Wie bedenkt er eigenlijk de naam van een dorp of stad?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Gehuchten, dorpen, steden en landstreken kregen vaak hun naam door de geografische verschijningsvorm, de persoon die er woonde, of een gebeurtenis die er plaatsvond. Geografische verschijningsvormen in plaatsnamen zijn te onderscheiden in landschappen (berg, duin, bos), bodemgesteldheid (zand, veen, zout) en menselijke activiteit (dam, burg, kanaal). Sommige plaatsnamen zijn onmiskenbaar van Romeinse oorsprong, zoals Utrecht (Trajectum) en Nijmegen (Noviomagus). Plaatsnamen die eindigen op -donk, -holt, -horst, -laar, en -bos stammen van na het jaar 1000.

Bronnen:
http://wapedia.mobi/nl/Toponiem

Ik denk dat het Rijk dat doet.Zal wel een speciale afdeling voor zijn.Zoek eens op postbus 51 .Die zullen het toch wel weten?

volgens mij het rijk, samen met de gemeente waar de stad of dorp komt.

In de meeste gevallen is die naam in de loop der eeuwen zo gegroeid,zij het dat de naam wel wijzigingen ondergaat,zoals bv Amsterdam,was vroeger Amstelredam., Voor de tegenwoordige samenvoeging van meerdere gemeentes tot één zijn er divers mogelijkheden. De gemeentes besluiten onderling hoe de nieuwe gemeente gaat heten.Men kan ook de bevolking uit een aantal namen laten kiezen.