Wat is wetenschap?

Weet jij het antwoord?

/2500

het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden.

Bronnen:
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lle0111/d...

Proberen te bewijzen zoals je denkt dat het in elkaar zit, totdat het tegendeel bewezen is. Er van uitgaande dat andere het beter kunnen weten omdat de waarheid, pas de waarheid is, als het omstotelijk vast staat dat het zo is.

Goede vraag. Wetenschap is de vrucht van intensief denken over de waarheid. Wetenschap is eigenlijk niets meer dan een methodologische manier om zo objectief mogelijke kennis te verwerven. Daarom worden er de volgende voorwaarden gesteld aan wetenschap: - Het moet toetsbaar (en falsifieerbaar zijn) - Het moet herhaalbaar zijn - Het moet verklaarbaar zijn - Het moet openbaar zijn - Het moet voortkomen uit een gemeenschap - Het moet zintuiglijk waarneembaar zijn - Het moet zo objectief mogelijk zijn Stap 1: De methode hoe de wetenschap te werk gaat is als volgt. Uit een aantal waarneming heb je een vermoeden hoe iets in elkaar zit. Dit noem je een Hypothese. Dit is eigenlijk een intellectuele gok. Stap 2: Bedenk een test hoe je de hypothese kan testen. Hiermee test je over het algemeen de logische consequenties van de test. Stap 3: Voer de test uit Stap 4: Interpreteer de data stap 5: Kijk of de hypothese de test heeft doorstaat. Zo ja dan wordt het nog steviger onderzocht. Zo nee dan begin je weer helemaal opnieuw. Wetenschap is dus niet zoals sommige denken een dogma die verteld hoe de wereld in elkaar zit. Het is het resultaat van eindeloze objectieve testen en eindeloze discussie. Misschien geeft het plaatje een duidelijker overzicht.

Er bestaan vele verschillende betekenissen en interpretaties van wetenschap. In het dagelijks leven wordt wetenschap veelal gezien als een vorm van kennis of weten. De Van Dale (2005) stelt, dat we de volgende vijf betekenissen onderkennen.[3] het weten omtrent, de kennis en de bekendheid met iets. wat men omtrent iets moet weten. het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden. het weten op een speciaal vakgebied. de beoefenaars van de wetenschap.

Met wetenschap onderzoekt men stoffen en hun reacties daarop.

"Met wetenschap wordt zowel de menselijke kennis aangeduid als de organisatie om deze kennis te vergaren" aldus wiki. Er zit het woordje "weten" in, als tegenstelling tot "geloven". Wetenschappers zijn vaklui die zich verdiepen in een bepaalde "kunst van het weten" door te bestuderen hoe onze werkelijkheid in elkaar zit. We "weten" pas iets als we het kunnen bewijzen. De rest noemen we "geloven". Iets is bewezen als we een gebeurtenis kunnen voorspellen, herhalen of wiskundig kunnen onderbouwen. Dit wil niet zeggen dat we de werkelijkheid kunnen "weten" maar wel de ervaren werkelijkheid kunnen benaderen. Het komt namelijk wel voor dat de werkelijkheid toch complexer is dat men had bewezen.