Kan de verhuurder gemeentelijke belasting vragen in het huurcontract? Zo ja, kan kan ik dit terugkrijgen of kwijtschelden als student?

Ik heb een huurcontract opgestuurd gekregen, en de verhuurder vraagt €25 euro per maand voor gemeentelijke belastingen. Het staat op deze manier in het huurcontract (iets aangepast):

Artikel 7
Naast de in het voorafgaande artikel genoemde huurprijs wordt het volgende omtrent
de bijkomende leveringen en diensten afgesproken:
- wel levering gebruik: gas, elektra, water € xx.xx
- Afschrijving stoffering € xx.xx
- geen levering schoonmaakdienst trappenhuis
- wel levering aansluiting kabeltelevisie € xx.xx
- wel betaling van gemeentelijke belastingen € 25.00
- Internet € xx.xx

Ik heb gelezen dat de betaling van de gemeentelijke belastingen niet onder de servicekosten vallen en nou weet ik niet of het in dit geval wel of niet als servicekosten gerekend wordt.

De belastingen die ik van de gemeente zal krijgen zal ik wel kunnen kwijtschelden, maar kan ik dat ook met deze doen? Of is die 25 euro per maand gewoon voorgoed verloren? Ik kan het wel betalen, maar ik wil hier wel graag duidelijkheid over.

Weet jij het antwoord?

/2500

Als ze met die gemeentelijke belasting de afvalstofheffing en het rioolrecht bedoelen, dan ben jij daar zelf aansprakelijk voor. Dat betekent dat jij de rekening zult ontvangen en door moet spelen aan de verhuurder. Het bedrag wat je teveel of te weinig betaald moet je bijpassen. Wij hebben hier gedonder mee gehad met onze huisbaas, we kregen nadat we verhuisd waren een aanmaning, maar hij wilde niet betalen. Uiteindelijk trokken wij aan het kortste end, omdat de gemeente ons aansprakelijk stelde en geen rekening wilde houden met wat er in het huurcontract stond.

Normaal gesproken kan de verhuurder dat wel vragen. Immers riool en afvalstoffenheffingen komen voor rekening van de verbruiker/huurders. Wel is vaak niet de verhuurder ingeschreven op dat adres maar de huurders. Het nadeel is in jouw geval is dat de kwijtscheldingsregels van toepassing zijn op de verhuurder. Want meestal wordt de rekening gestuurd naar degene die er het langst staat ingeschreven. Je kunt dus of vragen of de verhuurder zich wil laten uitschrijven of dat toch in ieder geval de rekening op naam komt te staan van jou of één van je armere studenten. Neem daarvoor contact op met je gemeente. Weet wel dat de kwijtschelding zeer sobere normen heeft. O.a. een spaartegoed van meer dan +/- 1250,- is al snel te veel. Ik weet niet zeker maar dacht wel dat het spaartegoed van maar één inwoner wordt meegerekend. Toegevoegd na 8 minuten: Ik schreef dat de kwijtscheldingsregels van toepassing zijn op de verhuurder. Maar daar bedoel ik dus mee de verhuurder alszijnde bewoner, in de veronderstelling dus dat hij daar staat ingeschreven en de rekening zal krijgen. Misschien krijgt de verhuurder de rekening niet , maar in dat geval zal jij die krijgen. In dat geval kan je het geld wel terugkrijgen als je de rekening aan de gemeente heb betaald of zijn kwijtgescholden. Want het kan niet zo zijn dat hij dáárvoor geld krijgt van jou terwijl er dáárvoor kwijtschelding is verkregen door jou. Toegevoegd na 11 uur: Misschien vind je hier ook nog info: http://www.goeievraag.nl/vraag/maatschappij/huurder-aanslag-afvalstoffenheffing-betalen.322165

Bronnen:
http://forum.fok.nl/topic/1631968

Kwijtschelding krijgt een student niet zonder meer. Een gemeente als Utrecht en ook andere gemeenten schrijven het volgende op de gemeentelijke site: Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van: Het inkomen (salaris, uitkeringen, pensioen, lijfrentes, STUDIEFINANCIERING, alimentatie, heffingskortingen, huurtoeslag, zorgtoeslag, door u ontvangen huur etc.); Al in 2008 werden er door de SP vragen over de kwijtschelding aan studenten gesteld. De antwoorden op de 5 vragen werden in wollige taal gegeven. Moeilijk te lezen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/08/15/kamervragen-van-het-kamerlid-leijten-sp-over-de-mogelijkheid-tot-kwijtschelding-van-de-gemeentelijke-belastingen-voor-studenten.html De reactie vande SP op de antwoorden is in duidelijker taal gesteld en volgt hier: http://www.sp.nl/verkeer/nieuwsberichten/6648/expressInstall.swf ------------------------------------------------------------------ De kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen is bedoeld als vangnetregeling. Dit betekent dat slechts een beroep op die regeling kan worden gedaan, wanneer alle voorliggende voorzieningen zijn uitgeput. Dat wil zeggen dt er wordt gekeken of het besteedbare inkomen ruimte geeft om gemeentelijke belastingen te betalen. Hiertoe wordt ook studiefinanciering gerekend. De van de Dienst Uitvoering Onderwijs ontvangen babasisbeurs en aanvullende beurs worden tot het inkomen gerekend. Geleende bedragen worden in principe niet tot het inkomen gerekend. De in de studiefinanciering begrepen bedragen voor boeken, leermiddelen worden eveneens niet tot het inkomen gerekend. Aangezien de kwijtscheldingsnorm vaak boven het forfait van inkomen van studenten ligt zullen studenten die NIET bijverdienen in het algemeen kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunnen krijgen. ----------------------------------------------------------------- Tot zover de informatie over mogelijke kwijtschelding. Je zal me de verhuurder tot een vergelijk moeten zien te komen om het bedrag van de kwijtschelding gecompenseerd te krijgen. Zie ook: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/08/15/H049.htm Toegevoegd na 5 minuten: De link van nieuwsbank dient vervangen te worden door: http://pleinplus.nl/-/eerste-kamer-akkoord-met-wijziging-afvalstoffenheffing-bij-kamerverhuur Toegevoegd na 16 minuten: De informatie in de link genoemd in de bron komt van de cliëntenraad Deventer /sociale raadslieden. Lees onder betalingscapaciteit student (bovenaan)

Bronnen:
http://www.clientenraaddeventer.nl/index.p...

De huur wordt geheel beheerst door de huurwet. De redelijke huurprijs wordt bepaald door het puntenstelsel. Zakelijke belastingen vormen geen onderdeel van huurprijs of servicekosten. Dit zijn onderdelen die los staan van de reële huurprijs en servicekosten. Als u er mee instemt dergelijke lasten voor het verkrijgen van de huurwoning te betalen is dat uw zaak en u bent er aan gehouden. Daar behoort u geen kwijtschelding voor te krijgen. Rioolrecht is anders dan eerder is geantwoord geen verplichting die in eerste aanleg door de huurder moet worden betaald.

Bronnen:
Zie Beschrijving Nederlands systeem van...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100