Mogen bedrijf kledingvoorschiften eisen van medewerkers?

Ik ben zelf eigenaar van een bedrijf en het valt me op dat medewerkers niet altijd representatief gekleed gaan. Kan ik van medewerkers eisen dat ze zich aan kledingvoorschiften houden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, dat mag: [http://www.financieel-ondernemen.nl/artikelen/77/Kledingsvoorschriften_op_het_werk__Welke_kledingvoorschriften_kunt_u_opleggen_/] Kledingvoorschriften voor overig werkkleding Is er in uw bedrijf of organisatie geen sprake van veiligheids- of bedrijfskleding, dan kan er toch de behoefte bestaan invloed uit te oefenen op de kleding van uw personeel tijdens werktijd. Bijvoorbeeld dat uw verkopers er representatief uitzien als ze op bezoek gaan bij uw klanten of als ze klanten bij u op kantoor ontvangen. In dat geval kunt u zich als werkgever bij uw kledingvoorschriften beroepen op uw instructierecht, geformuleerd in artikel 7:660 BW. Dit artikel geeft de werkgever het recht kledingvoorschriften in de vorm van ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan werknemers zich bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te houden. Deze bevoegdheid onderstreept de ondergeschiktheidsrelatie die kenmerkend is aan de arbeidsrelatie. Grenzen Kledingvoorschriften Hoever kunt u als werkgever gaan bij kledingvoorschriften? De inhoud van kledingvoorschriften van de werkgever is niet onbegrensd. De grenzen aan de instructiebevoegdheid worden onder meer bepaald door de arbeidsovereenkomst zelf. Heeft uw instructie gevolgen voor het privé-leven van uw werknemer buiten werktijd dan wordt de vrijheid om te instrueren minder snel aangenomen. Denkt u bijvoorbeeld aan een instructie om kort haar te dragen. Daarnaast wordt het instructierecht van de werkgever en worden dus de kledingvoorschriften beperkt door de grondrechten, bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van de werknemer. Het is voor u als werkgever niet zomaar mogelijk om via kledingvoorschriften inbreuk te doen op het grondrecht van uw werknemer. Persoonlijke opvattingen en de levenssfeer van een werknemer spelen bij kledingvoorschriften ook een rol. Tenslotte: Artikel 660 (BW) De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever door of, namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften, overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.[http://www.arbeidsrechter.nl/w/bw.htm#660]

Ja, je mag verwachten dat werknemers zich kleden representatief aan de functie. Echter is dit multi interpretabel en gebaseerd op meningen. Wat jij vindt, hoeft een ander niet te vinden. Je zou het probleem makkelijk op kunnen lossen door het aanbieden van bedrijfskleding.

Ja, dat kan jij eisen. Jij bent de eigenaar van de winkel en je wilt dat je winkel er goed uit ziet maar ook je personeel. Je personeel is immers het visitekaartje van het bedrijf. In de praktijk is gebleken dat een bedrijf met niet of weinig representatieve kleding binnen het bedrijf, klanten niet overtijgt later eens terug te komen. Je zou eventueel bedrijfskleding kunnen laten maken dat het personeel echt aan moet tijdens werkuren op het bedrijf. Zo is het personeel herkenbaar tov van de klant.

Ja, dat kan en dat werkt naar twee kanten toe: Voor u als werkgever bestaat de wettelijke verplichting om ten aanzien van uw werknemers de benodigde maatregelen te nemen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid in de vorm van kledingvoorschriften. Dat betekent onder andere dat u als werkgever aan uw werknemers kledingvoorschriften kunt opleggen en via deze kledingsvoorschriften kunt vragen bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, brandwerende kleding of een helm te dragen. In dergelijke gevallen gaat het om de zogenoemde voorgeschreven veiligheidskleding. Is er in uw bedrijf of organisatie geen sprake van veiligheids- of bedrijfskleding, dan kan er toch de behoefte bestaan invloed uit te oefenen op de kleding van uw personeel tijdens werktijd. Bijvoorbeeld dat uw verkopers er representatief uitzien als ze op bezoek gaan bij uw klanten of als ze klanten bij u op kantoor ontvangen. In dat geval kunt u zich als werkgever bij uw kledingvoorschriften beroepen op uw instructierecht, geformuleerd in artikel 7:660 BW. Dit artikel geeft de werkgever het recht kledingvoorschriften in de vorm van ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan werknemers zich bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te houden. Deze bevoegdheid onderstreept de ondergeschiktheidsrelatie die kenmerkend is aan de arbeidsrelatie. Er zijn grenzen, dat wel: http://www.financieel-ondernemen.nl/artikelen/77/Kledingsvoorschriften_op_het_werk__Welke_kledingvoorschriften_kunt_u_opleggen_/

Als je medewerkers regelmatig in contact komen met klanten kun je redelijkerwijs van ze verwachten dat ze zich representatief kleden waarbij je duidelijk aangeeft wat je hierbij (ongeveer) verwacht. Tenslotte zijn ze dan ook een visitekaartje van het bedrijf. Als je medewerkers alleen contact hebben met elkaar, en dus niet met klanten kun je gewoon verwachten dat ze zich passend en niet aanstootgevend kleden, maar blijft kleding toch een kwestie van smaak, net als de haardracht.

Kennispartner van GoeieVraag

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100