Krijg je problemen als je te vaak je verzekering inschakelt?

Misschien een beetje een rare vraag maar wij hebben afgelopen twee jaar nu al een aantal keer onze verzekering in moeten schakelen (all risk verzekerd). Namelijk voor twee kapotte telefoons, een kapotte laptop, een beschadigde eetkamertafel, een wijnvlek in ons bankstel, twee maal lekkage in huis en nu heeft mijn dochtertje van twee een schaar te pakken gehad dankzij een slecht oplettende oppas en in de stof van mijn bankstel geknipt (Goddank niet in haarzelf). Ik ben een beetje huiverig op de verzekeraar weer te bellen want straks gaan ze nog raar denken. Kan ik problemen krijgen als ik ze zo vaak inschakel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als de claims allemaal op een en dezelfde verzekeringsoort zijn gedaan (bijv. de inboedel) en ook bij een en dezelfde verzekeringsmaatschappij, dan kan men daar wel iets gaan 'denken'. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Als de eerdere claims onderzocht zijn geweest door de maatschappij (door een schade expert) en akkoord bevonden, dan heeft er een terechte afdoening plaatsgevonden. Daar kan men dan niet op terugkomen noch betrekken bij eventuele toekomstige gebeurtenissen tenzij alsnog achteraf bewijs gevonden wordt dat er opzettelijk schade is gemaakt en/of onterecht is geclaimd. Een mens kan altijd de pech hebben dat zich in een relatief korte(re) tijd vervelende gebeurtenissen voordoen waarbij men schade lijdt en waar men dan echt niks aan kan doen. Zijn dat verzekerbare en verzekerde gebeurtenissen dan is dat mede pech voor de maatschappij die de verzekering is aangegaan. Daar staat tegenover dat er veel meer mensen zijn die zich verzekerd hebben en die nooit iets geclaimd hebben, dus de winst voor de verzekeringsmaatschappij. Meerdere claims in een korte(re) tijd mogen op zich geen aanleiding voor een verzekeringsmaatschappij zijn om een klant te royeren of een hogere premie te laten betalen als er geen sprake is van moedwil, opzet of fraude van de verzekerde. Het is aan de verzekeringsmaatschappij om dit dan aan te tonen. Kan de verzekeringsmaatschappij moedwil, opzet of fraude of iets dergelijks onomstotelijk vaststellen en bewijzen, dan mogen zij sancties aan de verzekerde klant opleggen zoals een verhoogde premie, terugvorderen van de eerdere schadeloosstelling en ook royeren. Een verzekeraar moet vooraf een inschatting maken van het te verzekeren risico van de aanvragende klant en de klant daar dan een passende verzekeringsofferte voor aanbieden. Het is dan aan de klant om deze offerte te accepteren of niet. De verzekeraar mag achteraf niet de voorwaarden of de premie individueel aanpassen als blijkt dat de verzekerde klant bovengemiddeld claimt en deze claims bovendien terecht zijn bevonden. Evenmin mag een klant een verzekering afsluiten voor een risico waarvan hij/zij weet dat dat zich zeker zal openbaren en dit verzwijgt voor de verzekeraar.

De verzekeraar kan de verzekering opzeggen of een voorstel doen voor hogere premie vanwege het grote aantal schades. Dat staat vast wel in je polis. Of ze dat in dit geval doen? Dat hangt af van veel factoren zoals de omstandigheden van eerdere schades. Ik vind het wel veel schades in een relatief korte tijd. Toegevoegd na 4 minuten: Dit staat er dan bijvoorbeeld in de voorwaarden:De maatschappij heeft het recht om de verzekering te beëindigen:als de maatschappij van mening is dat het risico voor haar in redelijkheid onaanvaardbaar hoog of groot is. Het aantal schades dat u heeft gehad kan hierbij meespelen.

Verzekeringen beloven van alles, maar als het puntje bij paaltje komt betalen ze niet graag uit. Jij hebt zo'n verzekering afgesloten en betaald keurig de premie, dus moeten ze vergoeden, maar ik vermoedt dat je na een bepaalde tijd toch wel een probleem krijgt bij zoveel claims. Ze kunnen je verzekering na een bepaalde periode stopzetten en je weigeren een nieuwe verzekering te bieden, of ze verhogen het eigen risico (als dat ook maar enigszins wettelijk toegestaan is). Verwacht dus niet dat de verzekering zonder tegenstribbelen maar blijft betalen, lees de voorwaarden in je verzekeringspapieren eens goed door.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100