Waarom vieren we carnaval?

Waarom vieren we het? Waarom verkleed? En waarom alleen onder de rivieren?

Toegevoegd na 21 uur:
*Waarom 'vooral' onder de rivieren?*

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Carnaval is het feest dat traditioneel gevierd wordt in de 6 dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt die voornamelijk katholieke christenen aanhouden als boetedoening voor het paasfeest en als nagedachtenis aan het verblijf van Jezus Christus in de woestijn (Nieuwe Testament) en de tocht van het Joodse Volk vanuit Egypte naar het Beloofde Land (Oude Testament). In die betekenis wordt de term afgeleid van het Latijn: carne vale (= vaarwel aan het vlees). Een andere mogelijke verklaring voor de term is het eveneens Latijnse carrus navalis: scheepswagen, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip, maar ook kan slaan op het schip waarmee de god van de zee der Kelten/Germanen uit het noorden kwam om deel te nemen aan de winterfeesten. Van oudsher was het een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie, en heeft de kerk het gemakkelijker gevonden het heidense carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. Ook al wordt de vastenperiode lang niet meer zo streng gevierd als vroeger, het carnavalsfeest blijft het feest waarbij mensen zich vermommen door vreemde kledij aan te trekken, en zo onherkenbaar een alibi hebben om zich in allerlei vormen te buiten te gaan. In de Middeleeuwen vielen daarbij nogal eens doden en gewonden, maar tegenwoordig is het masker bedoeld om iemand anders een spiegel voor te houden dan wel (met verdraaide stem) iemand stevig en ongezouten de waarheid te zeggen. Het carnavalsfeest wordt in Nederland vooral ten zuiden van de grote rivieren (Maas, Waal en Rijn) gevierd. Sommige steden en dorpen hebben tijdens de carnavalstijd zelfs een alternatieve naam (bijv. 's-Hertogenbosch wordt Oeteldonk, Breda wordt Kielegat en Bergen op Zoom wordt Krabbegat). Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval overgedragen aan het gezag van Prins Carnaval, bijgestaan door de Raad van Elf. Een ander carnavalsfenomeen is het tonpraote of buutterednen waarbij de tonpraoter of buutteredner een cabaretesk betoog in

Dit feest der zotten is 'officieel' de drie- of vierdaagse viering van de Vastenavond. Vastenavond is veertig dagen voor Pasen (op zijn vroegst op 2 februari en op zijn laatst op 8 maart). Deze vastenperiode is afkomstig uit rooms-katholieke hoek. En -als ik het me goed herinner- was alleen het zuiden van nederland door de spanjaarden bezet, waardoor katholieke gebruiken daar dieper ingebed zitten

We vieren carnaval omdat vroeger na carnaval de vastenperiode begon. Deze vasten was een voorbereiding op het feest van Pasen. Waar de traditie van verkleden en feesten vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Vroeger zaten de kerken er dan ook danig mee in hun maag. Het enige dat ze wisten was dat het een hardnekkig heidens gebruik was. Eén aannemelijke theorie is dat het feest van de Grieken afkomstig is. Zij vierden eind februari een driedaags feest ter ere van Dionysus of Bacchus. Afbeeldingen van deze god van de wijn werden op een scheepskar (carrus navalis) door Hellas gereden. Omdat de heidense gebruiken niet uit te bannen waren, besloten de kerken er op positieve wijze gebruik van te maken. Zij verbonden het feest aan de Vastenavond. De naam carnaval zou in dit verband afkomstig zijn van het Latijnse carne vale ('vaarwel vlees'). Een andere aannemelijke verklaring is dat het een afleiding is van 'carrus navalis'. In de achttiende eeuw, na de Franse revolutie) is het feest onder druk van de Protestant-Christelijken bijna helemaal verdwenen. In de negentiende eeuw ontstonden de carnavalsverenigingen en na WO II bloeit het carnaval weer helemaal op. Voor weinigen heeft het nog de katholieke betekenis (viering van de vastenavond), maar is het nog slechts de ultieme gelegenheid om ongestraft uit het dagelijkse keurlijf te springen. Carnaval wordt in Nederland met name 'onder de rivieren' gevierd (d.w.z. beneden de Waal en Maas). Maar ook Belgen en Duitsers zijn fanatieke caranavalsvierders en in Zuid-Amerika en op de Caribische eilanden wordt carnaval meer dan uitbundig gevierd.

Bronnen:
http://www.vanharte.nl/kal_carnaval.htm

We vieren het omdat het op de kalender staat, dat is de enige reden van de mens heden ten dage... Het is carnaval, dus dan vieren we dat... Het is folklore en oud gebruik, het verkleden... Onder de rivieren was het van oudsher, en het komt nu steeds verder boven de rivieren... Het breidt zich uit... Hoe de geschiedenis van carnaval is, zal wel een ander uit de doeken doen, want het is niet duidelijk in je vraag...

dat is een gewoonte

Het is gewoon een traditie. Daarom wordt die gevierd.

Carnaval,een feest om het begin van de vasteperiode te vieren. De oorsprong van de vaste en dus ook carnaval moet jje zoeken in het vere verleden ,de tijd dat de prehistoprische,of middeleeuwse mensen geen koelkasten hadden. het vlees wat in November geslacht was en niet gepelkeld begon slechter te worden en het werd tijd dat het opkwam in het voorjaar voordat het bederf echt zou doorzetten.dus werd er een groot feestmaal aangericht met alle vlees wat opmoest en konden de mensen nog een keer "vers"vlees eten. Daarna moest er gevast worden om de voorraden die geslonken waren gedurende de winter niet teveel te belasten en de rest van de winter ook nog iets van voedsel te hebben. Vis kon wel gevangen en geeten worden maar eieren niet omdat de kippen niet legden in de winter en de eerste legsels van belang waren om de kippenstal vol te houden,met pasen waren de eerste legsel uitgebroed en konden weer volop eieren gegeten worden. Dus alhoewel aan carnaval ,vasten, en pasen een religieus tintje gegeven is is het in feite een overblijfsel (zoals praktisch alle religieuze hoogtijdagen) van een overlevingsstrategie van de oude volken.

dit zijn dagen dat mensen denken dat alles kan en mag.......niet voor niks dat ze het feest van zotte noemen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100