hoever moet de gemeente met het planten van een boom van je erfgrens blijven?

Weet jij het antwoord?

/2500

'Openbare bomen vallen volgens de Hoge Raad niet onder het burenrecht indien de gemeente blijkt geeft van een belangenafweging tussen het particulier belang bij de verwijdering van de bomen en de aan de overheid toevertrouwde belangen als het stads-/dorps- en landschapsschoon, natuurbehoud of de verkeersveiligheid. Juist vanwege het feit dat veel bomen van gemeentes en andere overheden langs wegen staan is in het burgerlijk wetboek de bepaling opgenomen dat de afstand welke bomen in beginsel uit de erfgrens moeten staan NIET van toepassing is voor gemeentes etc. omdat er anders geen bomen in straten kunnen worden geplant. Takken welke boven particulier terrein hangen mogen in beginsel door de particulier worden verwijderd. Echter dit verwijderen is wel aan regels gebonden. Het verwijderen van takken mag niet tot gevolg hebben dat daardoor het voortbestaan van de boom in gevaar komt. Bovendien mag de snoei niet op een dergelijk rigoureuze manier gebeuren dat de boom daardoor gevaarlijk wordt of de vorm van de boom daardoor te zeer wordt aangetast. (enz.)' Veel gemeentes hebben wel aangepaste regels als bomen herplant worden. Vooral bomen die veel overlast geven (lekkende bomen bijvoorbeeld, zullen niet dicht bij de erfgrens of bij parkeerplaatsen geplant worden. Als voorbeeld hoe een gemeente om kan gaan met openbare boomaanplant hierbij een notitie van de gemeente Kampen.

Bronnen:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/...

Volgens de algemene regels ; Beplanting; U dient rekening te houden met 2 meter tussen erfgrens en boom en 50 cm. tussen erfgrens en heggen. De afstand moet gemeten zijn vanuit het midden van de voet van de boom, heg of heester. Het kan echter zijn dat de Algemene Plaatselijke Verordening er andere criteria op nahoudt. Die zou je dan op moeten vragen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100