Hoe kan ik een klacht indienen tegen de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland_Zuid?

Ik heb al diverse keren een m.i. zeer terechte klacht ingediend bij deze Commissie tegen het reilen en zeilen van de woningbouwvereniging die anders handelt dan ze gezegd en beloofd hebben en iedere keer wordt de klacht ongegrond verklaard.
De Geschillencommissie behartigt zogezegd de belangen van de huurders en tegen hun beslissing kan je weer niet bij hun in beroep gaan.
Wat dan? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Naar de rechter. Houd echter hiermee rekening: "5.2 De volgende geschillen worden niet door de commissie in behandeling genomen: indien het geschil inmiddels ook aan de rechter, de huurcommissie of een vergelijkbaar college door de klager of corporatie is voorgelegd of door de corporatie in handen van een deurwaarder of advocaat is gesteld, mits daarvan voor de datum van indiening van het geschil mededeling aan de klager is gedaan. Een geschil kan wel in behandeling worden genomen indien de klager het geschil aan een rechter heeft voorgelegd met het oog op behoud van instantie en tevens aan de betreffende rechter verzocht heeft de behandeling in afwachting van de beslissing op het geschil aan te houden; o indien het geschil een bezwaarschrift tegen de aangezegde huurverhoging betreft, of de hoogte van de huur of de servicekosten; o indien het geschil de wijze betreft waarop de corporatie haar woonruimteverdelingsbeleid heeft uitgevoerd. Het beoordelen van het woonruimteverdelingsbeleid van de corporatie behoort tot de taken van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling. o indien het geschil discriminerend van aard is in de zin van artikel 1 van de Grondwet1. o indien het geschil gericht is tegen beleid of een bestuursbesluit met algemene strekking. Indien het geschil later dan 6 maanden na het handelen of nalaten van de corporatie is ingediend, wordt het geschil niet in behandeling genomen, behoudens in het geval dat de corporatie de indiening van de klacht heeft opgehouden." (Uit het Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid)

Probeer het eens bij de gemeente, leg daar duidelijk uit wat je klachten zijn en dat ze daar niet op reageren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100