Telekinese is een verschijnsel, dat voorwerpen doet verplaatsen zonder tussenkomst van een persoon.Hoe kan dat?

Het schijnt, dat dit thema al eerder aan de orde is geweest bij Goede vraag. Ik kan jullie mededelen, dat ik hetzelf ervaren heb. Daarbij merk ik op, dat ik geen zweverig type ben en ik heb het al meerdere malen opnieuw nagegaan, wat mij overkomen is en ik ben iedere keer tot de conclusie gekomen, dat het bestaat.
Waar het mij om gaat, is dat de wetenschap hier ook geen exacte verklaring voor heeft. Men vermoedt dat de geest van de persoon zelf dit verschijnsel veroorzaakt; maar hoe dat dan precies gaat, is voor hen ook een raadsel. Kennelijk gaat er van de geest (bewust of onbewust)een bepaalde energiestroom naar het betreffende voorwerp; maar dan nog. Graag een mogelijke zinnige verklaring van jullie kant

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik weet niet wat je hebt meegemaakt en dat zou mijn antwoord voor een deel kunnen beïnvloeden. Ik ben echter heel openminded, totaal niet zweverig. Juist door alle mogelijkheden open te houden kun je dingen zien en meemaken die voor een ander onzin zijn of onmogelijk. Telekinese heeft te maken met energie die naar een voorwerp wordt gestuurd waardoor deze beweegt. Dat de wetenschap niet snapt hoe dit werkt komt omdat het niet overeenkomt met de wetenschappelijke wetten die we tot nu toe hebben bedacht. Deze zijn niet zuivere waarheid, maar proefondervindelijk vast gelegd. Theorieën worden voor waar aangenomen tot ze weerlegt worden. Galileo galileï is veroordeeld (en vermoord) omdat hij anders dacht dan de wetenschappelijke wetten van zijn tijd. Dat wat een ander niet kon waarnemen (de aarde draait om de zon en niet andersom) zag hij door zijn eigengemaakte telescoop. Wie weet wordt over 400 jaar telekinese wel net zo gewoon gevonden als nu zaken op het gebied van de astronomie.

Je hebt dat niet meegemaakt het is een goocheltrucje waar jij ingetrapt ben. Telikinese bestaat NIET.

Dat is lariekoek en zinsbegoocheling. Telekinese bestaat niet. Laat je niet in de luren leggen door Uri Gellers en andere goochelaars.

Voor zover ik weet heeft de wetenschap hier geen verklaring voor omdat het nog nooit is onderzocht.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychokinesis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Telekinese

volgens mij bestaat dit niet. Ik ben echter wel benieuwd naar je voorbeeld. Is het iets wat bij jezelf is overkomen, of zag je het bij een ander gebeuren? Het kan namelijk een simpele truc zijn.

Ook telekinese is weer zo'n verschijnsel dat dan wel vele malen vertoond en zelfs gefilmd is, maar nog nooit in gecontroleerde omstandigheden en verifieerbare setting is aangetoond, ondanks het feit dat de eerste de beste die iets voor de ogen van James Randi kan laten ' vliegen' /verplaatsen de rest van zijn leven zelf ook niet meer van zijn plek hoeft te komen. Dat maakt het verschijnsel beslist niet aannemelijker, en aangezien goochelaars en illusionisten ons nog vele knappere dingen kunnen laten zien dan een zich verplaatsend voorwerp, is er weinig reden om aan te nemen dat het een plausibel verschijnsel is. Net zoals met alle paranormale verschijnselen ben ik te allen tijde bereid iedere logische verklaring te accepteren, maar ik heb er verrekte weinig hoop in dat dat ooit gaat gebeuren. Ik vrees dat we ook dit naar het rijk der fabelen moeten verwijzen, tenzij er natuurlijk alsnog ooit die demonstratie in een gecontroleerde omgeving plaatsvind, waarin iedere vorm van bedrog, manipulatie, magnetisme etc. kan worden uitgesloten. Als ik een zinnige verklaring vor het fenomeen had en het zelf kon reproduceren, ging ik wel even bij meneer Randi langs. Vreemd genoeg hebben mensen die beweren het echt te kunnen ,die behoefte nou nooit......hoe zou dat toch komen ?

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Randi

Telekinese is honderden keren onderzocht, door duizende mensen, op honderden plekken, in honderden omstandigheden, gedurende tientallen jaren. Nooit, helemaal nooit, is telekinese waargenomen. Er zijn wel veel goocheltrucs. Ik zou heel graag weten wat jij hebt ervaren. Kun je het zelf? Ben je toeschouwer geweest? Zo ja, waar, bij wie? Als telekinese zou worden aangetoond, zou dat wereldnieuws zijn. Stel je voor: een einde aan de milieuvervuiling, we zouden alle auto's en treinen middels telekinese kunnen verplaatsen! Alle vrachtwagens kunnen van de weg, die goederen vervoeren we per telekinese! Geen vliegrampen meer - een vliegtuig in nood wordt "opgevangen" door een ploeg telekineten. De piloot zet de motoren uit, waarna de telekineten het toestel gecontroleerd naar beneden laten zakken. Dat mag dan best op een voetbalveldje in een woonwijk zijn, dat maakt niet uit zolang je er honderden levens mee spaart! Echter, stel dat telekinese mogelijk is - we zien dat de natuur alles, werkelijk alles, uit de kast haalt om een prooi te kunnen vangen, of juist om aan een jager te ontsnappen. Als telekinese bestaat, waarom is er dan geen enkel dier dat hiervan gebruikmaakt? Een leeuw die een rots op een gnoe laat vallen - gnoe dood, leeuw kan smikkelen zonder moeite te hoeven doen, en zonder gevaar te lopen door de gnoe te worden getrapt of op de horens te worden genomen. Maar we zien geen telekinese in de natuur. We zien ook geen telekinese door mensen. Jammer, maar dat is de realiteit. Toegevoegd na 1 minuut: Overigens wijst de wetenschap telekinese nu af omdat het a) niet past binnen de kennis die we nu hebben, en b) het nog nooit is waargenomen. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Zodra telekinese wordt waargenomen, zal de wetenschap het accepteren. Gewoon, direct, helemaal accepteren, onvoorwaardelijk. Die verklaring komt dan later wel.

Het probleem is dat wij mensen een ingebouwd "mechanisme " hebben in onze hersenen om patronen te herkennen. Stel jij komt wat je mee hebt gemaakt , twee keer tegen, of drie keer , of vier keer. Je hersenen zeggen : "Ik heb dit nu een paar maal zien gebeuren , er zit een patroon in , er GEBEURT iets ". Zie dat dan maar weer af te bouwen. Hoewel ik geloof dat onverklaarbare dingen kunnen gebeuren ( omdat wij mensen nog niet weten hoe die dingen kunnen gebeuren) , weet ik ook dat er weinig nodig is om patronen te zien in de chaos om ons heen en daar waarde aan te hechten Ik sluit niets uit , maar ik ben het wel eens dat een wetenschappelijk experiment nodig is om paranormale zaken en telekinese te kunnen verklaren. Daarbij bedenk ik me wel weer dat onverklaarbare fenomenen juist in die omstandigheden kunnen voorkomen , dat één maal alles op zijn plaats valt om iets onverklaarbaars te kunnen laten gebeuren. Ik sta daarom open voor deze dingen Een voorbeeld uit het verleden. 1989. Twee wetenschappers , Fleischman en Pons , toonden aan "koude kernfusie " in een glas water te hebben ontdekt. Ze hadden kun experiment wetenschappelijk aangepakt en ze hadden ongekende temperatuurstijging en vrijgekomen neutronen waargenomen . Toch kon NIEMAND hun experiment herhalen. Dus wetenschappelijk bewijs had gefaald . Maar wie weet hadden Fleischman en Pons die ene keer dat hun aller aandacht op de koude kernfusie was gericht, zelf met hun eigen energie uit hun hersenen of psyche, de reactie op gang gebracht. En was voor één keer een onverklaarbaar succes.

Elke mens bezit deze kracht. Je mag het wel of niet geloven, maar dat je een zweverig type nent of niet heeft er niks mee te maken. Je brein en gedachten zijn sterk. Dit is absoluut geen lariekoek zoals veel mensen denken. Er bestaan ordes die dit onderzoeken en er zijn ook boeken van. Ik ben alleen de schrijfer vergeten. Dat de mens het moeilijk vind om deze kracht te ontdekken is omdat we vaak negatief denken en niet geloven. Alleen met positieve kracht kun je dingen laten bewegen. Indianen zijn vaak dicht bij de natuur en hebben deze gave wel. Ze hebben ook andere gavens. Ik hoop dat de mens niet zo ongelooflijk stom denkt, maar positief en dan kunnen we het allemaal. Blijf geloven en probeer het anderen te leren zou ik zeggen!