1440 en/of 2440 hebt aangekruist bent u verplicht de in het buitenland ontvangen inkomsten aan te geven en, in het algemeen, alle inkomsten die op de voorbereiding van de aangifte zijn aangeduid met het symbool (+). 3. Moet ik de code 1440/2440 aankruisen indien mijn roerende inkomsten enkel bestaan uit interesten op (internetspaarboekjes inbegrepen)? In dit geval zijn er drie mogelijkheden: mijn gewone Belgische spaarboekje(s) A. De verkregen inkomsten bedragen niet meer dan 1.830 € In dat geval moet u geen verklaring afleggen en dient u bijgevolg de code 1440/2440 niet aan te kruisen. Inderdaad, inkomsten die niet meer bedragen dan 1.830 € worden niet als interesten beschouwd. B. De verkregen inkomsten bedragen meer dan 1.830 € en uw bank heeft de roerende voorheffing ingehouden op het gedeelte boven de 1.830 € Het betreft het geval waar u één of meerdere rekeningen hebt bij éénzelfde bank. In dat geval dient u de verklaring af te leggen en bijgevolg de code 1440/2440 aan te kruisen. C. De verkregen inkomsten bedragen meer dan 1.830 € en de roerende voorheffing werd niet ingehouden op het gedeelte boven de 1.830 € Wordt hier bedoeld, het geval waar u één of meerdere spaarrekeningen hebt bij verschillende banken en: - de verkregen inkomsten bij elke bank afzonderlijk niet meer dan 1.830 € bedragen; - het totale bedrag van de verkregen interesten meer dan 1.830 € bedraagt.

Interessant te lezen hoe anders het belastingtechnisch in ons buurland er aan toegaat. Het lijkt erop dat bij u (standaard) de extra 4% is ingehouden (21% + 4% is 25%) waarbij er anonimiteit is. Door de roerende voorheffing van 25% hoeft er geen aangifte meer te worden gedaan in de volgende jaren. Wie MINDER dan 20.020 EUR roerende inkomsten genoot, maar wel reeds de bijkomende heffing van 4 % liet inhouden, KAN deze bijkomende heffing terugkrijgen door ALLE roerende inkomsten te vermelden op de aangifte. Men ziet dan af van anonimiteit. Het niet-aankruisen van het vakje 1440/2440 kan door de Belastingdienst worden geïnterpreteerd als dat er nog andere inkomsten zijn waarover de bijkomende heffing van 4% betaald moet worden, maar die niet zijn aangegeven. De fiscus kan dan een nader onderzoek instellen en bijvoorbeeld bijkomende vragen stellen. Wie minder dan 20.020 EUR inkomsten uit interest en dividend opstreek kan in het algemeen code 1440 rustig aanvinken. Vermijd de indruk te geven dat de aangifte onjuist of onvolledig is. Enige uitzondering om code 1440/2440 niet aan te kruisen is als er geen enkele roerende inkomsten werd verkregen waarop roerende voorheffing werd betaald. Zal weinig voorkomen omdat iedereen wel een spaarrekening of termijnrekening heeft. http://www.mijnkapitaal.be/thema/fiscaliteit/belastingaangifte-spaarders-beleggers-1/ Toegevoegd na 6 minuten: Of code 1440 wel of niet moet worden aangevinkt bij klein vermogen, daarover wordt in Belgie heel verschillend gedacht. Lees de bijdragen over het invullen van de code op bijgevoegd forum : http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?f=16&t=47122rvolg

Bronnen:
http://www.spaargids.be/forum/code-1440-aa...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100