Hoe kan men weten wat zich in het binnenste van de aarde bevindt?

Je hoort weleens informatie over wat zich allemaal onder de aardkorst bevindt. Maar het binnenste van de aarde is toch veel te ver weg? Hoe kan men dan weten wat zich hier bevindt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Om "in het kort" antwoord te geven citeren we uit het archief van de krant: Trouw / deVerdieping Datum: 26/01/2006 Het artikel;Gaten boren door de aardkorst; Wetenschap door Joep Engels; Onderzoekers in Japan gaan voor het eerst boringen doen door onze aardkorst heen. Er is al veel kennis, maar dit keer wordt 'ter plekke' in de aarde gekeken. De aardkorst is namelijk niet overal even dik; op land is het meestal een kilometer of 35, onder de oceanen minder dan 10. En waar de Japanners gaan boren, is het 'appelschilletje' erg dun. Meer dan driehonderd jaar geleden berekende Isaac Newton al dat de gemiddelde dichtheid van de aarde tweemaal zo groot was als die van het oppervlaktegesteente. De echte doorbraken kwamen aan het begin van de twintigste eeuw, toen wetenschappers aardbevingsgolven begonnen te meten. Golven die diep door de aarde gingen, plantten zich bijvoorbeeld sneller voort dan 'oppervlaktegolven'. Andere golven smoorden in de kern van de aarde. Met dergelijke patronen viel de interne structuur van de aarde te reconstrueren. Snelle golven duidden bijvoorbeeld op massief gesteente. Nieuwe fysische inzichten deden de rest. Hoe mooi de huidige plaatjes van het aardinterieur ook zijn, echt begrijpen doen we het nog niet. Aardbevingen bijvoorbeeld zijn nog altijd onvoorspelbaar. "De reikwijdte van de modellen en de seismologische metingen is niet voldoende", zegt Rinus Wortel, hoogleraar geofysica aan de Universiteit Utrecht. "We zullen ter plekke moeten gaan kijken." Het tijdschrift Geonieuws vertelt er meer over: http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsnr.php?nummer=120 In de bibliotheek vind je ook de nodige publicaties over dit boeiende onderwerp,bijv. Een continent drijft uiteen /Auteur: George, Uwe : Zeer rijk geïllustreerd werk (met foto's, diagrammen, kaarten, etc.) over allerlei geologische en geofysische processen in de aardkorst, met name in Afrika, dat volgens de auteur uit elkaar valt, waarbij nieuwe oceanen ontstaan. al@din/HJ

Bronnen:
http://wapedia.mobi/nl/Aardkorst

Dit gebeurt door rekenmodellen waar verschillende types trillingen, de massa en samenstelling van magma gebruik worden. 'Door seismologisch onderzoek is vastgesteld dat de dichtheid van de Aarde op 2900 km abrupt toeneemt van ongeveer 5,5 gram per cm³ tot ongeveer 10 gram per cm³, hetgeen wijst op een plotse verandering van de chemische samenstelling. Het staat nagenoeg vast dat de aardkern grotendeels uit nikkelijzer bestaat. De abrupte grenslaag tussen aardmantel en de aardkern wordt de Wiechert-Gutenbergdiscontinuïteit genoemd.'

Aardbevingen en het magnetisch veld. Seismografen aan de andere kant van de wereld kunnen een aardbeving registreren. Deze trillingen gaan dan dwars door de aarde heen, en interacteert met het binnenste van de aarde. De trillingen aan de andere kant van de aarde (of op andere locaties), wijken enigszins af van wat er bij het epicentrum gemeten wordt. Aan de hand van deze verschillen kun je, als je weet hoe verschillende materialen omgaan met dit soort vibraties, bepalen hoeveel van welk materiaal er in de aarde zit. Omdat de aarde een magnetisch veld heeft, kun je ook een aantal dingen opmaken. Zo weet je bijvoorbeeld dat het materiaal in staat moet zijn om een magnetisch veld te genereren. Tezamen met gegevens uit astrofysica over planeetformatie, en scheikunde over soortelijk gewicht en dichtheid van sommige materialen, en hoe ze op elkaar reageren, kun je ook voorspellen welke materialen je dieper richting de kern terug zou vinden, omdat deze zwaarder bijvoorbeeld zouden zijn en dus meer richting de kern zouden zinken. Op basis van die laatste, kun je vervolgens bijvoorbeeld weer bedenken dat het om radioactieve materialen zou gaan (zwaardere isotopen zijn vaak instabieler), waardoor de kern nog warm, en vloeibaar zou zijn, wat verder weer een helpt met het verklaren waar plaattektoniek en en vulkanisme vandaan komt. Het is dus een samenhang van informatiebronnen die elk hun voorspellingen doen, die samenkomen om het geheel uit te leggen.