Is economische groei gerelateerd aan bevolkingsgroei?

De afgelopen eeuw is de economie enorm gegroeid. Mede daardoor is onze welvaart enorm gestegen.

Banken adviseren nog steeds om in aandelen te beleggen. Zeker voor de lange termijn (meer dan tien jaar) zou dat een hoger rendement opleveren dan sparen.

Klopt dat wel?

In hoeverre is de economische groei gedragen door de bevolkingstoename?

Stel dat dat zo is. Nu stokt de bevolkingsgroei. Dat zou betekenen dat we meerdere decennia van economische stagnatie, misschien zelfs van achteruitgang, tegemoetgaan. Beleggen in aandelen zou dan juist erg dom zijn.

Werd de economische groei van de afgelopen eeuw veroorzaakt door (gedragen door) de bevolkingsgroei?

Weet jij het antwoord?

/2500

Zorgen over bevolkingskrimp worden traditioneel gevoed door de verwachte negatieve economische effecten. De wegen waarlangs bevolkingskrimp de economie beïnvloedt, vallen te herleiden tot drie belangrijke transmissiemechanismen. Allereerst betreft dit de wijze waarop bevolkingsomvang de overheidsfinanciën treft, zowel op nationaal als lokaal niveau. Financiering van publieke goederen en diensten, waar schaalvoordelen een belangrijke rol spelen, is eenvoudiger met een sterk groeiende bevolking, omdat de belastingvoet over meer mensen kan worden uitgesmeerd en een jongere bevolking levert relatief meer netto publieke baten op dan een vergrijsde of vergrijzende bevolking. Ten tweede kan de bevolkingsdichtheid de relatieve prijs van een goed of dienst beïnvloeden. Dit doet zich bijvoorbeeld duidelijk voor in het geval van de huizenmarkt, waar het aanbod van woningen zich met grote vertraging aanpast aan de vraag, die sterk leeftijdsgebonden is. (Eichholtz en Lindenthal, 2009). Over het algemeen wordt verwacht dat krimp zich zal openbaren via leegstand, segregatie, lagere huizenprijzen, en beperkte doorstroming (Van Dam et al., 2008). Een derde mechanisme waar in de economische theorie de nadruk op wordt gelegd is de relatie tussen schaalvoordelen, technische vooruitgang en bevolkingsomvang. Er zijn tal van auteurs die deze relatie leggen met ieder weer een specifiek transmissiemechanisme. Vooral economen als Alfred Marshall, Jane Jacobs, Julian Simon, Robert Lucas, en Paul Krugman hebben deze link gelegd. In grote lijnen komt het er op neer dat bevolkingsgroei vooral een stimulans tot innovatie kan zijn, omdat door een groeiende bevolkingsomvang schaalvoordelen behaald kunnen worden en derhalve economische groei een stimulans krijgt..

Bevolkingsgroei is een noodzakelijke voorwaarde voor economische groei, maar het is geen voldoende voorwaarde. Kijk maar naar de grieken, die creëren met zijn allen nauwelijks welvaart. En als ze met 100 % toenemen dan is 2 keer niks nog steeds niks. De welvaart zou dan ook sterk teruglopen, door de overhead van de toegenomen bevolking.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100