waarom geloven mensen is de evolutietheorie?

hoe kan een oerknal nou mogelijk zijn?
zou er dan een organisme zijn ontstaan ofzo??

Weet jij het antwoord?

/2500

Misschien omdat het verhaal van een schepper ook niet echt geloofwaardig is.. Ik vind de oerknal persoonlijk geloofwaardiger.

omdat het voor veel mensen een stuk aannemelijker is dan een onzichtbare God boven ons die ons gemaakt heeft.

Omdat dat het meest waarschijnlijke scenario is, voor het ontstaan van het universum.

Omdat er namelijk al veel, heel veel bewijs voor geleverd is. Keiharde bewijzen, zelfs. Ook voor de oerknal, alhoewel dat lastig te begrijpen is voor een leek. Maar met wat basis natuurkunde kom je al een eind Voor het creationisme is nog geen enkel flintertje bewijs geleverd. Toegevoegd na 3 minuten: Oja, ik vergeet te zeggen dat het creationisme uit een tijd komt, dat met dacht de de aarde plat was en men nog vrouwen en katten levend verbrandde op brandstapels omdat ze mensen in kikkers veranderd zouden hebben en oogsten deden mislukken.

De evolutietheorie is een (natuur) wetenschap en geen geloof. Dit deel van de wetenschap heeft zich uitdrukkelijk ten doel gesteld systematisch kennis te verwerven. De wetenschap heeft een eigen karakter wat blijkt uit haar methoden en conventies. De aldus ontwikkelde wetenschappelijke kennis vormt een specifieke reconstructie van een deel van de werkelijkheid en is opgebouwd met behulp van bepaalde wetenschappelijke methodes. De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde. Het beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. De evolutietheorie zegt niets over de oerknal en ook niet hoe het leven ontstaan is. In de biologie is evolutie het proces van verandering in alle vormen van leven van generatie op generatie. De basis voor de moderne wetenschap is in de 17e eeuw gelegd, mede vanuit een groeiend besef bij wetenschappers dat eigen observaties en experimenten de sleutel vormen tot kennis. Het gaat dus niet om geloven maar om het verzamelen van kennis door gebruik de maken van wetenschappelijke methodes.

Ten diepste ligt de ontkenning van God ten grondslag om de evolutie theorie aan te nemen. Maar de evolutie theorie is gebaseerd op veronderstellingen , waarschijnlijkheden enz. niemand kan een echte garantie geven. De bijbel spreekt over de aarde die door God is geschapen en de mens en plant en dier die door God is geschapen , Adam en Eva die zelf geschapen zijn door God die zullen dat doorvertelt hebben en de andere verhalen die we kunnen lezen in de bijbel zijn verhalen die door de toen levende mensen gezien en meegemaakt zijn en die hebben dat opgeschreven met hulp van God ,zodat wij eeuwen later weten mogen hoe het 1 en het ander is gebeurd opdat wij daar lering uit kunnen trekken. En waarom zou ik die mensen die eeuwen terug alles zelf meegemaakt hebben niet geloven terwijl wetenschappers van tegenwoordig zelf er niet bij zijn geweest en alles maar inschatten want harde bewijzen hebben ze ook niet. terwijl de bijbel een boek is wat door mensen ter plekke is meegemaakt of is gezien . Dus voor mij is aan de bijbel geen twijfel mogelijk , maar doordat onze bijbelse kunde vaak te kort schiet verstaan we de verhalen niet die beschreven zijn , daar is Gods genade en Gods Geest voor nodig om zaken te begrijpen die niet met ons menselijk verstand te begrijpen zijn. Daarom is een zaligmakend geloof ook zo belangrijk, want dan gaan we de zaken en verhalen begrijpen, want God verlicht ons verstand dan ,zodat wij het kunnen begrijpen. Want Gods gedachten gaan ver boven ons menselijke gedachten uit , en daardoor moeten wij ook van God geleerd worden , want een mens is van nature blind voor de geestelijke zaken . Toegevoegd na 1 week: En weetje waarom ik de zekerheid heeft dat God bestaat ?? Naar wie vlucht de mens als je in grote nood bent of zelfs in doodsnood ?? Roept de mens dan O wetenschap als je bestaat help dan mij toch ?? Nee de mens roept in grote z'n nood (al gelooft hij/zij totaal niet in een God) , " God als u bestaat , laat het me zien en redt mij . En wat hoor je of lees je wat er met deze mensen gebeurd ? Ze ervaren een rust, die ze nog nooit hebben ervaren. En dat is voor mij het teken dat er een God is die levend is en op aanroepen in de hoogste smarten , uitkomst geeft . En de wetenschap kan ik wel aanroepen maar die geeft geen uitredding en uitkomst, want dat leeft niet zoals God leeft. En dat is voor mij persoonlijk het bewijs dat er wel degelijk een God is die levend is en levend maakt.

ieder mens neemt de beslissingen in het leven naar de informatie die hij op dit moment bezit. persoonlijk denk ik dat het mensen die in evolutie geloven een groter geloof hebben dan wie dan ook! maar het is ook makkelijker omdat ze geen verantwoording hoeven af te leggen tegenover een schepper. overigens is het wel zo dat het woord het al zegt het is een theorie dus nog geen waarheid ik citeer uit :WAT ONTHULT HET ONTWERP UIT DE NATUUR. U zult echter begrijpen dat pogingen om de kwestie van de ontwerper te vermijden, niet erg zinnig zijn. Hoe zou de verklaring voor het ontwerp in het heelal en voor het leven zelf compleet kunnen zijn als het bestaan en de identiteit van de ontwerper verhuld werd of niet eens aan de orde kwam? Tot op zekere hoogte draait het debat over het al dan niet erkennen van een ontwerper om de volgende vragen: Zou het aanvaarden van het bestaan van een bovenmenselijke ontwerper de wetenschappelijke en intellectuele vooruitgang in de weg staan? Is er pas behoefte aan een intelligente ontwerper als er geen andere verklaring wordt gevonden? Is er pas behoefte aan een intelligente ontwerper als er geen andere verklaring wordt gevonden? En is het echt redelijk om bij ontwerp te concluderen dat er een ontwerper is?

Bronnen:
http://www.watchtower.org/o/20070815/artic...

Het lijkt me ook geloofwaardiger dan de verhalen die ze in de bijbel hebben gezet. Een onzichtbare God lijk mij al helemaal niet aannemelijk.

Als je goed naar het menselijk lichaam kijkt zie je dat we 2 organen hebben die geen nut meer hebben "rudimentaire organen" Het staartbeen, en de blinde darm. die blinde darm MOET wel van een van onze voor ouderen zijn geweest, een planten eter die hadden meerdere darmen, en het staartbeen toont aan dat wij een staart hebben gehad. dus het is bijna onmogelijk dat God of iemand anders die dingen heeft gemaakt zonder nut te hebben, want elk organisme in de natuur heeft een functie... dus mensen geloven dat de evolutie theorie waar is

er zijn mensen die hierin geloven. sommigen geloven weer ergens anders in. mensen willen namelijk altijd een verklaring hebben voor situaties, en het liefst met aantoonbare bewijzen. de ene ziet de bijbel en gelooft hier niet in, de andere ziet de wetenschap als bewijs en gelooft hier wel in. sommigen zeggen dat het beiden kan omdat ze het weer anders interpreteren.

Bronnen:
http://www.gotquestions.org/nederlands/sch...

(sommige) mensen geloven in de evolutietheorie omdat het mensen eigen is om ergens een verklaring voor te zoeken. toen we nog helemaal niks wisten (en dachten dat de aarde plat was enz enz) hadden we verschillende goden voor alles wat we zagen. Op verschillende plaatsen op aarde hebben mensen vaak toch een soort van een geloof Toen de wetenschap bepaalde dingen ging ontdekken waren er mensen die vragen gingen stellen bij een aantal tot dan toe vaststaande feiten uit het geloof, mbt het ontstaan van de aarde en het leven. Dat zijn ze gaan uitzoeken en hebben daardoor nog meer feiten boven tafel gehaald. Vervolgens zijn er dan mensen die dat aanhangen en ook mensen die vasthouden aan het vertrouwde. De evolutietheorie (die zoals al genoemd helemaal los staat van de oerknal) heeft wel een aantal geloofwaardige verklaringen voor de ontwikkeling van het leven op aarde neergezet. Maar er zijn ook zeer geleerde wetenschappers die ondanks al hun kennis van natuurkunde nog steeds zeer gelovig zijn. Die slagen erin om alle feiten te combineren voor zichzelf

Omdat zij God niet willen erkennen als Schepper van deze aardkloot. Daar komt bij dat God Zijn woord geschonken heeft waarin beschreven staat hoe de aarde is ontstaan wat een mens niet wil geloven. De vraag die hier dus gesteld kan worden is: Wat zou God gedaan moeten hebben om de mensen aan het verstand te brengen hoe de aarde is ontstaan? Nu zijn er van die zogenaamde slimme mensjes (die veel subsidies opslokken) die menen dat zij het beter weten en doen uitspraken op basis van aannames en ongeloofwaardige feiten. En dát geloven mensen nu wél? Als men het menselijk lichaam eens bestudeerd dan zal men er achter komen dat dit geen puur toeval is, en ook niet ontstaan is door is walgelijke oerknal die nooit is gehoord gezien laat staan bewezen. Ook stammen we niet van apen af want er zijn nl nooit tussenvormen gevonden. De kinderen worden geintroctineerd d.m.v. kinderboeken waarin gesproken wordt het ontstaan van de aarde: "x miljard jaar geleden". Het wordt met de pap lepel ingegoten. Bijgevoegd nog enkele interessante links:

Bronnen:
http://www.wat-is-waarheid.info/evolutie-video.htm
http://www.wat-is-waarheid.info/evolutie.htm

Mensen die geloven in de evolutietheorie willen vaak niet accepteren dat er een wezen staat boven hen. Ze willen vrij zijn in al hun handelingen en niet beperkt worden door de wetten van een wezen die zij niet eens kunnen waarnemen. Of ze geloven gewoon dat wetenschap de antwoord op alles is, terwijl echte wetenschappers juist zeggen dat wetenschap niet 100% is.

Als antwoord op de hoofdvraag beantwoord ik jou vraag allereerst met een wedervraag; Waarom geloven mensen in de bijbel? Ergens leef je met een overtuiging waaraan je je verbonden hebt en laat je in de vraag al zien dat je niet op andere gedachten te brengen bent. Dat laat de discussie die jou vraag losmaakt ook wel zien, afgezien van het feit dat je drie verschillende vragen stelt. Wat ik uiteindelijk heel interessant heb gevonden aan deze vraag is de filosofische grondslag ervan, het waarom van het geloven. En zo kom ik op een kort maar heel direct antwoord en wel 'uit overtuiging'. Het gaat allemaal om houvast vinden in je leven. Vanuit je achtergrond, opleiding, omgeving, opvoeding etc. wordt je gevormd tot wie je bent en groei je toe naar je eigen overtuiging, je eigen gelijk. Geen onzekerheden maar houvast. De een doet dat door te geloven in de scheppingstheorie, de ander middels de wetenschap of door een mix van beide. De wil om elkaar van ieders gelijk te willen overtuigen is een bijna kansloze exercitie. Dat zie je in de samenleving op allerlei gebieden terug maar blijkt op het gebied van het geloof nagenoeg onmogelijk. Maar blijf vooral geloven in je eigen overtuiging maar sta in GODS naam open voor andere theorieën, dat houd je geest open. Kijk er naar met een open mind, het is nml altijd interessante materie. Net zoals de bijbel een interessant boek is.

Evolutietheorie is iets heel anders dan de theorie van de oerknal. De evolutietheorie is een theorie van Darwin (die overigens christelijk was) om de diversiteit aan soorten op onze planeet te verklaren. Hoe meer onderzoek er naar de verschillende aspecten van zijn theorie word gedaan, hoe meer hij blijkt te kloppen. De theorie houdt in dat door bijvoorbeeld afzondering van individuen met een genetische afwijking, zoals een andere kleur vacht, of snavelvorm, er een nieuwe soort kan ontstaan. De individuen die het best aangepast zijn aan de omgeving zullen overleven, en zich voortplanten, en zo de 'mutatie'door geven. De definitie van een soort is een groep dieren die zich niet meer succesvol kan voortplanten met de andere groep dieren. Volgens latere aanvoegingen van andere biologen zou het zelfs mogelijk zijn dat alle organismen uit één type oerbacterie zijn ontstaan. Deze waren uit afzonderlijke nucleotiden opgebouwd, die zich in druppeltjes tot cellen ontwikkelden. Dat is mogelijk, overigens, omdat nucleotiden uit gewone moleculen zijn opgebouwd. Een mooi voorbeeld van de evolutie theorie zijn Darwinvinken, en bij mensen sikkelcelanemie in gebieden waar malaria heerst. Google maar. De theorie van de oerknal is een theorie over het begin van de materie. Heel natuurkundig, een goede verklaring, maar haast onmogelijk om te bewijzen. Maar dat is het bestaan van God ook. Er word gesteld dat door een oneindig grote dichtheid, deeltjes zo dicht op elkaar werden gedrukt dat ze explodeerden in veel meer deeltjes, waardoor ruimte en tijd onstonden. Argumenten hiervoor zijn onder andere de uitdijing van het heelal. Zo vreemd is het dus niet...

Bronnen:
Boek: Biologie voor jou vwo B2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100