Wat bezield een weldenkend mens om zich aan te sluiten bij een sekte?

Scientology, Hare Krsna, Christendom, Islam en noem maar nog ze maar nog gekker... hoe kan het dat een weldenkende volwassene denkt dat ie zich moet aansluiten bij een groep die denkbeeldige figuren aanbid?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een weldenkend mens sluit zich niet aan bij een sekte

je zegt het al een klein beetje in je vraag, maar het komt maar heel zelden voor dat een weldenkend mens zich bij een sekte aansluit. waarschijnlijk sluit zo een mens zich aan met een rede bijv: gedwongen, of omdat hun familie erin zit(a.k.a. Traditie) of ze hebben door de langmatige religie grip op de realiteit verloren en zien alleen maar een toekomst in een sekte of een groep mensen. religie kan tot veel dingen leiden en ikzelf als atheïst noem religie de wortel van het kwaad omdat ik nu al ongeveer 18 jaar een oorlog in het midden oosten volg die om een religie gaat. ook als je geen familie hebt of vrienden ben je gauw kwetsbaar voor zulke groepen/sektes, maar dan ga je al gauw de psychologische kant op en dat is niet weldenkend ^^.

Sektes benaderen vooral mensen die zwak in het leven staan. Deze mensen zijn vaak wanhopig op zoek naar troost, uitleg en vooral validatie. Sektes geven dat, in het begin, vaak in ruime mate. Verder is het voor de nieuwe leden in sommige gevallen een opluchting om niet meer zelf verantwoordelijk te zijn. Zwaktes.. ja. De mens wordt wel eens omschreven als een cognitieve vrek. Dit betekent dat we mentaal op ons doel afrennen met zo weinig mogelijk bespiegeling. Dit maakt ons vatbaar voor irrationele gedachten en gevoelens. Uit je vraag blijkt overigens een licht dogmatische manier van kijken naar denkwijzes. Mag het alleen maar rationeel zijn? Bij uitsluiting? Kun jij zelf bepalen wat rationeel zijn? Ik bedoel dit laatste niet afkeurend maar als startpunt voor bespiegeling. Persoonlijk ben ik het voor een heel end met je eens.

Ten eerste zou ik - als atheïst - het christendom en de islam geen sekte willen noemen. Maar dat even terzijde. Terug naar de vraag: waarom zouden mensen zich aansluiten bij een sekte? Daarvoor zijn diverse redenen. Een ervan is dat men in een sekte geboren wordt, en niet beter weet. Dan de eigenlijke vraag: waarom wéldenkende mensen zich aansluiten bij een sekte? De kern van dit antwoord is, dat ook mensen die intelligent zijn: - tegenslagen kunnen hebben - onzeker kunnen zijn - geestelijk labiel kunnen zijn - et cetera, en dus vatbaar voor sekten. En als iemand van Scientology o.i.d. zo iemand 'ontwaart', zal deze zijn hengel uitgooien en iemand aan de haak slaan. Want ja, de leiders van sekten zijn vaak ook weldenkend. Maar dan anders ...

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoogopgeleide mensen zich veel gemakkelijker laten misleiden dan mensen die een lage opleiding hebben genoten... Dit zit in het feit dat iemand met een lage opleiding op een bepaald moment de schouders ophaald en denkt "Het zal allemaal wel". Terwijl een hoogopgeleid iemand verder door denkt. En wanneer zij vastlopen in dit denkproces de oplossing op een ander terrein gaan zoeken. Dus wanneer deze oplossing zich in een sekte bevind dan zullen zij zich gemakkelijker laten verleiden om zich aan te sluiten... Dit geld overigens ook voor mensen die laag zijn opgeleid maar zich op (op welke manier dan ook) de maatschappelijke ladder omhoog hebben weten te werken. Ondanks de lage opleiding zullen zij in het denkpatroon (dat gebruikelijk is) op zoek zijn naar oplossingen en net zoals bij hoogopgeleide mensen zich desnoods gaan richten tot een sekte... Voorwaarde in dit patroon is wel dat ze iets hebben met het geloof, dogma en in het ergste geval dat ze beïnvloedbaar zijn om zich te laten indoctrineren...

Daarmee bewijst hij meteen dat hij GEEN weldenkend mens is, meer niet... Maar kijk wel heel goed uit wat je een sekte noemt... Was de clan rond Jezus geen sekte die de gelederen onder de Romeinen op zijn kop zette drie decennia na het jaar nul? Maar gaat hij daarentegen luisteren naar een man die spreekt vanuit een autoriteit net als die van Jezus, ja dan is dat wel een HEEL weldenkend mens... Heel tricky vraag en lastig antwoord...

Dat zal waarschijnlijk een proces zijn. Mensen zullen zich eerst laten overtuigen door mensen in de directe omgeving of dit vanaf de geboorte al meekrijgen. Maar wat is een weldenkend mens? De mens bezit van zichzelf geen kennis dus alles wat ons geleerd is is ons geleerd vanuit de overtuiging van een ander. Zo weet een weldenkend mens nu dat de aarde rond is en wist een weldenkend mens vroeger dat de aarde plat was.

Weldenkend op welk terrein? Er moet toch wel iets anders zijn, dacht ik zo. Als er een sekte zou zijn die totaal aansloot bij mijn denkwijze(n) dan zou ik niet aarzelen. Iedere sekte en religie heeft wel iets dat goed is. Ik filter zelf wel. Dat mag niet bij de meeste sekten. Wat religie betreft zijn er op TV vaak genoeg leden te zien en aan het woord die toch wel goede en waardevolle toevoegingen doen. Het zet andere mensen aan het denken. Vooral bij problemen is dat niet altijd verkeerd.

Hangt helemaal af van je definitie van weldenkend. Opleiding noch de mate van zelfstandigheid van iemand kan voorkomen dat iemand zich aangetrokken voelt voor de charmes van een sekteleider. Of het nu een charismatisch iemand is die goocheltrucjes doet, of een geheim genootschap met veel oude geschriften en tradities. Mensen maken soms keuzes die niet voor anderen te volgen zijn. Wat bezielt iemand te trouwen en kindjes te fokken?

Als de verantwoordelijkheid te zwaar is om te dragen is de verleiding groot om je bij een groep aan te sluiten en (geloofs)gemeenschappen geven richting aan je handelen, hoe nauwer de banden hoe meer je overdraagt aan het collectief. Dat kan voor mensen dus een bevrijdend perspectief lijken en zo zal de een een plek in het leger kiezen en de ander in een kerk of zelfs een sekte al naar gelang de behoefte.