Wat was er eerder: getallen, cijfers of mensen?

Bestaan getallen omdat de mens ze bedacht heeft? Of zijn ze ontdekt? En hoe zit dat dan met cijfers...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Getallen enerzijds en mensen en cijfers anderzijds zijn volstrekt andere 'universa'. Ik kan me voorstellen dat het duidelijk is dat er eerder mensen waren dan cijfers: cijfers zijn schrijfaanduidingen om een getal mee te noteren. Je zou nu kunnen zeggen dat de mensen ook de getallen bedacht hebben, omdat zij (vermoedelijk?) de eerste en enige levende wezens zijn die ze gebruikten om hoeveelheden aan te duiden, dingen mee te berekenen. Maar is het getal pi (de verhouding tussen de diameter en de omtrek van een cirkel) dan ontstaan toen Archimedes het begon aan te pakken? en het getal e (de constante van natuurlijke logarithme) toen Bernoulli het 'uitvond'? Dat zou onlogisch zijn, want cirkels bestonden voor de mens ook al, en zowat elke groei in de natuur gaat volgens een natuurlijke logarithme. En los van fysieke cirkels en populatiegroei - je kan zelfs zeggen dat getallen er nooit níet zijn geweest - zelfs niet voor het ontstaan van het heelal. Wiskunde is een theoretisch systeem dat niet eens een universum nodig heeft om geldig te zijn.

De mens was er volgens mij als eerste. Getallen bestaan uit cijfers. Dus cijfers waren er voor getallen. Als je letters bedoelt in plaats van getallen, dan denk ik dat de letters er eerder waren. Denk maar aan de Romeinse nummering, die bestaat uit letters. Dus dit is mijn volgorde: 1. Mensen 2. Letters 3. Cijfers

Voor de cijfers en getallen waren er tekeningen. Natuurlijk heeft de mens de cijfers en getallen gemaakt en niet de dinosaurussen.

Omdat de mens van oudsher een samenwerkend dier is, neem ik aan, dat er al snel afspraken gemaakt moeten zijn, tijdens de jacht, bijv, of om elkaar te ontmoeten. Het ligt mi. voor de hand, (letterlijk...) dat onze 10 vingers een grote rol gespeeld hebben, om tot die afspraken te kunnen komen. Het tellen van zonsopgangen/ondergangen, volle maan en volledig maanloze nachten, eb en vloed-bewegingen, zullen denk ik een rol gespeeld hebben. Het registreren daarvan zal pas daarna gekomen zijn - en omdat Jean Auel voor haar boeken over de eerste mensen heel veel research heeft gedaan, zou het dus best zo gegaan kunnen zijn, zoals haar hoofdpersoon is gaan tellen in haar boeken. Het opschrijven van doorvertelde verhalen is pas veel later begonnen.

Bronnen:
Jean Auel - The clan of the cavebear, The...

In het begin telde men de schapen met behulp van kerfjes op de herdersstok. Deze streepjes vormden het begin van het getal. Het cijfer 1 is dan in de meeste culturen dan ook een streepje. Daarna kwam de rest. Het romeinse cijferschrift ging iets verder, de V, de X... ook makkelijk te kerven in een stok. Tot de veestapel erg groot werd en men andere cijfers ging bedenken. Het getal 0 kent een eigen geschiedenis. Dat is echt een uitvinding geweest die bijna net zo sensationeel was als het wiel of het vuur. De oorsprong hiervan ligt in Babylonië, omstreeks 700 v. Chr. Met de nul werd rekenen een stuk eenvoudiger, probeer maar eens te rekenen met Romeinse getallen. Desondanks hanteerden we in Nederland tot in de 15e eeuw romeinse getallen.

cijfers omdat er anders geen mens bestond

Op de eerste dag schiep God de hemel en de aarde. Ook schiep God het licht en maakte Hij scheiding tussen licht en duisternis. Op de tweede dag schiep God het uitspansel en de scheiding tussen de wateren op de aarde en boven de aarde. Op de derde dag maakte God onderscheid tussen natte en droge plaatsen op de aarde en schiep Hij het gras, kruid en vruchtbaar geboomte. Op de vierde dag maakte God zon, maan en sterren. Op de vijfde dag schiep God de vissen en de vogels. Op de zesde dag schiep God de overige dieren en de kroon op zijn werk: de mens. God kon dus al tot zes tellen voordat hij de mens schiep. De getallen waren er dus eerst! ;-)

Getallen zijn er omdat de mens ze bedacht heeft.Als men in hele vroege geschiedenis aan elkaar wilde uitleggen hoeveel mammoeten ze ergens hadden zien lopen staken ze het aantal in vingers op.Waren er het meer dan 10 gaven ze aan 2 vingers maal 2 handen met vingers.Zo kwam men aan twintig.Daarna bij grotere aan tallen kerfde men kerfjes in een stuk hout.Daarna werd het zo n war boel en kwamen er een soort symbolen voor aantallen.Langzamer hand zijn het cijfers geworden.Het was namelijk super onoverzichtelijk om aan tallen boven de 50 in kerven aan te geven. Of ook strepen in de grond. De nul is ontstaan doordat men in het zand een cirkel tekende en daarin een aantal stepen zette om aan te geven hoeveel prooidieren ergens liepen.Echter als een andere groep bij het kampvuur kwam zitten om te zeggen hoeveel zij er hadden gezien veegden ze de strepen of stippen in die cirkel uit om aan te duiden dat zij geen enkel dier zagen.. Zowaar een cirkel gevuld met niets .De nul ,het niets ,was geboren. Maar de wereld is groot en elders zou men op een andere manier aan getallen gekomen zijn.Ik beperk me maar tot ons soort cijfers Toegevoegd na 2 dagen: De datum 23 januari 50.230.897 voor christus heeft echt bestaan.Alleen deze theoretische datum was wel echt, alleen wel achteraf bedacht.Echter de genoemde datum is er wel echt geweest.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100