Hoe komt het dat er erg veel jonge mensen tegenwoordig als "autistisch spectrum " worden gezien , terwijl dat vroeger nauwelijks gebeurde ?

Veel mensen krijgen dit label toebedeeld, dat weet ik uit de krant, uit wetenschappelijke tijdschriften en uit verschillende documentaires onder ander BBC Horizon.
Maar waarom nu wel , vroeger niet. Zijn er tegenwoordig meer mensen met "autistisch spectrum " karaktereigenschappen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Onze kennis neemt toe, zo ook de diagnostiek. Wat vroeger een moeilijk kind was, kreeg eerst het predicaat MBD (minimal brain damage/disfunction), later werd dat adhd add, pdd nos of odd. enz. Omdat we meer inzicht krijgen in aangeboren- en ontwikkelingstoornissen. worden diagnoses scherper gesteld. Dat heeft voor- en nadelen. Eenmaal gelabeld kan dat gegeven een eigen leven gaan leiden. Zelf ben ik er wel eens bang voor dat ieder mens goed is voor een stuk of wat stoornissen, nobody is perfect. Ook zie ik om mij heen jonge mensen die onbeheersd gedrag vertonen , dit legitimeren met hun stoornis, er dan een zeker voordeel mee behalen. Ga je deze jonge mensen als normale mensen behandelen, dan openbaart zich vaak hun aandoening milder en veel minder frequent. Het is een goede zaak dat echte stoornissen goed behandeld/benaderd worden, dat is ook rechtvaardig. Toch moeten we het met elkaar redden. Zo heb ik meegemaakt dat een ODD patient door goede sturing nu zelfs inlevingsvermogen laat zien, iets waartoe hij nimmer in staat geacht wordt te kunnen. Diagnostiek is goed, curatieve aanpak noodzakelijk. Veel sterkte.

Het komt omdat het beter gediagnosticeerd kan worden nu... Vroeger overleed men ook niet aan kanker, in de middeleeuwen bedoel ik dan... Dus alleen de diagnose is de oorzaak...

Vroeger was het autistich spectrum nog niet echt bekend nu is er meer over bekend dus wordt er meer toegekend. Waarschijnlijk zijn er nu niet meer mensen die het hebben. Het is volgens mij wel overdragelijk van moeder op kind.

Volgens mij heeft het ermee te maken dat wat vroeger werd gezien als onderdeel van het normale menselijke spectrum (de eenvoudige wijsheid dat mensen van elkaar verschillen) nu eerder wordt geclassificeerd als 'stoornis', 'ziekte', 'syndroom' of noem maar op, zodra het maar een beetje afwijkt van het gemiddelde of het sociaal wenselijke. Je kunt er zelfs trends in herkennen. Adhd is lange tijd 'in' geweest, toen kwam PDD-NOS, en nu is asperger weer helemaal in zwang. Dat komt echt niet omdat er eerst meer drukke kinderen waren, vervolgens veel kinderen met een onspecifieerbare stoornis, en nu meer sociaal onhandige mensen. Voor sommigen kan het een zegen zijn, eindelijk erkenning en begrip. Maar weet ook dat al dat gelabel voor sommigen ook een regelrechte vloek is.

De mensheid ontwikkelt zich, en ontwikkelt ook steeds meer nieuwe inzichten. Niet alleen dit soort "stoornissen" komen alleen tegenwoordig vaker voor, er komen ook allerlei andere nieuwe ziektes bij die vroeger niet als zodanig werden herkend. In de wens een ieder mens te helpen zo volwaardig mogelijk op te groeien zijn er mensen die onderzoeken doen en daarbij op steeds meer zaken stuiten. Kinderen die tegenwoordig een stoornis binnen het autismespectrum hebben zoals het syndroom van Asperger, of PDD-NOS, waren vroeger kinderen die ook (licht of zwaarder) contactgestoord waren, maar eerder als een beetje "getikt" werden weggezet, niet mochten meedoen met spelletjes, moeilijk een baan konden vinden, en altijd overal de muurbloem waren. Gelukkig is er nu voor deze zaken een naam, waardoor deze kinderen vaak ook geholpen kunnen worden om het leven zo normaal mogelijk te leiden, en ook anderen uitleg te geven om zoveel mogelijk begrepen te worden. Hierdoor hoeven ze ook niet meer "een beetje getikt" genoemd te worden, en hebben ze meer kans om erbij te horen. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die dit soort zaken onderzoeken en blijven onderzoeken, waardoor er voor dit soort kinderen en (jonge) mensen kansen ontstaan. Wel moet er zorgvuldig mee omgegaan worden, en moet het niet zo zijn dat ieder kind dat zich toevallig een beetje anders gedraagt maar meteen een labeltje opgeplakt krijgt. Want dat geeft deze stoornissen dan tegelijk onterecht een verkeerde naam, en dat is zeker niet de bedoeling.

Misschien door straling (zie bron). "De auteurs geven aan dat de toename van autisme parallel loopt met de enorme toename van het gebruik van mobiele telefoons en dat van WiFi, sinds het einde van de jaren ‘90. Inmiddels maken wereldwijd nu vier miljard mensen gebruik van WiFi. “Hoewel een deel van de toename van autisme kan worden gewijd aan efficientere diagnose door medici, moet een toename van deze omvang voor een groot deel door het verslechterende milieu worden veroorzaakt. Onze data geven een redelijk mechanistische verklaring voor de connectie van autisme en draadloze technologie."

Bronnen:
http://www.vrijheids.net/?cat=11

In de huidige maatschappij zijn communicatieve en sociale vaardigheden veel belangrijker dan vroeger. Let maar eens op de tekst van vacatures. Bijna overal zie je dat er concreet naar sociale competenties gevraagd wordt. Maar ook in persoonlijke relaties liggen de eisen tav communicatieve vaardigheden hoger (denk aan het EQ, empathisch vermogen). Waar vroeger in relaties een duidelijke rolverdeling was met duidelijke verwachtingspatronen tav het gedrag, worden er nu veel complexere eisen gesteld. Persoonlijke ontwikkeling in relaties en de wijze waarop de partners elkaar daarin vinden en stimuleren vereist bijvoorbeeld dat je heel goed kunt communiceren over elkaars behoeften, belemmeringen, wensen, visies. Partners zijn meer gelijkwaardig. Dat betekent dat er over tal van zaken onderhandeld zal gaan worden (communicatie dus!). Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er meer situaties zullen zijn waarin de communicatieve vaardigheden van iemand tekort schieten. En daar ligt volgens mij de verklaring van het vaker toekennen van het ASS-label. Tot zover mijn steentje.

Inderdaad, bovenstaand verhaal (de toegenomen eisen van de maatschappij aan het sociaal inlevingsvermogen van mensen) speelt sterk mee. Daarnaast werden kinderen die tegenwoordig een autisme spectrum stoornis -stempeltje krijgen, tot 20 jaar geleden vaak onder het kopje 'minimal brain disfunction' gerangschikt. Of gewoon 'vreemd' genoemd. Of de ouders kregen de schuld ('het arme kind heeft een ijskastmoeder').

Het komt omdat er nu veel kinderen worden geboren die hyper gevoelig zijn. Zij zijn hier met een speciale missie, om de aarde te transformeren naar een hoger bewustzijn. Deze kinderen zijn paranormaal zeer begaafd, en voelen en weten meer. Alleen passeren zij bij de geboorte de sluier der vergetelheid, en zullen zij door te leven hun missie moeten herontdekken. Omdat zij duidelijk anders zijn en afwijken van de norm, krijgen ze al gauw een stempel van Autisme opgedrukt. Met alle mogelijke en ellendige gevolgen, hun impulsen worden onderdrukt door medicijnen, zodat zij beter passen in wat er van hen verwacht wordt. Zij laten de omgeving vaak versteld staan met hun uitspraken.

Ten 1e omdat er tegenwoordig (ca 5jr) véél beter getest wordt. Hierdoor wordt een probleem in het autistisch spectrum sneller gezien vóórdat er eerst allerlei problemen zijn. Maar... Er zit ook iets aan als: tegenwoordig zijn ouders sneller ontevreden over de prestaties van hun kinderen en zoeken eerder een verklaring buiten hun eigen opvoeding. Waarschijnlijk is het makkelijker om je kind een etiket te kunnen geven dan de eigen onmacht te erkennen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100