Bestaat Goed en Kwaad? Of is het een geheel afhankelijk hoe je er naar kijkt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het bestaat, dat geloof ik. Mensen handelen daar ook naar. Je kunt kiezen wat je doet, goed of kwaad. Wij weten de verschillen heel goed. Het goede is/komt van God en het kwade is/komt van de duivel.

Je geeft zelf al het antwoord. Het is (vaak, niet altijd) afhankelijk hoe je er naar kijkt. Voor een Christelijke soldaat in Afghanistan is de Taliban het kwaad en een vertegenwoordiger van de duivel, voor de Talibanstrijder is de amerikaanse soldaat dat. Beide bidden ze tot God en zijn ze er van overtuigd dat zij het Goede vertegenwoordigen. Dit voorbeeld geeft al prima aan waar het scheef zit met achterhaalde en primitieve denkbeelden als 'het kwaad komt van de duivel'. De duivel bestaat niet, Goed en Kwaad ook niet. Kwestie van afstand nemen en iets van beide zijdes bekijken. Toegevoegd na 3 minuten: Overigens bestaat er wel zoiets als een gevoel van moraal, dat hebben overigens alle kuddedieren. Kuddedieren zijn geneigd om elkaar te helpen omdat dat goed is voor de kudde en uiteindelijk ook voor jezelf. Dat moraal is samen te vatten met 'doe een ander niet aan wat je jezelf niet zou aandoen'. Als je iemand pijn doet, dan weet je dat dat verkeerd is.

Er zijn wel degelijk zaken die universeel, door alle mensen, als goed of kwaad worden gezien. Moord wordt bijvoorbeeld in geen enkele cultuur getolereerd, en behoeftigen helpen wordt in geen enkele cultuur afgekeurd, om maar een paar kleine dingetjes te noemen. Verder hangt het heel sterk af van de tijd en plaats waar je bent / kijkt wat PRECIES goed en kwaad is. Zo was in het oude Griekenland homoseksualiteit de hoogste vorm van liefde (liefst tussen een oude man en een jonge jongen) terwijl dat nu zo ongeveer an de andere kant van het spectrum staat in het grootste deel van de wereld. En vroeger zeer discutabele zaken als euthanasie en abortus, worden nu in het westen breed gesteund als zijnde potentieel goede zaken (hoewel niet zozeer de handeling an sich). En mijn buren (nog anderhalve week.....yes !!) hebben bijvoorbeeld weer een heel andere (culturele ?) opvatting over mijn en dijn dan waar ik mee ben opgegroeid. Zo bezien is het erg moeilijk altijd een scherp oordeel te vellen over goed en kwaad. De middelen, de intenties, de achtergrond, het totaalplaatje spelen zeker mee. En er is natuurlijk ook goed en kwaad in gradaties.

Ja hoor, als ik iemand zonder reden in elkaar timmer, dan is dat kwaad. En als ik een onbekende zonder reden help dan is dat goed. Natuurlijk hebben we dat wel met zijn alle bepaald, maar dat is met alles zo.

Nee. Ik ben ervan overtuigd dat dit een religieus bijgeloof is. Goed en kwaad stellen vereist dat wij dat oordeel vellen, dat alleen al maakt dat het niets waard is. Tevens is het zo dat wij simpelweg het recht niet hebben iets te bestempelen onder goed of kwaad. Kwaad is een stempel die verschillende religieuze stromingen hebben gedrukt op alles en iedereen dat niet overeenkwam met hun persoonlijke agenda's. Ik denk dat je wel kan stellen dat er een juist en fout is. Je kan immers keuzes maken die je verwijderen van je doel, of je er dichter bij brengen. Ook is die distinctie vaak moeilijk te maken vind ik zelf.

In ieder geval zijn mensen nooit alleen maar goed of slecht. De ergste verkrachter heeft mooie kanten in zich (hoewel ik dat laatste nauwelijks uit mijn strot krijg).

Goede vraag, hele goede vraag... Er bestaat geen goed en kwaad... Het bestaat gewoonweg niet... Alleen als je gegeten hebt van de boom van kennis, bestaat goed en kwaad... Een pasgeboren baby, kent die goed en kwaad en iemand die altzheimer heeft en dement is, bestaat voor zo´n persoon goed en kwaad? En voor een hond, bestaat er goed en kwaad? En ga zo maar door... Nee alleen zij die gegeten hebben van de boom van kennis lijden aan goed en kwaad... Wanneer maak je de balans op of iets goed is danwel kwaad is? Is griep goed of kwaad? Hoe voel je je na de griep, beter of slechter? Zie je het is maar net hoe je er tegenaan kijkt... Het goed en kwaad is afhankelijk van hoe je ertegen aan kijkt... Licht en donker is voor iedereen gelijk dus daarom bestaat dat echt, maar goed en kwaad is voor iedereen anders, dus dat bestaat niet echt, maar alleen in het denken, in de illusie, in de dualiteit...

Er zijn mensen bij die van nature bij het kwaad horen. Dit zijn mensen die van nature voor zichzelf kiezen over de rug van andere. Dit doen ze niet bij iedereen maar dat doen ze dan vaak uit eigenbelang. Daarnaast zijn er mensen bij die nooit bewust een ander pijn kunnen doen. De meeste mensen zitten er tussen in.

Goed en kwaad bestaat. Het is je natuur, je opvoeding en achtergrond die je zal dicteren wat juist is. Het is vooral als mensen, met verschillende achtergrond en afkomst, in dezelfde maatschappij moeten samenleven, dat de botsingen komen . Ondanks goede wil.

Nee, er bestaat geen absoluut onderscheid tussen goed en kwaad. Zou het doden van Hitler in 1939 een goede of een kwade daad zijn geweest,. In het eerste geval, wat is dan het geval bij het waarom dan wel het doden van Sadam H of Anne F?

Uiteraard bestaat er goed en kwaad. Alleen waar ligt de grens tussen goed en kwaad, want wat voor de één goed is, is dat voor de ander absoluut niet. Wat goed en kwaad is wordt aanvankelijk bepaald door je omgeving (morele opvoeding). Daarna ga je er zelf over na denken en kun je mening enigszins wijzigen. Je kunt bijv. opgevoed zijn met vlees, maar op latere leeftijd vinden dat dieren doden om op te eten absoluut niet kan. Goed en kwaad bestaan binnen alle culturen, maar de norm per cultuur verschilt. Maar ook binnen je cultuur en opvoeding zijn nuances aangebracht. Iedereen gaat anders met normen en waarden om. Iedereen weet dat hij niet mag liegen, toch wordt een leugentje om bestwil vaak wel geaccepteerd. Iedereen weet dat je niet mag stelen, maar toch liggen er bij heel veel mensen bijv. pennen en plastic mapjes die eigenlijk op het werk thuis horen. Kleine overtredingen worden kennelijk door grote groepen geaccepteerd. Drie kilometer te hard rijden valt ook binnen die norm, maar als iemand fraudeert of liegt dat hij barst, wordt dit niet meer geaccepteerd. Er bestaat dus goed en kwaad, maar daartussen ligt ook een gebied dat beoordeelt wordt per situatie, per persoon of door de (sociale) omgeving.

Goed en kwaad als zodanig bestaan niet. We zijn allemaal lerende en al doende zal ons het de éne keer wel lukken en de andere keer niet. Lukt het ons niet het op een wijze te doen zoals wij willen, dan proberen we het op een andere manier. Het is de omgeving die aangeeft of jij iets goed of kwaad doet. Maar..... het blijft uiteindelijk wel de mening van 'de omgeving' en dat is een uiting van wat zij als goed en kwaad beschouwen. Dus voor mijzelf bestaat er geen goed of kwaad. Het wordt pas 'kwaad' (fout) wanneer iemand de intentie heeft om kwaad te doen.

Geen echte makkelijke vraag, maar ook wel goede vraag, en ook de antwoorden kunnen heel divers zijn.. ;) Goed en Kwaad zijn voor zover ik nu bezie, vrij relatief... vaak ligt vanuit bv een religie al dit besef, opvoeding en cultuur bepalen dit mee, huidige normen - en waarden systeem ook. Zelf ervaar ik deze begrippen als dualiteiten, het tijdelijke ontbreken van de eenheid, eenheid die oordeel-loos kan toezien op elke situatie. Bovendien wat voor de ene mens als "goed" wordt ervaren of gevoeld, kan voor een ander totaal omgekeerd zijn. Denk maar eens aan bepaalde voeding (of medicijnen) die 'gezond zou zijn' of broodnodig, kan voor iemand met bepaalde voedselallergie helemaal 'fout' zijn. Anders ligt het lijkt me als je meer doelt op de gewetens kant van het 'goed en kwaad'...? Normaal (de norm erin) is bv dat diefstal een wandaad is, maar stel je voor dat je moeder/vader bent, en leeft in dermate armoe of in een oorlog, en je door jatten je kinderen in leven kan houden? Dus of het voor jou of een ander bestaat, zou ik zeggen: qua beleving kan dit bestaan, maar hele begrip zelf "bestaat niet meer" zodra je beseft dat iedereen en alles ergens met elkaar verbonden is... dan vallen namelijk alle grenzen , dogma's en dualiteiten weg en kan je volle vrede in jezelf en met alles om je heen ervaren... Dit is zolang we ook nog gewoon als mens hier leven, geen continue gesteldheid, vandaar dat ik ernaast ook durf te stellen dat het "qua beleving" wel kan bestaan :)

Goed en kwaad bestaan niet.!

Bronnen:
http://www.purusha.nl/Goed-en-kwaad-bestaan-niet

Natuurlijk bestaat goed en kwaad. Je zou niet op het idee komen van goed of kwaad, er zouden geen woorden voor zijn als ze niet bestonden. Het probleem is wel hoe je de twee tegen elkaar afgrenst. Er is een soort glijdende schaal van goed naar kwaad. In de verschillende bijdragen komt dat ook naar voren. Wat het geheel ook nog gecompliceerd maakt, is dat er een culturele component aan het geheel zit. Bij koppensnellers is het een groot goed om je vijand te doden bij voorbeeld. Dat wil zeggen: je kunt goed en kwaad - ook al bestaan ze - niet isoleren van de mens die een beslissing moet nemen over een handeling. De strijd van goed en kwaad speelt zich dan ook af in ieders hart. Wat de bekende dichter Joost van den Vondel tot hoofdthema van zijn werk heeft gemaakt overigens.

Ja. Dat heet ethica (ethiek, moraalfilosofie, zedenkunde).

Je kan mensen goed of slecht behandelen .En dat heeft niets met een manier van kijken te maken.Ik bedoel in de algemene dagelijkse omgang .Er zijn mensen die altijd het beste met iedereen voor hebben, er zijn er anderen die echt proberen overal munt uit te slaan, anderen commanderen, vernederen, op het verkeerde been zetten, omdat ze denken er zelf beter van te worden.Dat noem ik een soort domheid waar veel kwade wil in terug te vinden is.

Goed of kwaad, zijn de uiteinde van dezelfde tunnel. ongeacht van welke kant je de tunnel in kijkt... gaat het om het licht aan het einde van de tunnel. de juiste intentie bepaalt hoe lang /hoe kort je erover doet om bij dat licht te komen.

Mensen kennen de begrippen goed en kwaad, die begrippen zijn aangeboren. Net als mooi en lelijk. Maar wat mensen goed en kwaad vinden dat is heel verschillende. De nazis b.v. dachten dat ze goed bezig waren. En wat denk je van de Taliban? En de Nederlandse regering? En Wilders? Zelfs psychopaten denken dat ze goed doen door iemand te vermoorden.

Goed en kwaad bestaan alleen wanneer je vanuit een bepaald perspectief de zaken bekijkt. Alleen vanuit dat perspectief kun je dan iets als goed of kwaad kwalificeren.

Naar mijn optiek zijn Goed en Kwaad 2 uitersten van menszijn, die nooit op zichzelf kunnen bestaan, zonder dat ze getoetst zijn aan een of ander waardenkader. In het ene waardensysteem kan iets goed zijn, in het andere waardensysteem kan hetzelfde helemaal verkeerd zijn, zoals al eerder is geantwoord hier. Als je bekijkt naar de dynamiek van samenlevingen en de ontwikkeling van normen en waarden waaraan je gedrag kunt toetsen, komt het optimum eigenlijk altijd neer op een systeem waarin iedereen zo veel mogelijk vrijheden heeft, zonder dat hij een ander daarmee lastig valt (Do what thou wilt shall be the whole of the law). En dáár begint het gemier, want wat is 'lastig vallen'? Is het Kwaad als ik mijn dochters aanbied aan een stel rumoerige herrieschoppers om de rust in mijn huis te bewaren (bijbels voorbeeldje ;-) Is het Kwaad als ik steel van de doden, omdat ik anders niks te eten heb, omdat een week geleden mijn wereld in stukjes is gebroken? Is het Kwaad als ik opdracht heb gekregen om zo'n plunderaar neer te schieten? Is de natuur soms het Kwaad? Is willekeur soms het Kwaad? Wat mij betreft bestaat er geen absoluut Goed of Kwaad.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thelema

In de essentie bestaan goed en kwaad niet. Het zijn woorden door mensen bedacht om ergens uiting aan te geven. Geen mens is goed of kwaad en we zijn allemaal zoekende. Al zoekende kunnen er situaties op ons pad komen waar we op reageren. Niemand is alwetend, iedereen maakt 'fouten' en kan hiervan leren. De 'goede' mens heeft 'slechte kanten en andersom. Dus het is inderdaad afhankelijk hoe je ernaar kijkt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100