Je ziet 't wel eens staan: 'Overtuigd Christen', of Overtuigd Moslim'. Maar dat slaat toch nergens op?

Ik bedoel: het woordje 'overtuigd' is hier toch _volstrekt_ overbodig?

Want als je ONovertuigd Christen of ONovertuigd Moslim bent, dan ben je toch in feite helemaal geen Christen resp. Moslim?

Als je twijfelt, dan geloof je toch niet? Dan KAN je toch niet geloven? Je kunt toch niet 'een beetje' of '57%' geloven? Dat slaat toch nergens op?

Het lijkt me net zoiets als met zwanger zijn: je bent het, of je bent 't niet. Een 'overtuigend' zwangere is niet meer of minder zwanger dan iemand die 'normaal' zwanger is.

Of zie ik iets over 't hoofd?

(PS: ik zet deze vraag met opzet in de categorie 'overig', want hij past deels onder filosofie, wetenschap, religie, taal, samenleving, en misschien nog een paar.)

Weet jij het antwoord?

/2500

Misschien gaat dat op voor mensen die tot een bepaalde religie behoren,maar niet te kerke gaan. Mensen die zich zelf zo noemen willen zich blijkbaar onderscheiden.

Je hebt veel 'naam christenen' en ook veel 'naam moslims'. Bepaalde feestdagen en gebruiken nemen ze nog wel in acht ,maar of God nou wel of niet bestaat,of zij het nou bij het rechte eind hebben of niet,daar liggen ze beslist niet wakker van. In het Katholieke België zit het zo:Doop,eerste communie,plechtige communie,daar doen ze nog gretig aan mee,zeg maar aan alle gecommercialiseerde feesten(en ook wat zou anders buurman zeggen!).........maar het huwelijk is reeds een brug te ver!

In principe heb je natuurlijk gelijk, maar de overheid heeft in het verleden er aan bijgedragen dat er verwarring kon ontstaan doordat ze er vaak van uit gingen dat je tot een kerkelijke gemeente behoorde. Zeker op het platteland waren ambtenaren van de burgerlijke stand soms nauwelijks bereid je als niet-gelovige te registreren als je eerder wel als behorend bij een bepaalde kerk te boek stond.

De toevoeging overtuigd bij christen of moslim slaat wel degelijk ergens op. En niet alleen bij christenen en moslims. Je kunt ook overtuigd vegetarier, socialist, of republikein zijn. De toevoeging overtuigd kun je positief en negatief uitleggen: - een overtuigd christen, zal zich in al zijn daden laten leiden door zijn overtuiging, en is principieel in zijn beslissingen. Dat is dus alleen maar mooi. - een overtuigd christen zal zich zó fanatiek laten leiden door zijn overtuiging, dat het bijna extremisme wordt. Een aardig voorbeeld hier, is Joop van Ooijen die in koeienletters "Jezus redt!" op zijn dak heeft staan, terwijl de gemeente Giessenlanden dat verbiedt. Van Ooijen is zó "overtuigd", dat iedereen dat moet weten en min of meer moet worden opgedrongen, dat hij tot het Europese hof gaat procederen, omdat de gemeentelijke verordening voor hem blijkbaar niet geldt. (dat er in de Bijbel ook staat, dat je de overheid dient te gehoorzamen, daar is meneer van Ooijen weer wat minder van "overtuigd") Eén zin in je vraag is m.i niet juist. Je stelt: "Als je twijfelt, dan geloof je toch niet?" Ik denk dat het weleens precies andersom zou kunnen zijn. Als je twijfelt weet je het niet zeker, en je staat open voor wijzigingen in je mening, en ook voor andere meningen en geloofsopvattingen. Juist dan geloof je, en weet je het niet zeker. Er is een groot verschil tussen geloven en zeker weten. Twijfel is iets heel positiefs! Of zoals René Descartes (een frans filosoof) zei: "Twijfel is het begin van wijsheid". Een prima tip voor christenen en al die andere mensen die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk.

Je hebt gelovige mensen en niet gelovige mensen. De groep niet gelovigen is duidelijk zij hebben niets met een kerkelijk genootschap. De groep gelovige mensen kan je weer verdelen in mensen die bij een kerkelijke instantie zijn ingeschreven omdat dat bij geboorte is gedaan en later in hun leven er niets mee doen, maar nog steeds staan ingeschreven. Dan heb je de groep mensen die het geloof belijden in de actieve vorm en daar met grote regelmaat mee bezig zijn en ook uitdragen, zij zijn de groep overtuigd gelovigen.

Ik denk dat het een beetje in de term 'geloven' zit. Je gelooft iets, maar het is dus niet zeker. Als je 'overtuigd' bent, dan is het geen 'geloven' meer, maar 'weten'.

overtuigd gelovig is dat je er ook "iets" mee doet, of dat je ook werkelijk gelooft. Ik ben christen maar dat komt omdat mijn ouders mij gedoopt hebben. Maar geloven ... ik geloof het niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100