Wat te doen als de gemeente mijn woning wilt taxeren?

Bij de aanslag van de WOZ waarde bleek dat de WOZ waarde voor de 2de keer gelijk bleef(dus al 3 jaar gelijk).. Hier heb ik bezwaar tegen geschreven op basis van dat de huizenmarkt al 2-3 jaar keldert, maar de WOZ gelijk blijft.

Kunnen we de taxatie afwijzen van de gemeente en toch akkoord gaan met de oorspronkelijke €135.000? We zijn er van overtuigd dat de woning juist meer waard is.. (Schatten zelf reëel €155-160.000)

Is het nou juist gunstiger om de WOZ waarde te 'verhogen' of liefst zo laag mogelijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

De woz waarde is alleen bepalend voor de gemeente belasting omdat je daarover wordt aangeslagen. De inkomstenbelasting kent drie soorten belastbaar inkomen, ondergebracht in drie boxen. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat in box 1 bij uw inkomen wordt opgeteld. Daar staan verschillende aftrekposten tegenover. Het is dus gunstig als deze dus laag is.

Een lage WOZ-waarde is het gunstigst. Een lage WOZ-waarde is van invloed op drie fronten: 1. Er hoeft minder gemeentelijke belastingen te worden betaald. 2. Voor de inkomstenbelasting is de bijtelling inkomen van het Eigenwoningforfait 0,6% van de WOZ-waarde. Een lagere waarde betekent minder bijtelling inkomen. 3. Ook de hoogte van de te betalen waterschapsbelasting is gerelateerd aan de WOZ-waarde. Als er een bezwaarschriftt wordt ingediend tegen de hoogte van de WOZ-waarde zal het argument van drie jaar lang dalende prijzen (landelijk) geen ontvankelijk argument zijn. Het gaat erom dat u kunt aantonen dat uw woning niet of slechts gedeeltelijk met de in het taxatierapport genoemde drie woningen (referentiepanden) kan worden vergeleken. En er zijn natuurlijk meer argumenten die van invloed kunnen zijn. Beseft dient echter te worden dat de belastingaanslag 2013 gebaseerd is op de waarde per 01-01-2012. U mag dus geen recentelijk genoemde verkoopprijzen in uw argumentatie meenemen. Een lijst met succesvolle argumenten vindt u hier: http://www.futd.nl/voor-u-geselecteerd/special-woz-waarde/ Informatie over de WOZ-waarde, het indienen van een bezwaarschrift, voorbeeldbrief, waardedrukkende argumenten te noemen in een bezwaarschrif, het is allemaal op de site van Vereniging Eigen huis te vinden: http://www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/belastingen/woz/ Een bezwaarschrift kan tot zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking worden ingediend, met argumenten waarom de vastgestelde woningwaarde te hoog is volgens u. Allereerst kan het taxatieverslag bij de gemeente opgevraagd worden. Dat kan met Digid ook digitaal. Een gemeente taxeert niet alle woningen, maar enkele referentiewoningen. Als u hard kunt maken dat uw woning en/of woonomgeving op belangrijke punten afwijkt van de gebruikte referentiewoning(en), heeft u een goede kans dat het bezwaar wordt toegekend. Voor bezwaar 2013 zal het inmiddels te laat zijn. Tenzij u een verzoek doet tot ambtelijke herziening van de waarde. Aan dit bezwaar zal echter uitsluitend worden toegekomen als u kunt aantonen dat de vastgestelde WOZ-waarde meer dan 20% te hoog is vastgesteld. In veel gevallen betekent dit dat u een jaar moet wachten om kans te hebben op toekenning bezwaar.

Kennelijk gaat de vraagsteller ervan uit, dat de WOZ waarde bepalend is voor de verkoopwaarde van het huis. Dat idee is wellicht begrijpelijk maar doet verder totaal niet ter zake. De dalende huizenmarkt staat niet garant voor een lagere WOZ waarde omdat de WOZ waarde een instrument is om de gemeentelijke belastingen op peil te houden. In tijden van voorspoed zou het kunnen gebeuren dat de WOZ waarde naar beneden gaat. Iets waaraan gemeenten geen prioriteit zullen geven. Als de gemeente nu langs komt om je huis te taxeren behoef je helemaal geen capriolen uit te halen, want vaak wordt er alleen maar via de brievenbus getaxeerd en vele woningen bijvoorbeeld gekoppeld aan een vergelijkingsperceel. Er is in Gouda een procedure geweest van iemand die bezwaar had tegen een te laag vastgestelde WOZ waarde. Het bezwaar werd ongegrond verklaard en in beroep bevestigd. Zie 12557-bezwaar_maken_tegen_te_lage_woz_waarde_niet_mogelijk.doc 12557-bezwaar_maken_tegen_te_lage_woz_waarde_niet_mogelijk.doc

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100