Zijn windturbines wel rendabel?

Het is duur om te maken en te onderhouden. Als de windkracht lager is dan drie moet het aangestuurd worden door een andere vorm van energie, gas, meen ik. Ze kunne n slechts 15 tot 20 jaar mee maar kosten wel miljoenen euro's per stuk. Waarom investeren wij niet in waterturbines omdat de kracht van water veel "betrouwbaarder" is? Of kernenergie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Windturbines zijn momenteel alleen rendabel als het gedurende langere tijd met enige regelmaat voldoende waait. De huidige turbines zijn trouwens al aanzienlijk verbeterd ten opzichte van die van een jaar of tien geleden. Dit is o.a. het resultaat van veel onderzoek alsmede van veel proefnemingen. Die ontwikkeling gaat natuurlijk door en gaandeweg wordt daarom het product verbeterd. M.a.w. het rendement zal meer en meer gaan toenemen. Dit o.a. mede door de almaar stijgende energie prijzen..die de rentabiliteit van de windenergie enorm zal doen toenemen. Feitelijk moet je de huidige windmolens daarom zien als een soort 'proeftuin' Nu is het ook nog zo dat veel energie verloren gaat als er wèl voldoende wind staat, maar er geen afname plaatsvindt. Dat zal echter zeker niet het geval blijven..omdat men die energie in de toekomst zal kunnen bewaren. Dat bewaren van elektra is een apart proces, wat ik even duidelijk zal trachten te maken. Het opgewekte elektra kan men gebruiken om water te ontleden in de twee gassen waaruit water bestaat...namelijk zuurstof en waterstof. Deze gassen kan men bewaren. Later als men behoefte heeft aan die 'energie in blik' kan men die opgeslagen gassen in een verhouding van één op twee weer samenvoegen..hetgeen een felle chemische reactie oplevert en waarbij veel energie vrijkomt. Die energie kan gebruikt worden om weer elektra op te wekken. En zo is het cirkeltje dus weer rond. Men kan zo dus de energie die uit de wind is gehaald..desnoods een jaar nadien nog gebruiken. Het antwoord op je vraag is dus: Momenteel leveren windturbines te weinig rendement..maar dat zal zeer snel verbeteren.. Ook dus door de sterk verhoogde energie prijzen zullen ze in de nabije toekomst wèl rendabel zullen worden. Groet, Ton

De belangrijkste reden om te investeren in windenergie is dat het hier gaat om een duurzame energiebron. Beschikbaarheid van energie vinden we vanzelfsprekend, maar we staan er vaak niet bij stil dat productie van energie uit aardgas of steenkool blijvend schade toebrengt aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Denk maar eens aan het broeikasgas CO2 dat bij doorgroeiende uitstoot tot een verandering van ons klimaat kan leiden. Of stikstofdioxiden en zwaveloxiden die zure regen veroorzaken. Ook zullen de fossiele brandstofvoorraden op lange termijn opraken.

Bronnen:
http://www.kemperman-projecten.nl/waaromwi...

15,20 jaar ik denk wel iets langer.of het rendabel is? nou daar zijn verschillende meningen over.tenslotte duurt het inderdaad tientallen jaren voordat alles terug is verdiend.maar uiteindelijk denk ik dat het wel wat opleverd anders investeren ze er niet in. Toegevoegd na 1 minuut: en ik denk subsidie:)

Er zijn legio boeren die maar wat graag zo'n ding naast hun boerderij willen plaatsen. Boeren mogen niet als slim bekend staan, maar de meesten een redelijke boterham. Helaas is er bijna geen gemeente meer die toesteming geeft voor particuliere windmolens die groter zijn dan zo'n gekleurd kindermolentje.

Bronnen:
http://goo.gl/Pi03Z

Alle vormen van groene energie worden aangewend omdat we de aarde doorgeven aan onze kinderen. Wat wij opmaken is er niet meer voor volgende generaties. Of ze rendabel zijn: ze kosten bakken met geld. Maar op den duur zal het nodig zijn om ze volop te gebruiken, voorzie ik. Dus ondanks de waanzinnig hoge investeringen is het toch iets dat moet voor later. Wij hebben in deze eeuwen alles al bijna opgemaat wat de aarde bood. Maar volgende generaties zullen ook steeds meer moeten betalen voor energie.

Rendabiliteit zegt het op zich: Een teller en een noemer en een vergelijking dus. Dus moet je meteen zeggen: Wat NU rendabel is, zal het morgen misschien niet zijn en omgekeerd. Steenkool delven was erg rendabel en ik ben grootgebracht in Brugge (Sint-Jozef-aan-de-haven noemde men dat toen) bij een kolenkachel met anthraciet 20/30, maar toen ze o.a. in Canada met bulldozers die uit de grond konden scheppen, kwamen die met boten in Zeebrugge toe en gingen alle mijnen in Wallonië failliet wegens... niet rendabel. Kernenerie is al jaren het meest rendabel en daarom is Frankrijk ook het goedkoopste land. Zeer rendabel zou zijn de kerncentrales LANGER open te houden, maar dat betekent MINDER winst voor de drukkingsgroepen. Als men NIETS doet, en de voorraden aardolie raken op, dan wordt zelfs sportief met de fiets elektriciteit maken uiteindelijk goedkoper. De grens voor rendabiliteit van windmolens lag tot voor 2000 op de streek Kortrijk-Antwerpen omdat zware zeewind veel effectiever is (Zeebrugge, nog groter rendement als ze ze net boven het water hadden geplaatst ipv op de dijk), maar door de efficiëntie is die grens iets verschoven. Het is VEEL duurder en gaat niet zo lang mee (10 jaar). Bovendien hebben we het windarmste jaar achter de rug sinds de elektrische windmolens bestaan (zonneminimum, bull shit om te zeggen opwarming van de aarde). En zwaar bedrog door groenestroomcertificaten te verrekenen. Maar wie ben ik om te zeggen dat de commerce niet moet draaien en dat er nu veel geld verdiend wordt in die sector, die de economie verder doet draaien. Eigenlijk weinig rendement voor weinig elektriciteit vergeleken met kernenergie. Mundus vult decipi, decipiatur ergo?

Bronnen:
Rekenmachine van 2 EUR

Nee. Windenergie is volksverlakkerij zie link: algemeen: http://www.wind-energie-halkema.org/index.html conclusie: http://www.wind-energie-halkema.org/elf.html

Misschien nu nog niet, omdat het in de kinderschoenen staat. Maar met de techniek die zich ontwikkelt zal het wel steeds beter gaan lijkt mij. En wind; dat hebben we volop! een altijd aanhoudende bron!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100