Is er een verschil tussen ons brein en onze geest/ziel?

geest de; m -en 1 het denkend, voelend en willend deel vd mens 2 levensbeginsel in de mens, ziel: de ~ geven sterven 3 geheel van ideeën, gevoelens van bep. personen, volken, tijden enz.: in iems ~ handelen volgens zijn bedoeling 4 scherpzinnigheid, esprit 5 schim, spook || de Heilige Geest de derde persoon vd Goddelijke Drie-enigheid

ziel de; -en 1 v(m) het niet-stoffelijk gedeelte vanwaaruit de mens leeft; (godsd) onsterfelijk deel vd mens: ter ~e gaanasterven; b) ophouden te bestaan; God hebbe zijn ~ gezegd ve overledene; zich met hart en ~ aan iets wijden met zijn hele wezen 2 m,v persoon, mens: hoe meer ~en hoe meer vreugd hoe meer gasten hoe prettiger; ~tjes winnen bekeerlingen maken

brein het; o -en 1 hersens 2 leider, ontwerper: het ~ achter de roofoverval

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je brein is de ontvanger van de ziel. Zoals een televisie pas beelden gaat vertonen, als er een signaal is. Is je ziel uit je lichaam, dan is je brein als een televisie wat ruis gaat vertonen.

Je brein is het medium dat je geest/ziel en je lichaam aan elkaar bindt.

In wezen zijn die twee dingen één en dezelfde. De 'geest' of de 'ziel' zijn geen stoffelijke, bestaande dingen die zich in je lichaam bevinden, maar abstracte aanduidingen voor je bewustzijn. Deze aanduidingen kennen hun grondslag veelal in het geloof. In de biologische psychologie ziet men de 'geest' dan ook niet los van het lichaam, maar juist als het brein, als het ware. Oftewel: het bewustzijn kan niet functioneren zonder de werking van het lichaam. Die twee zijn onlosmakelijk verbonden. Het verschil tussen geest/ziel en brein zit 'm dus hierin dat de 'geest' een abstracte aanduiding is voor ons bewustzijn en dat ons bewustzijn in wezen enkel bestaat omdat ons brein (oftewel: dat deel van ons lichaam wat het bewustzijn veroorzaakt) op de juiste wijze functioneert.

mooie vraag hoor, het word wel vaak als synoniem gebruikt maar is het niet. een ziel heeft voor veel mensen een religieus karakter, dat is hetgene wat na de dood blijft waarna je een nieuw lichaam krijgt (christendom) de geest word in die kring vaak beschreven als hetgeen wat ons in staat stelt te kunnen geloven zonder de begrijpen: geestelijke zaken. dit is geen sluitende defenitie trouwens maar meer hoe ik het ervaar in spreektaal van andere mensen.

Maak van brein maar lichaam. Het idee dag er ergens een bepaalde plek is waar HET gebeurt is een typische opvatting. Toegevoegd na 2 minuten: dag=dat

Het brein als zijnde de hersenen is stoffelijk en dus iets anders dan de geest of ziel. Het brein als zijn de de leider/ontwerper is een aanduiding van een bepaald aspect van die persoon. Niet de gehele persoon en dus ook niet de gehele geest of ziel. Wat geest of ziel is weet ik niet, maar dat het niet het brein is uit de definities, die jij van brein gegeven hebt, lijkt mij wel duidelijk.

Een mogelijk onderscheid is: je ziel is ongeconditioneerd je geest is geconditioneerd Je geest heeft levert meningen, concepten, oordelen, classificaties, aversies, voorkeuren etc. Je ziel is er gewoon. Maar het blijft een lastig concept.

Je kunt van alles verzinnen. Zeker is dat begrippen als geest en ziel synoniem zijn en een bedenksel zijn van mensen die bovendien niet WETEN wwarover ze praten, maar des te meer GELOVEN.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100