Kun je met terugwerkende kracht Jonggehandicaptenkorting toepassen?

Ik kreeg in 2011 met terugwerkende kracht een bedrag aan Wajong uitkering over voorgaande jaren omdat het uwv mij geen wajong wilde geven maar dat na uitspraak van de rechtbank wel moest. Hierdoor ben ik jarenlang wel jonggehandicaptenkorting misgelopen en las ergens op internet dat je dat wel kon terugkrijgen met een T-biljet? Ik kan het hard gebruiken want ik zit met een hoog fiscaal inkomen over 2011.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een T-biljet bestaat sinds 2010 niet meer. Vanaf dit jaar wordt uitsluitend met het zgn (uitgebreide) P-formulier gewerkt. Maar dit formulier en ook het P-formulier NIET gebruiken. Advies is om zo te handelen: 1. Je corrigeert je aangifte DIGITAAL. Je neemt dus de korting op in de aangiften van 2007 t/m 2010. (voor 2011 geldt de reguliere aangifte die een dezer dagen wordt ingestuurd) Maar deze aangiften NIET opsturen. Je aangiften 2007 t/m 2010 zijn immers al definitief. 2. Je maakt uitdraaien / printen van deze gecorrigeerde aangiften. 3. Je schrijft een brief: ambtshalve verzoek tot vermindering aanslag. Denk eraan dat je voor elk jaar een APARTE brief schrijft (verzoek) Dat betekent dus dezelfde brief met aanpassing gegevens. 4. Je stuurt voor elk jaar apart deze brief (ambtshalve verzoek tot vermindering aanslag) naar je regiokantoor. Je krijgt dus 4 aparte verzoeken tot vermindering aanslag! (2007 t/m 2010) Advies: voor elk jaar een print van de gecorrigeerde aangifte meesturen. Ook een kopie van de brief Wajong-toekenning meesturen. (2 bijlagen derhalve) 5. Hoe je dit verzoek tot ambtshalve vermindering aanslag moet opstelllen: zie informatie van de Belastingdienst hieronder (bron) 6. De aaangifte 2011 DIGITAAL indienen. Zoals je gewend was. Hierin dus ook weer de jonggehandicaptenkorting opnemen. Succes ermee!

Bronnen:
http://download.belastingdienst.nl/belasti...

Oh, ik heb net je andere vraag beantwoord. Antwoord is: ja, dat kan. Jonggehandicaptenkorting mag namelijk toegepast worden als je récht hebt op Wajong, ongeacht of de Wajong in het jaar waarover je het aanvraagt, ook tot uitbetaling is gekomen. Maar voor jaren waarover de aanslag al definitief is, kun je dat niet meer doen dmv je aangifte. Zolang de aanslag niet definitief is kan dat trouwens wel, als je voor de tweede keer je aangifte verstuurd, zal altijd de meest recente versie worden behandeld, en vervalt automatisch de eerste. Ik zou het trouwens digitaal doen, want in het aangifteprogramma staan ontzettend veel instructies en aanwijzingen over hoe bepaalde regels toegepast moeten worden. Voor de jonggehandicaptenkorting over jaren waarover de aanslag al definitief is, kun je de inspecteur een brief schrijven en verzoeken om de aanslag van die vorige jaren te verminderen vanwege die jonggehandicaptenkorting. Voor zover ik weet moet je dit zien als een coulanceverzoek, dat betekent dat je er geen recht op hebt, maar dat het wel gehonoreerd kan worden.

Wie fout is en schade aanricht moet in principe die aangerichte schade vergoeden. Dat geldt ook voor een overheids- en uitvoeringsinstituut als het Uwv. Dat geldt niet alleen voor de misgelopen belastingkortingen maar ook de eventueel misgelopen toeslagen in/over 2011 als je inkomen te hoog is door het inhaaleffect van de te laat uitbetaalde Wajonguitkeringen. Als duidelijk is of je door de aanvraag van belastingherziening de kortingen kunt verzilveren, kun je door verjaring niet meer te verkrijgen belastingverlaging claimen bij het Uwv. Leg het principeverzoek m.b.t. definitief misgelopen korting en toeslagen z.s.m. neer bij het Uwv. Ga bij afwijzing na indiening klacht naar de Nationale Ombudsman. Die kan tegelijkertijd zorgen voor jurisprudentie en een aanbeveling aan het Uwv om terzake voortaan ongevraagd correct te handelen. Als de schadevergoeding van het Uwv voor gemiste kortingen en toeslagen belast wordt uitgekeerd, dan kun je ook belastingschade te claimen. Als men bij voorbeeld (netto) € 1.000 korting en toeslagen is misgelopen en je zit inclusief ZVW Premie in het 47% tarief dan dien je bruto € 1.887 te ontvangen. (47% van € 1.887 is € 887). Je hebt ook recht op rentevergoeding over de nu te laat ontvangen Wajonguitkering. Of je die rentevergoeding ongevraagd krijgt vraag ik mij af.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100