Als 1 iemand gaat verhuizen uit een huis waar ze samen woonde mag de ander dan blijven?

Moeder en dochter wonen samen,staan ook beide ingeschreven op het adres,moeder gaat trouwen en verhuizen....mag de dochter blijven wonen in het huis???

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is van belang dat de dochter ook medehuurder is of wordt. Dat geeft bepaalde rechten. Heb je die rechten niet, dan ben je afhankelijk van de coulance van de verhuurder. Hier onder uitleg over medehuurderschap. Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning? Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Verzoek medehuurderschap Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Om dat wel te worden moeten ze een verzoek bij de verhuurder indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Een logé, onderhuurder of pensiongast kan dus geen medehuurder worden. Inwonende kinderen Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan wel een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan bij de verhuurder. Verhuurder niet akkoord met medehuurderschap Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met het verzoek om medehuurderschap, dan kunt u de hulp van de rechter inroepen. De rechter kan uw verzoek om 3 redenen afwijzen: Uw huisgenoot woont nog geen 2 jaar met u samen. De financiële situatie van uw huisgenoot is niet toereikend om de huur te kunnen betalen. Het verzoek wordt gedaan om iemand heel snel de positie van huurder te geven, waarmee misbruik van de regeling wordt gemaakt.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/h...

Ingeschreven sta je als het goed is altijd op het adres waar je woont, dat is wettelijk verplicht. De vraag hier is van wie de woning is. Ik ga er maar vanuit dat het geen koophuis is, want dan zal de woning wel verkocht worden? Zowel bij particuliere verhuur als sociale woninghuur zijn er regels over inkomen, waarbij de eerste daar beduidend hogere eisen aan stelt. Sociale huurwoningen worden toegekend op basis van meestal inschrijfduur en soms andere criteria (leeftijd, gezinssituatie, het zijn van doorstromer) of via loting. Vaak heeft een inwonend kind weinig rechten hierin, juist omdat er zo'n systematiek is voor de toewijzing van woningen en het daar buitenom doorschuiven van een woning de andere woningzoekenden benadeelt. Dat wil niet zeggen dat een verhuurder geen begrip kan hebben voor de situatie. Er zal overlegd moeten worden over de mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat de dochter na het vertrek van moeder tijdelijk in de woning mag blijven zodat zij andere woonruimte kan zoeken. En wanneer dochter voldoet aan de criteria die gelden voor de categorie woningen waar de woning van moeder toe behoort (meestal zal dat gaan om inkomen, soms bijv. leeftijd of gezinsgrootte), zóu het ook kunnen dat de woningbouwvereniging haar toestaat het huurcontract over te nemen. Voldoet zij daar niet aan, dan is die kans zeer klein. Wat dochter en moeder nú kunnen doen, is in elk geval ervoor zorgen dat de dochter staat ingeschreven als woningzoekende wanneer zij dat nog niet is. Grote kans dat dit als minimale voorwaarde gesteld zal worden. Verder kunnen ze samen een verzoek doen om haar als medehuurder op te nemen in het contract. Het is niet vanzelfsprekend dat dit lukt. Is dochter bijvoorbeeld nog geen 21 dan komt zij financieel ten laste van haar moeder en kan er geen gelijkwaardigheid zijn op dit punt. Het kan dus afhangen van leeftijd, maar ook van inkomen of sociale situatie. Tenzij de verhuurder een harde toezegging kan doen dat dochter de woning mag gaan huren, doet zij er in elk geval verstandig aan om óók op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte. Dat is natuurlijk sowieso nodig wanneer zij de huur niet zelfstandig kan opbrengen. Denk er daarbij aan dat het niet ongebruikelijk is dat een verhuurder bij aangaan van een nieuw contract de huurprijs (soms flink) verhoogt. Wanneer dochter dus geen medehuurder is of wordt op het bestaande contract, kan ze daar ook nog mee te maken krijgen. Laat je dus goed informeren.

Of de achterblijvende dochter mag blijven, hangt af van verhuurder en gemeente. Vooral gemeentes/regio's met lange wachtlijsten staan dit niet zomaar toe. Vraag dus na bij je gemeente.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100