Wat bestaat er eigenlijk eerder, tijd of licht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Tijd is en menselijk begrip, bestaat dus net zolang als de mens de duur van de dag gingen meten. Licht was er al voor dat er dinosaurussen leefde.

Zowel licht als tijd ontstonden bij de oerknal!

Aangezien eerder en later temporele begrippen zijn kunnen ze nooit van toepassing zijn op de tijd 'an sich'. De vraag is dus eigenlijk ongeldig, maar voor licht zou, om er eerder te zijn, de tijd al moeten bestaan, dus het licht zal nooit eerder zijn geweest. Daaruit kan, nogmaals, niet de conclusie worden getrokken dat de tijd er eerder was, dat zou een categoriale fout zijn. Anderzijds kun je wel stellen dat de tijd er 'altijd' al was.

Andere invalshoek: volgens de Bijbel was de tijd er eerder. Genesis 1: 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde, de aarde was nog woest en doods, en de duisternis lag over de overvloed, maar Gods geest zweefde over de wateren. 2 God zei: "Er moet licht komen." en er was licht. (Nieuwe Bijbelvertaling van het NBG) Toegevoegd na 7 uur: Overigens, ik ben wel gelovig, maar geen "van-kaft-tot-kaft-gelovige" Ik ga er niet vanuit dat de aarde in exact 6 dagen is "gebouwd" door God en dat hij op de zevende dag uitrustte. Ik heb dit antwoord gegeven als ander gezichtspunt. Dit is zoals het in de Bijbel staat, en zoals heel veel mensen het geloven. En iedereen die niet gelovig is zou er een - voor kunnen geven, maar dat hoeft niet. Net zo min als iemand die wel gelovig is een - hoeft te geven voor een antwoord over de oerknal.

Licht is een natuurlijke verschijning. Tijd is een helemaal 'man-made' constructie. (Tijd moet periodiek bijgesteld worden - licht niet) Tijd is dus na het licht gekomen.

Het hangt af van hoe je tijd en hoe je licht ziet. Als je tijd ziet als de eenheid waarop alles kan bestaan en bewegen, en licht als zich verplaatsende fotonen, moet tijd dus wel eerder of gelijktijdig met tijd zijn ontstaan. Zie je tijd als een begrip, of een bepaling tussen licht en duister, of als de klok aan de muur, dan was licht er eerder, want zonder licht zouden we al die dingen niet kunnen zien. Toegevoegd na 1 minuut: *moet tijd dus wel eerder of gelijktijdig met licht zijn ontstaan.. hè, en ik wás zo slim bezig xD

Ja. de bijbel spreekt van het feit dat God de hemel en aarde schiep en dat de aarde woest en ledig was en dat er duisternis was over de aarde. En dat God licht schiep over deze aarde en dat door deze schepping er een scheiding kwam tussen licht en donker/duisternis En God noemde het licht dag , en de duisternis nacht Vreemd he', dat wij deze lichtverschillen dus ook dag en nacht noemen, hieraan zie je dus ook dat wij bewust of onbewust toch God erkennen. Darwin met zijn oerknal wist er geen verklaring aan te geven hoe dag en nacht ontstaan is ,laat staan dat hij er een andere benaming aan kon geven. Maar God , de schepper van hemel en aarde , en licht en duisternis gaf aan deze verschillen die Hij zelf schiep namen. Licht en duisternis - dag en nacht en die benamingen gebruiken wij nog steeds, zelfs Darwin kon dit niet veranderen Toegevoegd na 2 minuten: Daarna werden de sterren en zon en maan geschapen en van daaruit kon men toen tijd gaan berekenen. Dus eerst was er licht en daarna kwam de tijd

Bronnen:
Bijbel

Het verstrijken van tijd gebeurt al sinds het begin (van de tijd). Dit stata los van eventuele systemen die de mens creeert om de tijd te registreren. Dus zodra iets bestaat, verloopt er tijd. Dat betekent dat Tijd er niet later was dan licht. Licht is er pas op het moment dat er een lichtbron is. Als we er hier even vanuit gaan dat tijd begonnen is bij de oerknal (Hoewel niemand weet wat er toenderTIJD gebeurde) dan kunnen we aannemen dat er geen licht was: Als er niets is, behalve een zeer zwaar onderdeel waaruit het heelal is ontstaan, dan is daar geen licht uitgekomen. Immers: De zwartegaten die we nu kennen hebben al een te hoge zwaartekracht om licht te laten ontsnappen. Laat staan de oorspong. Volgens deze redenering zou tijd eerder ontstaan moeten zijn dan licht. Wellicht een fractie van een seconde. Maar wel eerder.

Recentelijk heeft men in de deeltjesversneller CERN ontdekt dat er deeltjes zijn, neutrino's, die sneller gaan dan het licht. ..tijd dus:)

Tijd, want licht is elektromagnetische straling, en tijdens de 10^-11 seconde van de oerknal was er nog unificatie van krachten. De overbrengers van de elektrozwakke kracht waren de massaloze Wnul, W- ,W+ en Bnul deeltjes. Fotonen ontstonden pas na spontane symmetriebreking. Het zichtbare licht bestaat trouwens uit fotonen van niet al te hoge energie, dus het voorkomen van dat soort fotonen bij de hoge temperatuur tijdens de eerste miljoenste seconde van de Big Bang lijkt me onmogelijk.

Eigenlijk een makkelijke vraag. De aanname is dat "in den beginne" door de oerknal er eerst tijd begon en daarna pas licht. Het was in het eerste allereerste moment van het ontstaan van onze tijd zo buiten de schaal heet (miljarden graden) dat zelfs fotonen (lichtdeeltjes) zich nog niet konden vormen. Aangezien feitelijk tijd en ruimte een 2 eenheid zijn (je moet eigenlijk spreken van een tijd-ruimte veld) is het zo dat de tijd en de ruimte gelijktijdig zijn onstaan. Eigenlijk zijn tijd/ruimte quantums/deeltjes die aan elkaar geplakt onze werkelijkheid in een door ons ervaren lineaire realiteit vormen. Alleen die plakjes zijn zo ongelofelijk kort in de tijd dat ze door ons als vloeiend en ondoorbroken worden ervaren.

Tijd is er altijd geweest. Ongeacht of die tijd gemeten werd door de mens of achteraf werd toegekend. Licht kan er dus nooit voor de tijd zijn geweest. Op een bepaald moment in de tijd is licht ontstaan of geschapen.

Licht is er pas sinds de oerknal. Tijd is er altijd al geweest.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100