Waarom worden er nog steeds ongeaarde stekkers en stekkerdozen gemaakt?

Het is toch veel veiliger om alles geaard te gebruiken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee niet altijd... Soms kan de aarding zelf tot gevaar leiden... Het allerveiligst zijn dubbelgeïsoleerde gebruiksvoorwerpen en zaken... Dus dat de metalen delen buiten een boormachine niet stroomdragend kunnen zijn vanwege inwendige isolatie... Dat is het veiligste, maar dat kan niet altijd...

Tegenwoordig moeten zowat alle stekkerdozen geaard zijn. Maar dat is niet altijd zo geweest. In miljoenen huizen zitten nog ongeaarde stekkerdozen. Op die plek ontbreekt ook de aarddraad. Als je zo een doos wilt vervangen dan MAG je daar geen geaarde stekkerdoos inzetten. Dat zou de indruk geven dat ie geaard is, ten onrechte.

Het is niet nuttig om een geaarde stekkerdoos op een ongeaard stopcontact aan te sluiten en aangezien HEEL veel woningen nog niet geaarde stopcontacten hebben, kan dit dus gewoon verkocht blijven worden.

Ik heb naast 230V en 400V ook nog een 24V systeem en kan de stopcontacten op die manier makkelijk herkennen. En 24V doet niet aan aarde.

Uit veiligheidsoverwegingen bestaan er naast ongeaarde contactdozen ook geaarde contactdozen. Dat betekent een of twee extra contacten aan de zijkanten of soms in het midden. Een beschermingscontact (ook wel randaarde) is niet verbonden met het lichtnet maar met een punt dat altijd spanningsloos (0 volt) is. Vaak wordt de buitenkant van apparaten uit veiligheid "geaard", maar er kunnen ook technische redenen zijn om een apparaat te aarden. Bij nieuwe installaties is het tegenwoordig verplicht om uitsluitend geaarde wandcontactdozen toe te passen. Om het inpluggen van apparaten die voor extra veiligheid een aarding vereisen foolproof te maken zijn de stekkers vaak zo gebouwd dat ze niet passen in een ongeaarde contactdoos. Andersom zullen ongeaarde stekkers meestal zowel in geaarde als ook in ongeaarde contactdozen passen. In Nederland is echter een situatie ontstaan waarbij dit deels precies omgekeerd is en netstekkers met beschermingscontact wel in een ongeaarde contactdoos passen, terwijl de (oude, ronde) ongeaarde stekkers niet in een geaarde contactdoos passen. De gedachte hierachter is dat aarding niet noodzakelijk is in een droge ruimte met een isolerende vloer, waar dan ook ongeaarde contactdozen werden toegepast. Deze situatie kan echter gevaar opleveren voor de gebruiker of schade toebrengen aan gevoelige apparatuur (computers) als een apparaat dat aarding vereist (vrijwel alles met een metalen kast) op een ongeaarde contactdoos wordt aangesloten.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contactdoos