In welke mate kan overbevolking de oorzaak zijn van natuurrampen?

overbevolking natuurramp

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Tussen die twee bestaat een directe relatie. Laten we het bij Nederland houden. Door het gebruik van de uiterwaarden, omdat we denken te weinig grond te hebben om te bouwen' wordt het stroomgebied van bijvoorbeeld de Waal te klein als het enig jaar een beetje hard regent. In een land met een lage bevolkingsdruk zal men niet in dat soort risico gebieden gaan wonen. Alle buitenlandse natuurrampen hebben hun oorzaak niet in de natuur zelve, maar in het gebruik van moeder aarde.

deze is heel ver gezocht veel mensen betekent meer uitlaat gassen betekent broeikas effect dat heeft tot gevolg van smelting van de poolkappen dus overstromingen en door het koude water stopt de warme golfstroom waardoor het klimaat veranderd

Ik denk niet zozeer dat overbevolking de oorzaak is. Door erin te falen om de Natuurwetten te eerbiedigen, trekken we alleen groter lijden naar onszelf toe. Moeder natuur komt in opstand. Oorzaak, gevolg...

Veel mensen .... veel hout nodig .... kappen van bomen met als gevolg aardverschuivingen bij hevige regenval .... dorpen worden bedolven onder de modder .... Denk in dit geval aan Pakistan waar door overmatige houtkap het water alle kanten op kan met als gevolg vele doden. Door de vele auto's en industrie, met als uitstoot CO2, broeikaseffect, opwarming van de aarde en smelten van het ijs op de poolkappen met als gevolg grote overstromingen in veel gebieden van de wereld zal het er in de toekomst niet beter op worden. Dit zal voornamelijk laag gelegen landen treffen zoals ons eigen landje. Als het ijs van de poolkappen smelt ligt Nederland helemaal onder water.

Uiteraard heeft overbevolking te maken met natuurrampen. Niet allemaal , maar sommige rampen kunnen een onrechtstreeks gevolg zijn. Paar voorbeelden. §Overbevolking= meer gebruik grondstoffen , meer energie...>kan oorzaak zijn van opwarming aarde...>opwarming ....>afsmelten ijskappen....>hoger zeeniveau....> overstromingen. §§Overbevolking....> meer plaats nodig om dagelijkse behoeften te voldoen...> kappen regenwoud , overbevissing...>> geen vis...>> hongersnood. 666 Overbevolking leidt tot conflicten ...oorlog....bommen....atoombommen.....>radioactiviteit...> onleefbaarheid. Dit zijn een paar voorbeelden die aantonen dat overbevolking kan bijdragen tot catastrofen. Een aardbeving of een meteoor die op onze kop kan vallen zijn voorbeelden die niet zozeer met overbevolking te maken hebben.

Op uitzonderingen na (Nederland is zo'n uitzondering, als rijk land...) geven veel dicht op elkaar wonende mensen veel problemen. In de arme landen van Afrika en Zuid Amerika trekken duizenden mensen van het land naar de steden in de hoop er werk te vinden, en rondom die steden bouwen ze van golfplaat en plastic 'huizen' op de heuvels rondom : zonder sanitaire voorzieningen of elektriciteit. Net buiten Rio, bijv, of tegen Nairobi aangeplakt, zijn in de laatste 20 jaar hele 'steden' verrezen, waar groene, begroeide en beboste heuvels waren. De armoede is ten hemel schreiend, dat mensen zo moeten leven niet te geloven, en het aantal kinderen, dat rondscharrelt tussen het vuilnis en de open riolen, steeds groter. Dan hoeft het alleen maar gewoon te regenen in de regentijd (wat al honderden jaren elk jaar op vaste tijden gebeurt), en het verandert gelijk in een natuurramp : de 'huizen' zijn hier natuurlijk niet tegen bestand, en spoelen de kale heuvels af. Rivieren, die al honderden jaren buiten hun oevers treden in de regentijd en de moesson-periodes, willen hun gewone loop volgen, maar in de droge tijd zijn daar mensen gaan wonen, en hebben akkertjes aangelegd voor hun eerste levensbehoefte - de beelden van de verzopen maisveldjes, die wij nu vanuit Pakistan zien. Misschien dat er 50 jaar geleden nog een halt toegeroepen had kunnen worden aan de verregaande niet-te-stoppen uitbreiding van de sloppenwijken : in de tijd, dat veel van deze landen koloniën waren, waar de 'overheersers' ervoor zorgden, dat er infrastructuur werd aangelegd vóór er bewoning van nieuwe gebieden werd 'toegestaan'. Ik wil hier niet gaan discussiëren over Kolonialisme, maar de voordelen voor de oorspronkelijke bewoners waren er ontegenzeggelijk : de wegen, die de Engelsen bijv. in Kenya hebben aangelegd, zijn sinds de Onafhankelijkheid niet meer onderhouden, en weer veranderd in zandpaden met af en toe een stuk scheefgezakt asfalt, die in de regentijd zelfs met landrovers niet meer te berijden zijn, waardoor de isolatie van hele groepen bevolking een feit is geworden, waar dit niet zo was. De opwarming van de aarde zal deze problemen (natuurlijk...) alleen maar enorm vergroten, maar zelfs zónder, zijn er gewoon teveel mensen op te kleine gebieden samen gaan drommen, en ze maken te veel kinderen - véél te veel, als ze zelf al niets hebben... Maar een herverdeling van de wereld, waarbij iedereen een soort 'nieuwe start' zou kunnen maken, is niet realistisch voor te stellen.

Bronnen:
'wandelingen' bij Nairobi en Rio....

Door ontbossing en roofbouw en commerciële belangen die tot in de hoogste beleidskringen zijn terug te vinden.

Alle rampen,die de aarde op dit moment teisteren,zijn terug te voeren op menselijke bemoeienis,die waarschijnlijk niet hadden plaatsgevonden bij een minder grote wereld bevolking.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100