Hoe representatief is mijn online-onderzoek?

Ik heb een online enquête gehouden voor mijn scriptie over internet en tussenpersonen. Waarvan ik klanten van de tussenpersoon heb kunnen bereiken die een e-mail adres hadden in het systeem. Dat waren er in totaal 320. Waarvan ik in totaal 100 respondenten heb teruggekregen. Dit is variërend verdeeld over leeftijd, van 25 tot 65. De meeste respondenten liggen tussen 25-35. Regio is Rotterdam en het meeste respondenten zijn een vrouw. Enquêtevragen zijn allemaal gesloten vragen met 2 uitzonderlijke open vragen. Hoe betrouwbaar of representatief is mijn onderzoek? Hoe kan ik het concluderen. Ik zal het heel erg op prijs stellen als er iemand mij hiermee kan helpen. Bij voorbaat dank...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is geen representatief deel van de bevolking, je kunt conclusies niet extrapoleren naar Nederland. Zeg dus niet "40 % van de Nederlanders vindt dat...." maar "40% van de respondenten vindt dat". Je kunt het beste aangeven dat je onderzoek hebt gedaan bij 320 klanten van tussenpersoon X in de regio Rotterdam, waarbij 100 respondenten antwoord hebben gegeven. Zoals je het nu beschrijft is het wat mij betreft heel helder waar je je onderzoek op berust. Het aantal respondenten is denk ik ook heel behoorlijk. Toegevoegd na 4 minuten: Probleem is altijd dat de mensen die niet responderen daarvoor een reden kunnen hebben. ALs je bijvoorbeeld vraagt naar negatieve ervaringen kunnen mensen met positieve ervaringen afhaken. Dit zie je ook vaak terug bij klanttevredenheidsonderzoeken. Als je een steekproef wilt kunnen extrapoleren naar een groter deel van de bevolking zal je op de volgende manieren een steekproef moeten nemen: • Aselecte steekproef: de steekproef wordt volstrekt willekeurig gekozen uit de totale populatie. U•Gestratificeerde steekproef: hier wordt de totale populatie eerst in groepen verdeeld en daarna vindt er per groep een aselecte steekproef plaats.

Bronnen:
http://www.2reflect.nl/steekproeven.htm

Bij slechts honderd respondenten kan natuurlijk al een flinke foutmarge optreden, maar hoe betrouwbaar je onderzoek is hangt m.i.af van hoe representatief je onderzoeksgroep is (past de groep bij je vragen), maar vooral voor het grootste deel af van de aard van de gestelde vragen (hoe vermijd je dat je vragen de ondervraagde beïnvloeden).

Bij enquetes kun je er niet veel van zeggen, tenzij je van een gedeelte van de mensen ook nog andere info hebt. Het enige wat je denk ik hebt in die geest is het aantal mannen en vrouwen dat je hebt aangeschreven en het aantal dat heeft gereageerd. Deze verhouding zegt iets over mogelijke systematische fout ("bias"). De uitslag van een enquete is niet zoiets als steeds een soortgelijke meting verrichten en dan door het grote aantal een steeds betrouwbaarder meting verrichten, de uitdaging zit hem meer in het uitschakelen van systematische fouten of het corrigeren ervoor. Stel dat er erg weinig mannen hebben gereageerd, dat kun je er bijvoorbeeld voor corrigeren door de mannen die wel hebben gereageerd een hoger gewicht te geven, Je kun ook nog kijken of je correlaties met leeftijd vindt en responspercentage en daar ook een correctie op toepassen. Mijn persoonlijke bezwaar tegen enquetes is dat je niet of nauwelijks reële data kunt krijgen. Stel dat je naar het inkomen vraagt, dan zou je voor in ieder geval een gedeelte van de groep inkomensgegevens moeten hebben van bijvoorbeeld de belastingdienst. Slechts als je de systematische fouten wat onder controle hebt heeft het veel zin om de groepen groter te maken, om een representatieve steekproef te krijgen.

Je hebt jouw populatie goed afgebakend: internet èn tussenpersoon. Het gaat dus om een beperk groepje. Ik vindt het respons(bij 30%) best veel. Of leeftijd van invloed is kun je toetsen door jouw steekproefgroep in 2 groepen te verdelen: die van 25-35 en die van onder de 25 samengenomen met die van boven de 35. Daartoe zijn verschillende toesten voorradig. Ik denk dat je die voor normale verdelingen kunt gebruiken. Als er geen significant verschil uitkomt dan zit je goed. Hetzelfde doe je door een mannen- en vrouwengroep met elkaar te vergelijken. Zoiets dien je wel te vermelden bij je onderzoeksresultaten of verslag. Dan kunnen ze jou niets verwijten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100