Vraag over muziek in de loop der tijden.

Voor zover bekend, hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend (en ervaren) werd en wordt, is er geen eensgezindheid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer niet? Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Dit verklaart wel de grote verscheidenheid aan muziekstijlen door de tijden heen, in diverse (sub)culturen.
Het is echter wel een onomstreden feit, dat het bij muziek altijd om het hoorbare (of het ontbreken daarvan) gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunsten. Muziek is een tijdskunst, met hoorbare (geluiden, klanken, tonen) of onhoorbare (stiltes, pauzes) elementen in opeenvolging of tegelijkertijd. Daarnaast worden geluiden alleen tot muziek gerekend als iemand de bedoeling heeft muziek te maken. Muziek kan dus niet 'per ongeluk' worden gemaakt. Daarmee is muziek nauw verwant aan poëzie, waarbij de beide elementen van zichtbaar en hoorbaar verenigd worden, hetgeen bij geschreven muziek eveneens het geval is. Een ander woord voor muziek (als creatie) is toonkunst.
In dat licht gezien, welke plaats gaan de Toppers aanstaande donderdag krijgen in de halve finale van het songfestival van de 19 deelnemers?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Goeie vraag. Ik denk daar als volgt over: Over het algemeen gaan we er stilzwijgend van uit dat de zin van muziek gelegen is in de gevoelsuitdrukking, in de persoonlijke emotionele communicatie die de musicus met zijn luisteraars tot stand brengt. Daarbij wordt zonder verder onderzoek vastgesteld dat componisten, liefhebbers, critici en wijsgeren steeds al geloofd hebben dat de muziek de taal van de emoties is. De Toppers willen het gangbare discours ontmantelen, aantonen dat emotionele expressie geenszins een evident begrip is en veeleer de vraag naar de zin van muziek verduistert dan verheldert. Het is nodig - vooral in discussie met Adorno - te zoeken naar andere wijzen om expressie en zin van de muziek ter sprake te brengen, kortom, we moeten sporen leggen voor een nieuwe muziekfilosofie, aldus de Toppers. Kunst als expressie van de innerlijke wereld van de artiest, als mimèsis van werkelijkheid, als taal van de ziel, als revelatie van waarheid of van het heilige, dat zijn de kunstgrepen waarmee de traditionele esthetica met het vreemde van de kunst heeft afgerekend. De Toppers nemen deze kunstgrepen kritisch onder de loep om ze af te wijzen. Ze trachten juist het vreemde, niet-talige, en quasi-onbenoembare te respecteren, en trachten dit te doen via de begrippen 'spel' en 'metamorfose'. Dat kunst een creatief spel is, en muziek een spel met klanken, is een oud idee dat de Toppers opnieuw gebruiken door het spel als een metamorfose te articuleren: in muziek wordt iets dat duister en ongevormd in onze zintuiglijkheid leeft, getransfigureerd tot een hoorbare gestalte. Dus, om je vraag te beantwoorden: de Toppers zullen donderdag op de 15e plaats eindigen.

Wanneer is iets muziek en wanneer niet? Volgens mij heb je het antwoord wat je zelf voor deze vraag hebt gegeven prima omschreven. Op de vraag op welke plaats de toppers komen? Ik hoop laatste. Ik vind ze een schande dat ze namens Nederland mee mogen doen en een verkeerde afspiegeling van de Nederlandse cultuur

Dit is een schitterende inleiding tot een zeer triviale vraag, die gek genoeg niet verwijderd zal worden.... Ik denk op plaats 6, omdat ze nogal breed geschapen zijn met zijn drieën.

Allereerst een heel interessant stukje. Muziek is voor mij een expressievorm waarbij dmv klank en ritme een bepaalde gevoel wordt omschreven. Meestal is het wel duidelijk wat muziek is en wat niet. Maar een stuk tekst kan voor de één een gedicht zijn en ander een songtekst. Soms zijn er twijfelgevallen. De auteur is de enige die dan duidelijkheid kan verschaffen. Dan het antwoord op je eigenlijke vraag, de Toppers. Ondanks je ontzettend boeiende stukje heeft het imo weinig van doen met deze vraag. Bij het EVSF draait het voornamelijk om uiterlijk, show en goede buren. Het zang gedeelte is bijzaak. Zelf gok er op dat Nederland niet naar de finale gaat. Ik ken het format niet goed genoeg om te weten welke plaats dat dan moet zijn. Maar laten we zeggen de middenmoot, 10de plek.

Het is het songfestival en we hebben daar al heel wat pulp voorbij zien komen. Het pulpgehalte van de toppers is hoog en om die reden (en alleen om die reden) zouden ze weleens bij de eerste 10 van de voorronde kunnen komen. Het leuke van 'kunst' is dat je die in soorten en maten hebt. Van de verheven en grensverleggende kunst die in musea en schouwburgen terecht komt tot de kunst van de toppers, de kunst van het entertainment. Van de bierhal en de apres-ski-hut.